پایان نامه شناسایی نقاط قوت شرکت ریسندگی خاور


مقدمه

صنعت ریسندگی نخ به عنوان یکی از صنایع متنوع و اشتغال زا می‌تواند با برنامه ریزی های دقیق، گام موثری در راه توسعه صادرات و افزایش درآمد ارزی و در نتیجه شکوفایی اقتصاد ملی بر دارد (علیزاده ۱۳۸۲) از اینرو برنامه ریزان تلاش دارند تا با شناسایی مزیت ها و محدودیت ها و به کمک علم مدیریت استراتژیک، موجبات توفیق هر چه بیشتر صنایع تولیدات داخلی و از جمله انواع نخ را فراهم آورند (۱۳۹۱WWW. Vusuonaria. ir ) برنامه ریزی استراتژیک مشتمل بر هدف های کلان سازمان و انتخاب گزینه ها و روش های مناسب برتحقیق آنها و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به اهداف مذکور می‌باشد (Iraland Hitt. 2003) تا بدین ترتیب سازمان فعالیتهایش را برای برآوردن نیازهای درحال تغییر محیط تطبیق دهد (سید جوادین و تاب ۱۳۸۸)یکی از فعالیتهای مربوط به تنظیم استراتژی، تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده و از محیط بیرونی و فعالیتهای درونی بنگاه است. برای این منظور می‌توان ضمن بهره‎گیری از تکنیک swot و قرار دادن هر یک از نقاط قوت و ضعف داخلی شرکت در مقابل فرصت ها و تهدید های بیرونی، فعالیت های تدوین استراتژیک بنگاه را به پیش برد. (litu etal 2011) که دراین پژوهش بهتدوین استراتژی با مدل swot برای شرکت ریسندگی خاورخواهیم پرداخت. لذا در این فصل ضمن بیان تعاریف استراتژی به بررسی مفاهیم مرتبط با آن و معرفی انواع مدلهای استراتژی، خصوصاً مدل swot خواهیم پرداخت. همچنین به تشریح دو مدل FMEA و SMEA می‌پردازیم. سپس در انتها موارد استفاده شده تحقیق خود را با استناد به مقالات ارائه شده در این فصل بیان می‌کنیم.

 

۲-۲ برنامه ریزی استراتژی

در ذیل به تعاریفی از استراتژی می‌پردازیم:

*استراتژی به عنوان وسیله ای جهت تعیین اهداف لازم برای انجام دادن اهداف تعریف می‌شود به عبارتی ساده تر، استراتژی وسیله ای برای رسیدن به اهداف مهم و بلند مدت شرکت است. اهداف معنی دار باید ویژه، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، نتیجه محور و زمان محور باشند[۱](Chaharbaghi & Feurer. 1997)

* برنامه ریزی استراتژیک فرایند تعیین اهداف سازمان و اتخاذ تصمیم درباره طرحهای جامع عملیاتی و اجرایی برای تحقق آن اهداف است ( انصاری و همکاران ۱۳۸۸)

* یک رویکرد مناسبجهت فرموله کردن استراتژی باید برای به کارگیری، ساده، مرتبط، موثر، کارآمد، سیستماتیک، دموکراتیک، در گیر با قسمت های مربوطه، انعطاف پذیر، به سادگی قابل فهم، جامع و مختصرباشد.

(koo etal2011)

* برنامه ریزی استراتژیک توسط”انجمن برنا مه ریزی استراتژیک” بدین شرح تعریف شده است فرایند تعیین، تنظیم و توسعه سیستماتیک مقصد، دورنما، ماموریت، اهداف دور برد، استراتژی، سیاست های اصلی و مهمترین هدف‎های کوتاه مدت در یک سازمان را برنامه‎ریزی استراتژیک می‎نامند (شلالوند، ۱۳۷۱)

* برنامه ریزی استراتژیک مجموعه ای از تئوری ها و چهارچوب هایی است که به همراه ابزارها و تکنیک‎های تکمیلی برای کمک به مدیران برای تفکر، برنامه ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده اند (Litu etal2011)

* رویکردها و تکنیک های بسیاری را می‌توان برای تحلیل محیط های درونی و برونی سازمان و موارد استراتژیک و در نتیجه تدوین استراتژی ها به کار برد. که از جمله تکنیک های تدوین استراتژی، ماتریس گروه مشاوره بوستون (BCG)[2]، ماتریس[۳]GE، مدل پورتر [۴]، ۷S مک کینزی[۵]، SWOT، QFD [6] و کارت امتیاز متوازن می‌باشد. ( Kim and mauborgne 2005)

 

۲-۳ مدل های برنامه ریزی استراتژیک

که در ذیل به تشریح هریک از مدل های برنامه ریزی استراتژیک می‌پردازیم.

 

۲-۳-۱ ماتریس گروه مشاوران بوستون

ابتدایی ترین و ساده ترین شکل از سبد تولیدات، ارائه سهم، رشد گروه مشاوران بوستون BGG است. (خاتمی‌۱۳۸۷) این مدل توسط گروه مشاوران بوستون و براساس منطق چرخه عمر بوجود می‌آید. در این مدل براساس مقادیر رشد بازار و سهم نسبی بازار شکل زیر تنظیم شده و جایگاه صنعت را با توجه به دو عنصر فوق الذکر مشخص می‌کنند که در شکل ۲-۳-۱ مشخص است. اگر شرکت در خانه ستاره باشد. گفته می‌شود که شرکت در بهترین موقعیت ممکن قرار دارد. اگر در موقعیت علامت سوال باشد گفته می‎شود که آیا سرمایه گذاری در شرکت به صلاحدید است یا خیر؟ اگر در موقعیت گاوه شیرده است یعنی شرکت به مقدار زیاد تولید می‌کند و نیاز به سرمایه گذاری دارد. اگر در موقعیت سگ باشد باید هرچه زودتر شرکت از این موقعیت بد خارج شود. (گودرزی۱۳۸۸)

[۱] specific. Measurable. Achievable. Result-oriented. and time – bound (i. e. smart)

[۲] Boston Consulting G roup Matrix

[۳] General Electic

[۴] Porter model

[۵] Mckinsey 7s model

[۶] Quality Function Deployment

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید