پایان نامه شناسایی موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی


عنوان کامل پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

۳-۲- روش پژوهش

 

در این مطالعه از روش پیمایشی استفاده شده است. پژوهش پیمایشی، گردآوری نظام مند اطلاعات از نمونه­ها یا پاسخ­گویان به منظور شناسایی یا پیش­بینی جنبه­هایی از رفتار جامعه مورد نظر است(کومار،۱۳۸۱). همچنین در این پژوهش، عوامل فردی و سازمانی به عنوان متغیر مستقل و میزان تولیدات علمی پژوهشی به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده است.

 

 

۳-۳- جامعه مورد مطالعه

 

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی شاغل دانشگاه شیراز که طی ۵ سال گذشته در پایگاه های ISI  و ISC   دارای مقاله بوده اند، می­باشد. در این بازه زمانی تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه که در پایگاه های مذکور مقاله داشته اند ۴۶۶ نفر بوده است.

 

 

۳-۴- روش نمونه گیری

 

روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع طبقه­ای تصادفی بوده است که از بین ۹ دانشکده دانشگاه شیراز صورت گرفته است. ۹ دانشکده مزبور عبارت از: دانشکده علوم پایه، دانشکده فنی مهندسی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده حقوق، دانشکده هنر و معماری  و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی است. از دانشکده های فوق دانشکده هنر و معماری به دلیل تعداد نمونه کم ( ۳ نفر)اینجا کلیک کنید. دانشکده حقوق و علوم تربیتی و روانشناسی در این پژوهش زیر مجموعه علوم انسانی قرار گرفته است. نمونه گیری از اعضای هیات علمی از نوع طبقه تصادفی بوده است و در هر گروه آموزشی تعداد ۵۵% اعضا به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده است. تعداد نمونه به این روش ۲۵۶ نفر بوده است. بعد از انتخاب نمونه، پرسشنامه بین آن ها پخش گردیده که از این تعداد ۲۲۰(۸۶% )پرسشنامه برگردانده شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد استفاده اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید