پایان نامه شناسایی موانع صادرات سنگ های ساختمانی


چکیده:

این مقاله موانع صادرات سنگ های ساختمانی در منطقه محلات و نیمور را بر اساس عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی شناسایی نموده ، سپس بر اساس درجه اهمیت  رتبه بندی می نماید.

برای افزایش اطلاعات از کتاب ها ، اینترنت ، روزنامه ها ، پرسش ها و مصاحبه ها استفاده کرده ایم.

این تحقیق علمی بنا به نیاز منطقه و محتوای جمعیت شناختی برای تمامی صادر کنندگان سنگ های ساختمانی در شهرستان های محلات و نیمور انجام شده است .

این تحقیق شامل دو سوال می باشد که سوال اول مهمترین عوامل درون سازمانی که به عنوان موانع صادرات مطرح می شود را شناسایی می کند و سوال دوم مهمترین عوامل برون سازمانی موثر بر صادرات را بررسی می نماید.

جهت انجام این تحقیق از دو پرسشنامه که یکی عوامل درون سازمانی  دیگری  عوامل برون سازمانی را بررسی می کند استفاده شده است . جامعه آماری کلیه کارخانجات تولید و فرآوری سنگ های ساختمانی در منطقه محلات و نیمور می باشد.

در این تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی تحقیق استفاده شده است . همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی و روش شباهت به گزینه ایده آل یا TOPSIS  استفاده شده است .

واژگان کلیدی : 1- صادرات 2- سنگ های ساختمانی 4- موانع صادرات 5- عوامل درون سازمانی6- عوامل برون سازمانی

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه :

توسعه اقتصادی یک کشور،زمانی امکان پذیر است که آن کشور بتواند در ایجاد درآمد های ارزی و بهبود تراز بازرگانی خود،موفق گردد. یکی از گامهای مهم و اساسی در راستای این هدف ، توسعه صادرات است.مسئله گسترش صادرات و عرضه محصولات به بازارهای جهانی ، علاوه بر تاثیری که بر ایجاد و افزایش در آمد های ارزی و بهبود تراز بازرگانی دارد ، دارای آثار و پیامد های مثبت دیگری از جمله اشتغال زایی افزایش سرمایه گذاری ،بهبود زیر ساخت ها ،رشد و توسعه صنایع کشور ،افزایش تولیدات داخلی ، بهبود کیفیت محصولات ، صرفه جویی ناشی از مقیاس ، بالا رفتن سطح زندگی و … هست.

توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از تک محصولی نفت ؛بدلیل نوسان شدید قیمت آن از یک سو و پایان پذیر بودن منابع نفتی از سوی دیگر ، برای کشور ایران امری اجتناب ناپذیر است .از طرفی دیگر ، ایران دارای منابع غنی خدادادی فراوان می باشد که استفاده صحیح از هر کدام از این منابع ،جهت صادرات میتواند درآمد ارزی هنگفتی را نصیب کشور ایران نماید .طبق آمار ارائه شده ، ایران از لحاظ غنای معادن پنجمین کشور دنیا ، و از حیث درجه خلوص معادن سومین کشور در جهان است(گوهریان ،1379).از جمله این معادن می توان به معادن سنگ اشاره کرد.

با توجه به این منابع عظیم و مرغوب سنگ ، که در کشور ایران وجود دارد،فرصت بالقوه مناسبی در اختیار تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگهای ساختمانی قرار گرفته است . تا با استفاده از این مزیت نسبی و تولید سنگ های تزئینی و ساختمانی با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای جهانی ، در زمینه صادرات این محصول به فعالیت بپردازند.

1-1: شرح و بیان مسئله پژوهشی

تجارت خارجی یکی از محورهای اصلی توسعه صادرات و پیشرفت اقتصادی هر کشور در جهان معاصر می باشد . تجارت خارجی دارای دو مولفه اصلی ، یکی صادرات و دیگری واردات است و هر دوی اینها باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می شوند،اگر در مورد آنها تصمیمات درست و مناسب با نیازمندیهای اقتصادی کشور گرفته شود ،صادرات به عنوان جزئی پویا از تقاضای کل یک جامعه اثری مستقیم و تکاثری بر روی تولید داخل و نهایتا اشتغال دارد و درست به همین دلیل با رشد اقتصادی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی می یابد. اثر تکاثری صادرات شامل تاثیراتی می شود که رشد سریع تری را بر روی سرمایه گذاری اعمال می نمایند. در کل ، رشد صادرات منابع تولیدی را از بخش های کم بازده به بخش های پر بازده انتقال می دهد. اقتصاد ما تاکنون قسمت عمده نیاز های ارزی خود را از محل فروش نفت تامین نموده و می نماید که این خود عوارض نامطلوب سیاسی و اقتصادی عدیده ای را به دنبال داشته است . به همین دلیل چند سالی است که تنوع بخشی به صادرات کشور و در واقع گرایش به استراتژی توسعه صادرات ، علی رغم ادامه برخی سیاست های حمایتی شدیدا مورد حمایت قرار گرفته است. در این راستا صادرات کالاهای غیر نفتی از جمله سنگ های تزئینی که به وفور در کشور یافت می شود ، در جهت ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد ، افزایش فرصت های شغلی بویژه در مناطق محروم ، کسب درآمد های ارزی و نهایتا امکان بروز قابلیت های بالقوه مد نظر قرار دارد.

موقعیت ممتاز کشور ایران را از نظر تنوع و حجم ذخایر سنگی ، موضوعی است که طی 10 سال گذشته بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . طبق آمار ارائه شده ، ایران از لحاظ غنای معادن پنجمین کشور دنیا ، و از حیث درجه خلوص معادن سومین کشور در جهان است (گوهریان ، 1379).

کشور ما به لحاظ تولید ، دومین کشور جهان بعد از ایتالیا محسوب می شود . منتها به دلیل عدم برنامه ریزی در راستای توسعه صادرات و نتیجتا عدم بهره گیری از مزیت های موجود در بخش های استخراج و فرآوری ، سهم چندانی از صادرات جهانی را دربرندارد .

از بررسی وضعیت موجود کشور ایران در صنعت سنگ ، و نتایج حاصله می توان چنین اظهار نظر نمود که هنوز بهره برداری اساسی از این موقعیت استراتژیک ، آنچنان که شایسته و مناسب بوده به عمل نیامده است و به عبارتی با وجود این همه مواهب خدادادی هنوز نتوانسته ایم جایگاه قابل توجهی را در صحنه جهانی کسب نماییم . این در حالی است که تولید سنگ در معادن سنگ کشور در سال 1385 از مرز 11 میلیون تن نیز فراتر رفته و با این میزان تولید سنگ ، هر کشوری می تواند از مدعیان اصلی صنعت سنگ در بازار های جهانی باشد . بدیهی است که منابع طبیعی و ذخایر هر کشور اگر از حالت بالقوه به فعل درنیاید ، نمی توان صرفا آنها را به حساب ثروت ملی آن کشور منظور نمود ، و بنابر این باید از طریق علمی اینگونه ذخایر و منابع ، مورد بهره برداری قرار گیرند تا منافع حاصله به تدریج به عنوان یک محور اساسی در اقتصاد کشور تثبیت شود (فصلنامه ، دنیای سنگ 1385).

هم اکنون بخش عمده ای از سنگ های ساختمانی ایران ، به صورت خام و کار نشده ، به دیگر کشور های جهان صادر نمی شود. میزان سنگ های ساختمانی ایران ، که به صورت خام و کار نشده به دیگر کشور ها صادر می شود.  (در یک نمونه خاص مثل مرمر و تراورتن ) تقریبا 11 برابر میزان صادرات این نوع سنگ ها به شکل کار شده است (سالنامه آمار بازرگانی خارجی 1382).

طبق آمار ارائه شده ، بطور کلی میزان صادرات سنگ های تزئینی و ساختمانی ایران در سال های اخیر یک روند روبه رشد را طی کرده است ، ولی وقتی به صورت تفکیکی فرآوری شده و کار شده در سال های اخیر ، رشد منفی داشته است ، و اگر همچنان در همین مسیر حرکت کنیم در آینده نزدیک صرفا صادر کننده سنگ های خام خواهیم بود و به احتمال زیاد ، باید در انتظار واردات انواع سنگ های کار شده با کیفیت و قیمت به مراتب مناسب تر از تولیدات داخلی نیز باشیم ، و با وجود رقبای قدرتمندی مانند چین ، هند و ترکیه در منطقه قطعا دچار معضلات عمده و قابل توجهی خواهیم شد (فصلنامه دنیای سنگ 1387).

لذا از آنجائیکه تا کنون کشور نتوانسته است در خصوص صادرات سنگ موفق عمل کند و این چالش در صادرات این محصول کماکان به قوت خود باقی است  وبا توجه به اینکه  صادرات سنگ های ساختمانی می تواندنقش عمده ای در ارز آوری و اشتغال زایی داشته باشد، شناسایی موانع صادراتی سنگ های ساختمانی و ارائه راه حل علمی برای آن ضروری به نظر می رسد که در این تحقیق بدان خواهیم پرداخت. یعنی با شناسایی موانع صادرات سنگ و در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی تلاش خواهیم کرد حوزه جدیدی را در صادرات سنگ  باز نماییم.بر این اساس عوامل درون سازمانی و برون سازمانی که در صادرات سنگهای ساختمانی موثر می باشد را شناسایی می نماییم.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.