پایان نامه شناسایی فرصت های پیش روی شرکت ریسندگی خاور


۵ مدل کارت امتیاز متوازن(BSC)

این مدل اولین بار در سال ۱۹۹۲ توسط کاپلان و تورتون

شکل ۲-۵ فرایند مدیریت در BSC را نشان می‌دهد :

ترجمه چشم انداز
ارتباط دادن
بازخور و یادگیری
برنامه ریزی و کسب و کار
BSC

شکل۲-۵ فرایند مدیریت در BSC

منبع شاهرودی و قلی زاده ۱۳۸۹

 

۲-۳-۶ گسترش فعالیتهای کیفی(QFD)

روش گسترش فعالیت های کیفی (QFD) یکی از موفق ترین ابزار های ارتقا کیفیت است که با در نظر گرفتن خواسته های مشتری در سنگ بنای توسعه کیفیت محصول باعث می‎شود تا محصول یا خدمت با توجه به خواسته های مشتری و در راستای تامین نیازهای او طراحی و تولید شود. بعبارتی دیگر استفاده از (QFD) در طراحی کلیه مراحل و فرایندهای تکوین و فراوری محصول باعث می‎شود تا تمامی‌این فرایندها براساس نیازهای عنوان شده از طرف مشتری و در جهت ارضا نمودن این نیازها شکل گیرد و عمل نماید این روش بصورت گسترده در مرکز تحقیق و توسعه هر سازمان و در پروژه های ایجاد و توسعه محصولات جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد QFD به طور کلی با سه روش و نگرش مختلف که توسط اکاکو و ماکابه و فوکوها را بنیانگذاری شده اند، شناخته می‌شود که عبارتند از روش ۴ ماتریسی، روش ۳ ماتریسی، روش BLITZ به طور نمونه روش ۴ ماتریسی QFD برای گسترش کیفیت از خواسته‎های مشتری تا مراحل ساخت و مونتاژ محصول از ۴ ماتریس پیوسته استفاده می‌کند این ۴ ماتریس به ترتیب شامل: ماتریس طرح ریزی محصول[۱]، ماتریس طراحی محصول[۲]، ماتریس طرح ریزی فرایند[۳]و ماتریس برنامه ریزی و کنترل[۴]می‌باشد که هر کدام از آنها از ابزارخانه کیفیت استفاده می‌کنند با استفاده از ۴ ماتریس این، روش خانه کیفیت به خیابان کیفیت تبدیل می‌شودکه در آن خروجی ها یکQFD، ورودی های QFD بعدی می‌باشند و از این رو طریق کیفیت به طور سیستماتیک از برنامه ریزی محصول به ساخت و مونتاژ کشیده می‌شود مراحل تکوین آن عبارت است از:

  1. تعیین خواسته ها و الزامات کیفی مشتریان
  2. اولویت بندی نیاز های کیفی
  3. ارزیابی رقبا از نقطه نظر مشتری
  4. تبدیل خواسته ها و الزامات کیفی به مشخصه های فنی و مهندسی محصول
  5. تعیین میزان ارتباط بین خواسته های مشتری و مشخصه های فنی و مهندسی محصول
  6. ارزیابی رقبا از نظر فنی و تکنیک
  7. توسعه خواسته های مشتری
  8. اولویت بندی مشخصه های فنی محصول
  9. بررسی رابطه مشخصه های فنی محصول با یکدیگر
  10. تعیین مقادیر هدف برای مشخصه های فنی

شکل ۲-۶ نمونه ای از خانه کیفیت را نشان می‎دهد (نورالنسا و همکاران، ۱۳۸۸)

 

[۱] Product planning

[۲] production design

[۳] process planning

[۴] Production planning

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید