پایان نامه شناسایی رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت


تحقیقات خارجی

تحقیق اول

این تحقیق توسط اینینگ[۱]  و هیانگ[۲] در سال ۱۹۹۴ تحت عنوان”رابطه بین رضایت شغلی معلمان و ادراکات آنها درباره سبکهای رهبری مدیران در مدارس فنی- حرفه ای تایوان انجام دادند.

فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی: بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و سبک های رهبری مدیران (انتقالی)، داد و ستدی و آزاد منشانه یا عدم مداخله بود.

فرضیه فرعی: و هدف دیگر بررسی تفاوت در ادراکات معلمان در مورد سبک های رهبری مدیران بر حسب متغیرهایی مثل جنسیت، سطح تحصیلات، و سابقه خدمت معلمان بود.

نتیجه گیری:

الف- برداشت معلمین در رابطه، با سبک رهبری مدیرانشان این بود که غالباً از نوع آزاد منشانه است

ب- در مجموع رهبری انتقالی رابطه مثبتی با رضایت شغلی داشته.

ج- معلمین زن در مقایسه با معلمین مرد معتقد بودند که مدیرانشان بیشتر سبک انتقالی داشته و کمتر سبک آزاد منشانه، ولی هیچ اختلاف قابل ملاحظه ای بین مردان و زنان معلم از نظر اعتقادشان نسبت به سبک رهبری داد و ستدی وجود نداشت.

تحقیق دوم

تحقیق دیگری توسط اسمیت[۳] تحت عنوان «بررسی ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران و رضایت شغلی معلمان در دانشگاه ارکانزاس انجام داد.(۱۹۹۹)

فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی: بررسی تعیین ارتباط بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی معلمان می باشد.

فرضیه فرعی: وابستگی بین رضایت شغلی معلمین و شش متغیر «سن، جنس، رده آموزشی، تجربه، محیط آموزشی و سطح آموزشگاه نیز بررسی گردید.

نتیجه گیری:

وجود نوعی همبستگی قوی بین رضایت شغلی معلمین و رفتار مدیران را مورد تأکید قرار داد و نوعی همبستگی مثبت بین رضایت شغلی معلمین، پنج جنبه اصلی از رفتارهای رهبری شامل: میزان تعمّل آزادی به توجه به پرسنل امر، حس همکاری با دیگران، مصالحه جویی و تکیه بر روی دستاوردهای افراد و همچین متغییرهای شش گانه که به آنها اشاره شده وجود داشت.

تحقیق سوم

کارن و درال[۴] پایان نامه خود را تحت عنوان «سبک رهبری مدیر و رضایت شغلی معلمان انجام دادند» (۲۰۰۳)

فرضیه های تحقیق:

سبک رهبری رابطه مدار موجب رضایت شغلی بالاتر می شود.

سبک رهبری وظیفه مدار موجب رضایت شغلی بالاتر می شود.

نتیجه گیری: سطح رضایت شغلی معلمان در حیطه سرپرستی، پاداش های اقتصادی، شرایط عملکردی ارتباطات و رضایت شغلی نهایی با سبک رهبری ارتباط دارد. و هرچه سبک رهبری به سمت رابطه مداری حرکت میکند، رضایت شغلی بیشتری مشاهده می شود.

تحقیق چهارم

یانگ وریکی[۵] در سال ۱۹۹۹ تحقیقی را تحت عنوان((ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران مدارس عالی فنی و حرفه ای می سی سی پی و رضایت شغلی کارکنان))، در دانشگاه تگزاس امریکا انجام دادند.

فرضیات تحقیق:

رهبری مشارکتی بر رضایت اعضای هیات علمی اثر گذاراست.

رهبری دیکتاتور موابانه برعدم رضایت اعضای هیات علمی اثر گذاراست.

  1. Ining

[۲]. Hsiung

[۳]. Smit

[۴]. Karen & Deral

[۵]. Yung & Ricky

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید