پایان نامه شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم مطالعه موردی کلانشهر تبریز


چکیده

صاحب نظران از اشکال مختلفی از گردشگری نام می برند. سرآمد انواع این گردشگری ها و پر مشتری ترین آنها گردشگری شهر ی است، بطوری که در بسیاری از کشورهای موفق در این صنعت، شهر پایه و اساس توسعه گردشگری است. ایجاد و توسعه فضاهای شهری مناسب، بازسازی فضاهای شهری و ایجاد خدمات گردشگری یکی از راهبردها و رویکردهای مهم توسعه گردشگری است.

      شهر تبریز مانند تعداد زیادی از شهرهای قدیمی ایران  دارای ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه در حوزه گردشگری است. شناخت ظرفیت ها و توانمندی های مناطق گردشگری، مدیریت و برنامه ریزی و از همه مهمتر ایجاد خدمات گردشگری مناسب برای گردشگران از گام های مهم و اساسی در توسعه گردشگری این شهر کهن می باشد. بنابراین پایان نامه حاضر در کوشش  برای یافتن ابزارهای توانمندسازی  این مقوله مهم و ضروری می باشد.

واژگان کلیدی: گردشگری – توانمندسازی – ابزارهای صنعت توریسم –مدیریت توریسم

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 2

تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق. 2

ضرورت انجام تحقیق: 3

فرضیه ها 4

هدف ها 4

کاربرد تحقیق. 4

روش انجام تحقیق : 5

فصل دوم: بیشینه صنعت گردگشری و تعاریف آن

2-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. 7

2-1-1 تعریف گردشگر وگردشگری.. 7

2-1-2- فضای سبز. 10

2-1-3- مفهوم واژه پارک و تفرجگاه در گردشگری.. 11

2-1-4-تعریف پارک های مسافر. 12

2-1-5- مسافر. 13

2-1-6- ویژگی های پارک ها 13

2-1-7- نقش پارک ها 14

2-1-8- خدمات گردشگری.. 14

2-2- پیشینه گردشگری.. 17

2-2-1- گردشگری در دین مبین اسلام. 17

2-2-2- پیشینه تاریخی گردشگری.. 17

2-2-3- پیشینه گردشگری در ایران. 21

2-2-3-1- سابقه مراکز و سازمان های گردشگری در ایران. 22

2-3- انواع گردشگری.. 23

2-3-1- گردشگری تاریخی.. 25

2-3-2- گردشگری فرهنگی.. 25

2-3-3–گردشگری مذهبی.. 25

2-3-4- گردشگری تفریح و تفرج. 26

2-3-5 – گردشگری تجاری.. 26

2-3-6- گردشگری مناطق جنگی.. 26

2-3-7- گردشگری ورزشی.. 27

2-3-8 – گردشگری سلامت.. 27

2-3-9- گردشگری تحصیلی.. 27

2-3-10- گردشگری قومی و عشایری.. 27

2-3-11- گردشگری ماجراجویانه. 28

2-3-12- گردشگری شهری.. 28

2-3-13- گردشگری روستایی.. 30

2-4- اکوتوریسم. 31

2-5- گروه‌های گردشگری.. 32

2-6-  توسعه پایدار گردشگری.. 33

2-7- منابع و جاذبه‌های گردشگری.. 36

2-8-  اثرات گردشگری.. 37

2-8-1- اثرات اقتصادی، سیاسی.. 37

2-8-2- اثرات فرهنگی، اجتماعی گردشگری.. 39

2-8-3- اثرات زیست محیطی گردشگری.. 40

الف ـ اثرات مثبت.. 43

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید