پایان نامه شناسایی تهدیدهای پیش روی شرکت ریسندگی خاور


مدل هفتs مک کنزی

دردهه۱۹۹۰ مدل مک کنزی بر تمام روشهای دیگر فائق آمد، مدلی که در گروه مشاوران مک کنزی توسط واتر من[۱]و پترس [۲]توسعه یافته بود. این مدل بیان می‌کرد که ۷ عامل درونی بر موفقیت شرکت موثر هستند. مدل هفت s مک کنزی، یک چهارچوب و مدل مدیریتی است که هفت عامل را جهت سازماندهی یک شرکت در یک نگاه کل و موثر بیان می‌سازدعوامل که با یک دیگر نحوه عملکرد شرکت را تعیین می‎کنند این عوامل همگی با یکدیگر درارتباط هستند بی توجهی به یکی می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای کل شرکت شود. اما این هفت s شامل موارد زیر می‌باشد:

  • ارزش های مشترک[۳]

درمرکز این عوامل ارزش های مشترک قرار گرفته است، اعتقادات، باورها و اهداف که بین بخشی محتلف شرکت مشترک هستند.

 

  • استراتژی[۴]

برنامه هایی که شرکت برای بهره گیری از منابع محدودش در جهت رسیدن به اهدافش دارد. اهدافی پیرامون محیط، مشتریان، رقابت و……….

روش و ساختار ارتباطی که واحدهای مختلف سازمان از آن طریق با یکدیگر برقراری می‌کنند تمرکز، عدم، تمرکز، ماتریسی و شبکه ای……

ساز و کارها و فرایند هایی که از طریق آنها کارها در شرکت انجام می‌پذیرد. نظیر سیستم های مالی، کارگزینی، ترفیع کارکنان، سیستم های اطلاعاتی و….

  • نیروی انسانی[۷]

تعداد ونوع کارکنان سازمان

  • شیوه و سبک[۸]

دراینجا سبک های مختلف مدیریت و شیوه های گونان فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

  • مهارت ها [۹]

مهارت های مشخص کارکنان به صورت انفرادی و یا مهارت های ویژه ی سازمان

که هریک از عوامل مذکور به ترتیب زیر دسته بندی می‌شوند:

نرم افزار : ارزش های مشترک، مهارت ها، سبک و شیوه، نیروی انسانی

سخت افزار : استراتژی، ساختار، سیستم

سخت افزارها را راحت تر می‌توان تعریف کرد و مدیریت می‌توان به طور مستقیم بر روی آن تاثیر بگذارد که شامل مستندات استراتژی، چارت های سازمانی، ساختار گزارش دهی و گزارش گیری است.

اما در سوی دیگر نرم افزار ها را سخت می‌تواندتعریف کرد وکمتر قابل لمس هستند و بسیار تحت تاثیر فرهنگ قرار دارند و نقش مدیریت در آنها کمتر است و باید دانست که این عوامل برای نیل به موفقیت بسیار مهم و تاثیرگذار است ( روستا و همکاران ۱۳۸۹)

شکل شماره ۲-۷ مدل هفت s مک کنزی را نشان می‌دهد:

[۱] waterman

[۲] peters

[۳] shared value

[۴] strategy

[۵] structure

[۶] system

[۷] staff

[۸] style

[۹] skills

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید