پایان نامه شناخت رابطه تحصیلات با سلامت افراد

فصل دوم

ادبیات مفهومی

پیشینه مطالعاتی موضوع

نظریه های مربوط به موضوع

چارچوب نظری

فرضیه ها

مدل نظری

 

۱-۲-  مقدمه

خدمات بهداشتی با تحولات اخیر در شکل ، محتوا والویت های مسائل مرتبط با انسان در تمام حیطه ها تغییر کرده است و این تغییر منجر به ایجاد نیازها وانتظارات جدیدی شده است . تحولات اقتصادی ، اجتماعی – فرهنگی ،دگرگونی ساختار خانواده ، کاهش مرگ ومیر کودکان ، تغییر الگوی بیماری ها ،افزایش امید به زندگی وکیفیت زندگی تغییر کرده است. مراکز خدمات بهداشتی درمانی وچگونگی کیفیت خدمات اهمیت بیشتری یافته است و سهم بیشتری را در گسترش، حفظ وارتقای سلامت مردم ایفا می کنند.

آنچه مسلم است این است که سلامت به صورت پیچیده‌ای با وضع اقتصادی مرتبط است. افراد سالم قدرت فراگیری بیشتری دارند، کسب درآمد برای آنان آسان‌تر است، به جامعه بیشتر منفعت می‌رسانند و بهتر می‌توانند از افراد سالمند و کودکان مراقبت کنند. افرادی که از درآمد بالاتری برخوردارند، طبیعتا دسترسی بیشتری به اطلاعات بهداشتی، مراقبت‌های بهداشتی ـ درمانی، غذاهای مغذی، آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فضولات داشته و در محیطهای سالم تر زندگی می‌کنند. آنان به محض بیمار شدن به مراقبت‌های لازم پزشکی و تکنولوژی‌های تشخیصی و درمانی دسترسی دارند.

افراد فقیر به پاره‌ای یا تمام امکانات فوق، فقط دسترسی محدودی پیدا می‌کنند. هنگامی که بیمار شوند، دسترسی آنان به سیستم بهداشتی ـ درمانی با تأخیر صورت می گیرد که اغلب بسیار اولیه است و اقدامات تشخیصی و درمانی، درصد خیلی بیشتری از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد. با این مقدمه در فصل دوم مطالعه حاضر، نخست ادبیات مفهومی و پیشینه مطالعاتی ، سپس نظریه های مربوط به موضوع و چارچوب نظری و در پایان فرضیه ها و مدل نظری مطرح خواهد شد.

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید