پایان نامه شخصیت حضرت علی (ع) در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه


دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی

 عنوان:

شخصیت حضرت علی (ع) در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل شفق

استاد مشاور:

دکتر محمد طاهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهشی

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………. 8

1-3- سابقۀ انجام پژوهش………………………………………………………………………………….. 8

1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………. 9

1-5- فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………… 9

1-6-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم: کلیات پژوهش

2-1- جریان خلافت بعد از نبی اکرم (ص) …………………………………………………………… 13

2-1-1- رحلت رسول اکرم، جریان سقیفه و موضع امام علی ……………………………………. 13

2-1-2- علل سکوت امام در برابر حکومت خلفا ……………………………………………………. 16

 2-2- ولایت در اسلام …………………………………………………………………………………….. 17

 2-2-1-ولایت تشریعی……………………………………………………………………………………. 19

2-3-خلافت علی (ع)………………………………………………………………………………………. 20

 2-3-1-فعالیت های امام در دوران خلافت ………………………………………………………….. 21

2-4- بهانه های مخالفان برای رویارویی با امام ………………………………………………………. 23

2-5-شیوۀامام علی (ع)در ابراز مخالفت ………………………………………………………………… 30

 2-6- شیوۀ امام علی (ع)در مواجهه با مخالفان ………………………………………………………. 36

2-7-جایگاه امام در حکومت خلفا ………………………………………………………………………. 39

2-8-مخالفان سیاسی در دوران حکومت ……………………………………………………………….. 44

2-9-علل مخالفت با حکومت امام علی (ع)……………………………………………………………. 47

2-10-آداب اخلاقی در نبرد مخالفان …………………………………………………………………… 49

2-11-شهادت حضرت علی (ع)…………………………………………………………………………. 56

فصل سوم:تبین پژوهش

3-1-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 63

فصل چهارم: فضایل حضرت علی (ع)در دو منظومۀ علی نامه و خاوران نامه

4-1-عشق به حضرت علی (ع)و مدح آن حضرت ………………………………………………….. 69

4-1-1-عشق به حضرت علی (ع)و مدح آن حضرت در منظومۀ علی نامه ……………………. 69

4-1-2-عشق به حضرت علی (ع)و مدح آن حضرت در منظومۀ خاوران نامه ………………… 70

4-2-حقانیت امام و فرزندانش برای حکومت پس از پیامبر ……………………………………….. 72

4-2-1-روایت هایی در باب ارتباط امام علی (ع)با رسول اکرم (ص) …………………………. 74

4-2-1-1-رابطۀ پیامبر و امیر المؤمنین در منظومۀ علی نامه ……………………………………….. 75

4-2-1-2-رابطۀ پیامبر و امیرالمؤمنین در منظومۀ خاوران نامه …………………………………….. 76

4-2-3- ولی و وصی بودن پیامبر ……………………………………………………………………….. 82

4-2-4-توصیه های پیامبر (ص) برای امیر المؤمنین …………………………………………………. 85

4-2-5-افضلیّت امیر المؤمنین (ع)……………………………………………………………………….. 87

4-2-5-2- علی در قرآن …………………………………………………………………………………. 88

4-3-شرف و بزرگی امام علی (ع)……………………………………………………………………….. 92

4-3-1- حضرت علی (ع)در نهج البلاغه ……………………………………………………………… 93

4-4- شجاعت و ایثار گری ……………………………………………………………………………….. 97

4-4-1-شجاعت و چالاکی در گهواره ………………………………………………………………….. 97

4-4-2-شجاعت و چالاکی در کودکی …………………………………………………………………. 98

4-4-3-شجاعت علی (ع)در نو جوانی ………………………………………………………………… 99

4-4-4- شجاعت های بی همانند علی (ع)در بزرگ سالی ………………………………………… 99

4-4-5- نمونه هایی از شجاعت های بی نظیر علی (ع) در منظومۀ علی نامه ………………….. 100

4-4-6-نمونه هایی از شجاعت های بی نظیر علی (ع)در منظومۀ خاوران نامه ………………… 104

4-5- زهد و عبادات حضرت علی (ع)…………………………………………………………………. 108

4-6-کرامات و معجزات امیر المؤمنین علی (ع)………………………………………………………. 112

4-6-1- کرامات و معجزات امیر المؤمنین علی (ع)در منظومۀ علی نامه…………………………. 113

4-6-2-کرامات و معجزات امیرالمؤمنین علی (ع)در منظومۀ خاوران نامه ………………………. 117

4-7-علم وآگاهی علی (ع)………………………………………………………………………………… 120

4-7-1-علم و آگاهی علی (ع)در منظومۀ علی نامه ………………………………………………….. 121

4-8-صبر وحلم علی (ع)…………………………………………………………………………………… 125

4-9-کرامت نفس و جوانمردی علی (ع)……………………………………………………………….. 131

4-10-عدالت حضرت علی (ع)………………………………………………………………………….. 136

4-11- ثقه به نفس حضرت علی (ع)……………………………………………………………………. 142

4-12- وجوه فصاحت و بلاغت در دو منظومۀ علی نامه و خاوران نامه ……………………….. 146

4-12-1- عناصر موسیقایی ……………………………………………………………………………….. 146

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید