پایان نامه شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع (M.Sc)

گرایش: صنایع

 

عنوان:

شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- تاریخچه. 3

1-3- بیان موضوع. 6

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-5- اهداف تحقیق. 7

1-6- سؤالات تحقیق. 8

1-7- روش تحقیق. 8

1-8- نوآوری و جنبه جدید بودن تحقیق. 9

1-9- تعریف متغیرهای تحقیق. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- مروری بر ادبیات تحقیق. 11

2-3- دانش نگهداری و تعمیرات (نت) 13

2-3-1 دوره نخست وBM.. 13

2-3-2 دوره دوم و TPM.. 13

2-3-3 دوره سوم و RCM 15

2-3-3-1 دست‌آوردهای جدید نت در این دوره 15

2-4- توقعات رو به رشد مربوط به نگهداری و تعمیرات.. 16

2-4-1 نگهداری و تعمیرات اضطراری یا (EM) 17

2-4-2 نگهداری و تعمیرات اصلاحی یا (CM) 17

2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده 17

2-6- لزوم ایجاد سیستم طبقه بندی و کدینگ کالا. 22

2-6-1 مهمترین فوائد سیستم کدگذاری.. 22

2-6-2 تعیین کد پیشنهادی مناسب برای تجهیزات و ماشین آلات اصلی شرکت.. 22

2-7- فناوری شبکه عصبی.. 24

2-7-1 حوزه های کاربردی شبکه های عصبی.. 26

2-8- فناوری الگوریتم ژنتیک… 26

2-9- مروری بر کاربردهای تجاری.. 27

2-9-1 بازاریابی.. 27

2-9-2 بانکداری و حوزه های مالی.. 29

2-9-3 پیش بینی.. 30

2-9-4 سایر حوزه های تجاری.. 30

2-10- مزایای استفاده از فناوری های هوش مصنوعی.. 30

2-11- نتیجه گیری.. 31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 33

3-2- مدل مسئله. 34

3-3- فرآیند حل. 34

3-3-1 نحوه نظارت بر روی پارامترهای موثر بر روی سیستم. 34

3-3-2 پارامترهای موثر بر روی سیستم مورد شبیه سازی.. 35

3-3-3 عملیات فازی.. 36

3-3-4 ایجاد اعداد فازی.. 37

3-3-5 مفاهیم اساسی از فازی کردن. 37

3-3-6 مقایسه اعداد فازی.. 38

3-3-7 ایجاد ماتریس زمانی.. 42

3-3-8 پیاده سازی الگوریتم ژنتیک… 43

3-4- تعیین اعتبار. 44

3-5- نتیجه گیری.. 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 51

4-3- تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده 62

4-4- نتیجه گیری.. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 66

5-2- نتیجه گیری.. 66

منابع و مآخذ. 70

فهرست منابع انگلیسی.. 70

پیوست ها 72

 

 چکیده

در این تحقیق سعی شده تا سیستم تعمیرات و نگهداری به منظور پیش بینی خرابی­های ماشین شبیه­سازی شود. در ابتدا مثالی از روش­های سنتی شبیه­سازی ارائه می شود. سپس سعی در پیاده سازی یک روش شبیه سازی خواهیم داشت، که این مهم با بررسی عوامل موثر بر روی سیستم شبیه سازی  و دادن وزن به هر کدام از پارامترها به منظور مشخص نمودن اهمیت نقش آنها در سیستم صورت می پذیرد. سپس  با قرار دادن حس­گرهایی بر روی پارامترهای سیستم مورد شبیه سازی، اطلاعاتی را از بخش­های مختلف دستگاه دریافت کرده و بعد از آن سعی می شود تا از طریق عملیات فازی سازی، نقش پارامترها را بر روی یکدیگر بررسی شود. با بررسی اعتبار سیستم، در صورت لزوم دست به تغییرات لازم، با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر روی پارامترها زده تا جایی که عملیات شبیه­سازی ­نزدیک به واقعیت پیاده­سازی شود. در این روش از شبیه­سازی، سیستم کاملا درگیر با محیط و شرایط وارد بر آن است و این عامل باعث می شود که کار شبیه سازی بیشتر به واقیت نزدیک شود، تا روش­هایی نظیر روش های آماری که از شرایط محیطی سیستم تا حدودی چشم پوشی می کنند. با توجه به حسگرهایی که در سیستم شبیه سازی قرار داده شده، کار شبیه سازی واقعی تر جلوه خواهد کرد و می تواند خود را با تغییرات پیش بینی نشده وفق دهد. و در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که پارامترها تحت شرایط مختلف بر روی هم اثر دارند، که با عملیات     فازی­سازی سعی شده شبیه سازی معتبری صورت گیرد. سیستم شبیه­سازی طراحی شده این امکان را فراهم می کند که با بررسی شرایط مختلف و به منظور بهبود نتایج بتوان در مقادیر بعضی از پارامترها و یا  وزن آن ها تغییراتی ایجاد نمود.

کلمات کلیدی: شبیه سازی، خطوط مونتاژ، تبادل اطلاعات، فازی سازی، ماتریس زمانی، عملکرد سیستم

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تعیین تاثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر سطح هوشیاری و وضعیت همودینامیک بیما...
پایان نامه بررسی مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های
پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصتی بزهکاران شهرستان ماهشهر و نقش تعدیل کنندگی جنسیت، تحصیلات و…. آن ه...
پایان نامه ارتباط درآمد با سلامت افراد
پایان نامه ارشد رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی