پایان نامه شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی  طراحی فرآیند
عنوان:
شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی

چکیده:

مکانیسم ریزش ثقلی به عنوان یکی از مکانیسم های مهم بازیافت نفت بوسیله مدلسازی شبکه ای که شامل شبکه ای از حفره ها و دهانه های متصل به هم میباشد، .مورد بررسی قرار گرفت. چون انجام مطالعات لازم و کافی برای الگوهای مختلف محیط های مختلف به منظور تعیین خواص ماکروسکوپیک امکان پذیر نمیباشد، پس نیاز به مطالعه و طراحی یک پیشگوی قوی امری بدیهی است. مدلسازی شبکه ای یک ابزاری قدرتمند برای تخمین و پیش بینی خواص میانگین جریان چند فازی مثل نفوذپذیری نسبی، فشار موئینگی و مقدار بازیافت نفت است و فضای محیط متخلخل بوسیله یک شبکه معادل از حفره ها و دهانه های متصل به هم نمایش داده میشود.

در تحقیق حاضر انواع جابجایی های مختلف در مقیاس حفره (تخلیه، آشام و جریان در لایۀ فیلم) در یک مکانیسم ریزش ثقلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها ارایه شده است. به منظور تولید توابع توزیع اندازه حفره ها و دهانه ها از روش تحلیل تصویر برای یک الگوی رایج محیط متخلخل استفاده شد و سپس یک مدل شبیه ساز شبکه ای طراحی شده و برای بررسی مکانیسم ریزش ثقلی به کار برده شد. برای اثبات صحت عملکرد شبیه ساز مدل شبکه ای از روش تحلیل حساسیت استفاده شد. به همین منظور تاثیر تغییر پارامترهای مختلف (اندازه حفره و دهانه، دانسیته نفت، گرانروی نفت، کششبین سطحی نفت  گاز و عدد هماهنگی) بر روی نتایج مکانیسم ریزش ثقلی بررسی و نمودارهای نفوذپذیری نسبی و فشار موئینگی توسط شبیه ساز مدل شبکه ای بدست آمده و تشریح شدند.

مقدمه:

اکثر مخازن نفت دنیا در حال حاضر نیمه دوم عمر خود را سپری میکنند و نیاز به بررسی دقیق و علمی روشهای بازیافت نفت در کشورهای نفت خیز دنیا بیش از بیش احساس میشود. در این بین علم شبیه سازی مخازن با تکیه بر علوم مهندسی مخازن از اهمیت خاصی برخوردار است به طوریکه سالانه تعداد قابل توجهی سمینار علمی برای یافته های دانشمندان در خصوص شبیه سازی مخزن برگزار میشود. تا کنون روشهای زیادی برای شبیه سازی مخازن نفتی پیشنهاد و ارایه شده است اما در سالهای اخیر روش شبیه سازی شبکه ای در مقیاس حفره سنگ مخزن نفتی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. شبیه سازی شبکه ای ابزاری قوی برای پیش بینی خواص ماکروسکوپیک مانند نفوذپذیری نسبی، مقدار نفت باقیمانده و فشار موئینگی است. فصل اول این تحقیق، شامل مکانیسم ریزش ثقلی به عنوان یکی از مهمترین مکانیسمهای بازیافت نفت از مخازن نفتی میباشد. فصل دوم به بررسی انواع جابجایی در مقیاس حفره و نیز مطالعه آرایشهای مختلف سیال به صورت دو فازی و سه فازی در یک سطح معین و مطالعات کتابخانه ای در این زمینه شده است. در فصل سوم به نحوه تولید توابع توزیع اندازه حفره ها و دهانه ها بر اساس یک الگوی محیط متخلخل رایج اختصاص یافته است. فصل چهارم به طراحی مدل شبکه ای و محاسبات مربوط به نفوذپذیری های مطلق و نسبی، فشار موئینگی و اشباع پرداخته شده و روندنمای برنامه نویسی ارائه شده است. در فصل پنجم به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شبیه ساز شبکه ای ارائه شده است. سرانجام فصل ششم به بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد برای ادامه کار در آینده در این زمینه اختصاص یافته است.

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه ای بر مکانیسم بازیافت اولیه نفت

خصوصیات هر مخزن شامل ترکیبی از ژئومتری و خواص سازند و خصوصیات سیال و مکانیسم رانش اولیه مخصوص و منحصر به فرد خود میباشد. اگر چه نمیتوان دو مخزن با شرایط و خصوصیات هم عرض پیدا و با یکدیگر مقایسه نمود، اما میتوان آنها را بر اساس نوع مکانیسم رانش اولیه دسته بندی نمود. بدیهی است که هر مکانیسم رانش درباره مشخصات زیر دارای عملکرد خاص خود میباشد:

1- ضریب بازیافت نهایی

2- میزان افت فشار

3- نسبت گاز به نفت

4- مقدار آب تولید شده

بازیافت نفت بوسیله هر نوع مکانیسم رانش طبیعی بازیافت اولیه (Primary Recovery) نامیده می شود.

2-1) مکانیسم های بازیافت اولیه

برای فهم بهتر رفتار مخزن در گذشته و حال و پیش بینی رفتار آن در آینده، داشتن دانش کافی و اطلاعات مفید از مکانیسم رانشی که رفتار سیالات در داخل مخزن را کنترل میکند، امری ضروری است.

عملکرد کلی مخازن نفتی تا درجه زیادی به ماهیت و مقدار انرژی و نیز مکانیسم رانش اولیۀ موجود برای هدایت نفت به سمت چاه های تولید بستگی دارد. اساسا شش مورد مکانیسم رانش اولیه که انرژی طبیعی مورد نیاز برای تولید نفت با مکانیسم بازیافت اولیه را تامین میکنند به صورت ذیل دسته بندی میشوند:

1- مکانیسم رانش انبساطی مایع و سازند

2- مکانیسم تخلیه

3- مکانیسم رانش بوسیله کلاهک گازی

4- مکانیسم رانش بوسیله آب

5- مکانیسم ریزش ثقلی

6- ترکیبی از مکانیسم های فوق

در تحقیق حاضر مکانیسم ریزش ثقلی بعنوان مکانیسم رانشی حاکم بر تولید نفت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت
پایان نامه غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه و فقه شافعی
سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مواد: بررسی تاثیر عملیات ذوب در خلا بر ریزساختار
پایان نامه ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی
پایان نامه نقش اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب شهری بر اساس میزان اهمیت آنها