پایان نامه شبیه سازی اجزای محدود برای شکل‌دهی قطعات مخروطی نوک تیز


دانشگاه مازندران

رساله دکتری

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

عنوان رساله:

یک روش آزمایشگاهی- شبیه سازی اجزای محدود برای شکل‌دهی قطعات مخروطی نوک تیز

استاد راهنما :

دکتر محمد بخشی جویباری

استادان مشاور :

دکتر سلمان نوروزی

دکتر سید جمال حسینی پور

 

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………….ج‌

کلیات……………………………………………………………..1

1-1- مقدمه…………………………………………………….. 2

1-2- معرفی روش‌های اصلی هیدروفرمینگ ورق…………… 4

1-2-1- روش‌های ماتریس – سیال…………………………….. 5

1-2-1-1- هیدروفرمینگ استاندارد (هیدروفرمینگ با دیافراگم لاستیکی)…..5

1-2-1-2- کشش عمیق هیدرومکانیکی -هیدرواستاتیکی….6

1-2-1-3- روش کشش عمیق هیدرومکانیکی- هیدرودینامیکی….7

1-2-1-4- کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی…8

1-2-1-5- کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار یکنواخت روی ورق….9

1-2-1-6- کشش عمیق هیدروریم…………………………. 10

1-2-2- روش‌های هیدروفرمینگ سنبه – سیال……………. 11

1-2-3- روش ترکیبی هیدروفرمینگ…………………………. 12

1-3- مروری بر پژوهشهای انجام شده در زمینه هیدروفرمینگ ورق….12

1-4- مروری بر پژوهش‌های انجام شده در زمنیه شکل‌دهی قطعات مخروطی….32

1-5- تعریف مساله و اهداف پایان نامه…………………….. 48

1-6- مراحل انجام رساله……………………………………. 50

فصل 2- فصل2 ………………………………………………. 52

مراحل آزمایشگاهی…………………………………………. 52

2-1- مقدمه………………………………………………….. 53

2-2- انتخاب نوع روش هیدروفرمینگ برای شکل‌دهی قطعات مخروطی……53

2-3- معرفی دستگاه و تجهیزات……………………………. 54

2-3-1- ماشین شکل‌دهی………………………………….. 54

2-3-2- مجموعه قالب………………………………………… 55

2-3-3- قطعات مجموعه قالب………………………………… 57

2-3-4- سیستم تولید فشار………………………………….. 58

2-4- دستگاه‌های اندازه‌گیری………………………………….. 61

2-4-1- دستگاه ضخامت سنج………………………………… 61

2-4-2- دستگاه پروفیل پروژکتور……………………………….. 61

2-5- آزمایش کشش…………………………………………… 62

فصل3 …………………………………………………………….65

فصل 3- شبیه‌سازی اجزای محدود ………………………….. 65

3-1- مقدمه……………………………………………………… 66

3-2- معرفی نرم افزار شبیه‌سازی…………………………….. 66

3-3- مراحل شبیه‌سازی………………………………………… 66

3-3-1- ایجاد مدل هندسی…………………………………….. 67

3-3-2- خصوصیات ماده (ورق)………………………………….. 68

3-3-3- مونتاژ قطعات……………………………………………. 68

3-3-4- مراحل شکل‌دهی………………………………………. 69

3-3-5- تعیین تماس بین سطوح……………………………….. 70

3-3-6- شرایط مرزی و بارگذاری………………………………… 70

3-3-7- شبکه بندی………………………………………………. 73

3-3-8- تحلیل فرآیند……………………………………………… 75

3-4- ناهمسانگردی در ورق…………………………………….. 76

فصل 4- نتایج و بحث…………………………………………….. 78

4-1- مقدمه………………………………………………………. 79

4-2- انتخاب نوع فرآیند هیدروفرمینگ…………………………. 79

4-3- تایید شبیه‌سازی………………………………………….. 81

4-4- بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر شکل‌دهی قطعه مخروطی……82

4-4-1- مقدمه………………………………………………….. 82

4-4-2- بررسی تاثیر مسیر فشار……………………………. 84

4-4-3- بررسی تاثیر سرعت سنبه. …………………………100

4-4-4- بررسی اثر پیش‌بشکه‌ای…………………………… 106

4-4-5- تاثیر پارامتر‌های مجموعه قالب……………………… 108

4-4-5-1- تاثیر زاویه مخروط سنبه…………………………… 108

4-4-5-2- تاثیر ضخامت ورق…………………………………. 114

4-4-5-3- تاثیر شعاع سر سنبه…………………………….. 115

4-4-5-4- اثر شعاع ناحیه بین مخروط – استوانه………….. 118

4-4-5-5- اثر ضریب اصطکاک بین سنبه و ورق………………120

4-4-5-6- اثر ضریب اصطکاک بین ورق و ورق‌گیر…………… 124

4-5- ارائه روش جدید برای شکل‌دهی قطعه مخروطی نوک‌تیز…..126

4-5-1- شکل‌دهی مرحله پیش‌فرم………………………… 127

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید