پایان نامه شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحدجاسب

دانشکده فنی ومهندسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc””در رشته مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

عنوان:

شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی و بررسی چند نمونه عیب بمنظورارائه راهکارهای اصلاحی درخطوط لوله بنزین

استادراهنما :

دکتر قربان‌پور

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1بیان مسأله. 3

1-1-1ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-1-2فرضیه‌ها 4

1-1-3متغیرها 5

1-3 آنالیز تنش خطوط لوله. 5

1-3-1هدف از تحلیل تنش خطوط لوله. 6

1-4تقسیم بندی خطوط لوله. 6

1-5بارهای وارده به خطوط لوله. 7

1-5-1 بارهای ثابت… 8

1-5- 2 بارهای اتفاقی.. 8

1-5-2  بارهای انبساطی.. 9

1-6تفاوت نیروی حاصل از انبساط حرارتی با نیروی ناشی از بار مرده 9

1-7ضریب انعطاف پذیری سیستم لوله‌کشی.. 10

1-8فضای بین لوله‌ها 11

1-9اتصالات انبساطی.. 13

1-9-1اجزاء مهم این اتصالات… 14

1-10معرفی اتصالات آکاردئونی.. 14

1-10-1محدودیت‌ها 15

1-11انواع تنش… 16

1-12تنش‌های اضافی اصلی.. 16

1-13تنش حرارتی.. 16

1-14تحلیل تنش لوله. 18

1-14-1ورودی ها 18

1-14-2ابزارهای کاربردی.. 18

1-14-3خروجی ها 18

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1سوابق مطالعاتی درکشورهای ایران و مختلف… 21

2-2نیروهای محوری.. 21

2-3کنترل کمانش جانبی غیر مجاز در خطوط لوله تحت حرارت و فشار بالا. 24

2-4لوله‌گذاری مارپیچ.. 24

2-5تعیین هندسه بهینه برای روش لوله‌گذاری مارپیچ به کمک مدلسازی اجزاءمحدود 25

فصل سوم  مواد و روش‌ها

3-1روش کار. 32

3-2ساپورتینگ… 33

3-3 نگهدارنده‌های لوله‌ها 34

3-4تکیه‌گاه وزنی.. 35

3-4-1 کاهش طول مجاز بین دو ساپورت وزنی.. 36

3-4-2تکیه‌گاه وزنی لوله‌های عمودی.. 37

3-5 مقیدکننده 37

3-5-1-قید طولی لوله. 38

3-5-2Semi- Anchor 38

3-5-3Fully Anchor 38

3-6 ترجیحا تکیه‌گاه باید در مکان‌های زیر باشد. 39

3-7 تفاوت آویز لوله و ساپورت لوله. 40

3-8 مثال حل شده 41

3-8 حلقه انبساطی.. 51

3-9 بازوی انعطاف پذیر. 52

فصل چهارم:  نتایج

4-1تحلیل تنش با نرم افزار آباکوس… 60

4-2تعریف مفاهیم: 60

4-3ترسیم مطابق با داده‌های واقعی.. 60

4-4 مقایسه شکل با عیب  واقعی اتفاق افتاده 61

فصل پنجم:  بحث و نتیجه‌گیری

5-1محاسبه تنش حرارتی.. 66

5-2بهینه‌سازی.. 68

5-3کشش لوله در حالت سرد 71

5-4پیشنهادات… 72

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید