پایان نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز بعد از جنگ سرد


چکیده :

سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریتهای بین المللی قرار دارد.در چنین حالتی سیاست خارجی ج.ا.ایران به عنوان یک بازیگر عاقل وبسیط در برابر چالشها و فرصتهای مختلفی قرار گرفته است.از جمله این چالشها ،بحرانهای منطقه ای است.وجود بحران های  آسیای مرکزی و قفقاز که همراه بوده با چالشهای خشونت آمیز قومی و سرزمینی،  سبب شده بود که ایران نگاه جدیدی نسبت به این دو منطقه داشته باشد. منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که بعد از فروپاشی شوروی که دراوایل دهه نود اتفاق افتاد، از اهمیت بسیاری برای ج.ا.ایران برخوردار  بوده و است.کشورهای این دو منطقه به دلیل مشکلاتی  مثل  پروژه دولت –ملت سازی، درگیریهای مرزی و سرزمینی ، استقلال اقلیت ها و …که چه قبل از استقلال و چه بعد از آن با آن مواجه بودند. به بحران های  محلی و منطقه ای گرفتار شدند.در این بین از آنجا که این بحران ها، امنیت و تمامیت ارضی ایران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ،ایران نیز به این بحران ها بی تفاوت نبوده و واکنش  نشان داده و خواهد داد. این پژوهش سعی می کند ابتدا به ابعاد و عوامل بحرانهای منطقه ای ،ازجمله  جنگ داخلی تاجیکستان، بحران قره باغ،چچن و گرجستان پرداخته و سپس به سیاست و مواضع ج.ا.ایران نسبت به این بحرانها پرداخته شود. این پژوهش  با این فرضیه همراه است ،که سیاست خارجی ایران تاحدودی  غیر فعالانه بوده وسعی شده هماهنگ و متمایل به قدرت شمالی خود یعنی روسیه باشد و یا حداقل متضاد با روسیه نباشد.                            فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

فصل اول:کلیات.. 1

1-1- بیان مساله. 2

1-2- سوال اصلی: 3

1-3- فرضیه اصلی: 3

1-4- پیشینه تحقیق: 3

1-5-   ضرورت و هدف تحقیق : 6

1-6- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات : 6

1-7- قلمرو و زبان تحقبق: 6

1-8- مفاهیم و متغیرها: 6

1-9-   نوآوری پژوهش: 7

1-10- سازماندهی تحقیق. 7

فصل دوم :مباحث نظری و تئوریک… 8

2-1- مقدمه: 9

2-2-  نظریه رئالیسم نئوکلاسیک: 9

2-3- آنارشی : 11

2-4- قدرت مادی.. 12

2-5- تلفیق سطوح خرد وکلان : 12

2-5- سیاست خارجی ایران در منطقه : 14

2-5-1- .فرایند تصمیم گیری : 14

2-5-2- منافع و اهداف ملی : 15

2-5-3- عوامل تعیین کننده قدرت : 16

2-5-4- رفتار سیاست خارجی : 16

2-5-5- مدیریت بحران: 17

فصل سوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران تاجیکستان. 22

3-1- مقدمه: 23

3-2- بیان مسئله : 23

3-3- شروع  و تاریحچه جنگ داخلی تاجیکستان : 24

3-4- عوامل  وعلل بحران : 26

3-4-1- عوامل اقتصادی: 27

3-4-2-  مسائل قومی،جمعیتی (منطقه گرایی) : 27

3- 4-3- فرایند دولت- ملت سازی: 28

3-4-4-  تکثر احزاب و گروهها : 29

3-4-5- گذشته تاریخی : 29

3-4-6-   عامل خارجی : 30

3-5-  عوامل مذهبی : 30

3-5-1- مواضع روسیه : 31

فصل چهارم : سیاست خارجی ج.ا. ایران نسبت به بحران قره باغ. 41

4-1- اهمیت قفقاز : 42

4-2- مقدمه: 43

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید