پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه علوم تحقیقات واحد کرمانشاه

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

عنوان:

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره

استاد راهنما:

دکتر محمد رضوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………… 9

مبحث اول: موضوعات روش……………………………. 10

بند 1- بیان مسئله…………………………………….. 10

بند2- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق…………………..13

بند 3- اهداف تحقیق……………………………………. 13

بند4- سوالات تحقیق………………………………….. 14

بند 5- فرضیه‌ها………………………………………….. 14

بند 6- روش تحقیق…………………………………….. 15

مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه و مبانی تحقیق………..15

گفتار اول: مفاهیم………………………………………….15

بند 1-واژه شناسی………………………………………. 15

الف- تعریف لغوی…………………………………………. 16

ب- سیاست جنایی……………………………………….16

ت-وجدان جمعی ………………………………………….

ت- افکار عمومی…………………………………………. 17

ث- حریم خصوصی………………………………………..17

بند2 – تعریف اصطلاحی………………………………….. 17

الف-سیاست جنایی………………………………………..17

ب- وجدان جمعی…………………………………………. 19

پ- افکار عمومی………………………………………….. 20

ت- حریم خصوصی………………………………………… 22

ث-مفهوم پیشگیری……………………………………….27

1- اقسام پیشگیری………………………………………..27

گفتار دوم: خاستگاه و تاریخچه بحث……………………. 29

بند1- خاستگاه بحث………………………………………..29

بند2-پیشینه تاریخی بحث……………………………….. 34

فصل دوّم : سیاست جنایی تقنینی در قبال استفاده از تجهیزات ماهواره…..40

مبحث اول: پیشگیری کیفری استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره……..41

گفتار اول:حقوق حاکم بر پخش برنامه‌های مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای در عرصه‌ی بین‌المللی…….41

گفتار دوم: مصادیق جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره در حقوق ایران و وضعیت آن با سایر کشور ها…..47

بند1- طرفداران آزادی مطلق ماهواره ها……………….47

بند2- کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهواره ای…..49

بند3- کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای….51

گفتار سوم: جرایم مرتبط با تجهیزات ماهوراه در نظام تقنینی کشور…..52

بند1- ارزش‌گریزی……………………………………… 53

بند2- توسعه طلبی………………………………….. 54

 الف -قیم‌مآبی قانونی…………………………………. 55

 ب- مصلحت عمومی………………………………….. 58

بند3- عدم تساهل………………………………………. 60

بند4- تورم‌زایی کیفری………………………………….. 61

بند5- عدم اتخّاذ راهبرد عقب‌نشینی………………..63

گفتار چهارم: پیشگیری کیفری در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران…….65

بند1- حقوق کیفری ماهوی …………………………..66

بند2- حقوق کیفری شکلی……………………….69

مبحث دوم: پیشگیری غیر کیفری در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره…..74

گفتاراول: پیشگیری اجتماعی………………………..74

بند1-بررسی جرم انگاری قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ………76

الف-مجرمان سازمان یافته………………………….77

ب-مجرمان خرده فروش……………………………..77

ت- مرتکبان فراگیر……………………………………78

بند2-جرم بودن نگهداری وسایل نگهداری…………….79

گفتار دوم: پیشگیری وضعبی………………………….81

فصل سوم: سیاست جنایی قضایی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره…. 90

مبحث اول: سیاست جنایی قضایی………………….91

بند1- مداخله‌جویی………………………………….. 93

بند2-غیر‌افتراقی بودن…………………………………. 94

بند3- غیر‌تعدیلی بودن…………………………………. 94

بند4- نارسایی اجرایی………………………………….. 95

مبحث سوم:قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی کیفری در ارتباط با تجهیزات دریافت از ماهواره

گفتار اول­_ ضرورت طرح بحث………………………………….. 97

گفتار دوم_ فرایند دادرسی کیفری……………………………. 98

بند1 -وقوع…………………………………………………..  98

بند 2 -کشف……………………………………………… 99

الف-  ضابطان دادگستری………………………………… 100

ب- جرم مشهود و غیرمشهود ………………………………… 102

بند 3 -تحقیق ………………………………………….. 104

الف-  مرجع صالح جهت ادامه‌ی تحقیقات مقدماتی……….106

ب- صدور قرار تأمین کیفری …………………………………108

پ- صدور قرار مجرمیت………………………………… 110

ت- تعقیب…………………………………………………110

ث-  قرار عدم صلاحیت…………………………………112

بند4-  رسیدگی و صدور حکم…………………………..  113

بند 5-  اجرای حکم کیفری………………………………… 113

نتیجه‌گیری…………………………………………………. 116

پیشنهادات…………………………………………….. 118

منابع…………………………………………………….. 121

چکیده:

به زعم بسیاری از اندیشمندان روند توقف‌ناپذیر و سریع تحولات در عرصه‌ی ارتباطات به عاملی مهم در تعیین شیوه‌ی زندگی تبدیل شده است به نحوی که این تحولات گسترده در نظام ارتباطات سهمی بسزا در توسعه‌ی ابعاد مختلف جوامع انسانی داشته است در حال حاضر یکی از فناوری‌هایی که در مجموعه‌ی این تحولات مطرح می‌شود پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره است. موضوع ماهواره و پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه قدمت چندانی ندارد اما در همین زمان کوتاه نیز مخاطبان خاص خود را از قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی جذب کرده است. تا آنجا که بر پایه‌ی برخی دلایل قانون‌گذار به ممنوعیت قانونی به کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره پرداخته است. در حال حاضر دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران مطابق قانون «ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23 بهمن 1373» ممنوع است و ورود، تولید، توزیع، نصب، تعمیر و استفاده از این تجهیزات جز در مواردی که قانون معین کرده است واجد مجازات قانونی است. به‌رغم این ممنوعیت مدتی است که سیاست‌جنایی تقنینی و قضایی اتخاذ شده در این خصوص به سبب افزایش مخاطبان این وسیله به نقد کشیده شده است در واقع خیزش آمار استفاده‌کنندگان این وسیله نشان می‌دهد که قانون مذکور نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رفت موفق باشد موافقان این قانون به دلایل زیادی من جمله سیاسی، حقوقی و فرهنگی تمسک جسته‌اند و از سوی دیگر مخالفین نیز به نقد این قانون با محوریت قرار دادن نظریات مطرح در جامعه شناسی جنایی به عدم انطباق قانون با وجدان جمعی جامعه و همچنین عدم توجه به معیارهای جرم انگاری اشاره نموده‌اند.

در نهایت باید اضافه کرد که فرآیند دادرسی جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به سبب برخی ابهامات نیازمند توجه و دقتی عمیق است تا بتواند سیاست جنایی قضایی کارآمد و مطلوبی را محقق کند.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد