پایان نامه سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا

تعداد صفحات پایان نامه: 110 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

دانشكده فني

رشته :

مهندس صنايع ـ برنامه ريزي و تحليل سيستمها

عنوان پروژه :

سيستم اطلاعات مديريت

و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا

استاد راهنما :

جناب آقاي مهندس مهرجو

نام و خانوادگي :

محمد گورابي

بخش اول : سيستم‌هاي اطلاعاتي      

مقدمه                                   1

فصل اول: سيستمهاي اطلاعات مديريت        

ـ نگاهي كلي به سيستمهاي اطلاعات مديريت   6

ـ سيستمهاي اطلاعات مديريت چيست؟          6

ـ دانش و اطلاعات مورد نياز               9

ـ طبيعت داده‌ها، اطلاعات و ارتباطات       11

ـ مديريت اجرايي و سطوح آن               12

ـ ماهيت برنامه‌ريزي و تصميم‌گيي و تكنيكهاي قابل دسترسي آن 14

فصل دوم: سيستمهاي اطلاعاتي و سازمان     

ـ سيستمهاي اطلاعاتي و سازمان             17

1) سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس وظايف مختلف سازمان  21

2) سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس عمليات و ساختار مديريتي سازمان   22

ـ سيستم پردازش تراكنشها                 23

ـ سيتسم‌هاي اطلاعاتي مديريت               24

ـ سيستم گزارش‌هاي مديريت                 28

ـ سيستم اطلاعات پشتيباني تصميم‌گيري       29

ـ سيستم اطلاعاتي مديريت سطح بالا          29

3) سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس صورت فيزيكي آنها    30

ـ اجزاي فيزيكي سيستم                    30

ـ وظايف پردازشي سيستم                   31

فصل سوم: مديريت اطلاعات                 

ـ مديريت اطلاعات                         33

ـ اهميت مديريت اطلاعات                   36

ـ دانش MIS                              36

ـ مدير و سيستم                          37

ـ سيستم اطلاعات مديريت                   38

ـ تعريف MIS                             38

ـ اجزاي MIS                             43

ـ مدلي از MIS                           44

ـ ايجاد MIS                             47

ـ مسئوليت مديريت در مورد MIS            49

بخش دوم: بررسي سيستم برنامه‌ريزي توليد   

فصل چهارم: سيستم برنامه‌ريزي توليد      

ـ گذري بر سيستمهاي برنامه‌ريزي توليد     52

ـ زير سيستم ورودي                       54

ـ زير سيستم خروجي                       55

ـ سيستم اطلاعات حسابداري                 55

ـ زير سيستم‌هاي مهندسي صنايع             57

ـ زير سيستم هوشمند توليد                58

ـ اطلاعات مربوط به كارگران توليد         58

ـ سيستمهاي رسمي                         59

ـ سيستمهاي غير رسمي                     60

ـ اطلاعات مربوط به تأمين كنندگان         60

ـ زيرسيستم انبارداري                    62

ـ اهميت سطح كالاهاي موجود                62

ـ هزينه نگهداري                         62

ـ هزينه خريد                            63

ـ زيرسيستمهاي كيفيت                     64

ـ زيرسيستم هزينه                        64

فصل پنجم: سيستم اطلاعاتي توليد          

ـ چگونه مديريت از سيستم اطلاعاتي توليد بهره مي‌گيرند  66

ـ سيستمهاي اطلاعاتي و تكنولوژي اطلاعات    67

ـ يك سيستم اطلاعاتي چيست؟                67

ـ سيستمهاي اطلاعاتي متعارف و غير متعارف  67

ـ يك سيستم اطلاعاتي مبتني بر كامپيوتر چه نوع سيستمي است   68

ـ ساختار و تركيب بندي سيستمهاي اطلاعاتي  70

ـ دسته‌بندي سيستمهاي اطلاعاتي             70

ـ دسته‌بندي بر اساس ساختار سازماني       71

ـ دسته بندي اطلاعات بر اساس عملكردشان    72

ـ دسته بندي اطلاعات بر اساس نوع خدمتي كه ارائه مي‌كنند 72

ـ انواع عمده سيستمهاي اطلاعاتي           73

ـ سيستم اطلاعات مديريت دانش              73

ـ سيستمهاي اطلاعاتي پردازش امور اداري و كاربردي  74

ـ سيستمهاي اطلاعاتي مديريتي              75

ـ معماري اطلاعات                         76

ـ سيستمهاي پايه‌گذاري شده بر اساس وب     77

ـ اينترنت                               78

ـ اينترانت                              78

ـ اكسترانت                              79

فصل ششم : بررسي وضعيت برنامه‌ريزي توليد شركت مهپا   

ـ بررسي وضعيت فعلي سيستم برنامه‌ريزي توليد   81

شركت مهپا با سيستم برنامه‌ريزي توليد ساخت يافته 

بخش سوم: طراحي سيستم برنامه‌ريزي توليد

فصل هفتم: طراحي سيستم برنامه‌ريزي توليد با استفاده از سيستم اطلاعات مديريت                                 

ـ انتخاب موضوع پروژه                    86

ـ تشريح محل انجام پروژه                 88

ـ تشريح فرآيندهاي صورت گرفته در طراحي سيستم 91

ـ مستندات مورد نياز در طراحي سيستم      102

فصل اول

نگاهي كلي به سيستمهاي اطلاعاتي مديريت

اين فصل شامل رئوس مطالبي در ارتباط با اهداف سيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS است و مقدمه اي براي كل مطالب بحساب مي آيد . اين فصل نياز اين موضوع به طيف وسيعي از دانش را به تفصيل با تأكيد بر نيازهاي استفاده كنندگان اطلاعات شرح مي دهد تا روشن شود كه MIS يك پردازش فرديست ، يك مجموعه پيچيده است و هيچ راه حل استانداري ندارد .

 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت Mis چيست ؟

براي MIS هيچ تعريف جامعي كه مورد قبول همگان قرار گرفته باشد وجود ندارد و آنچه كه بدين عنوان موجود است ، انعكاسي است از تأكيدات و پيش داوريهاي نويسنده اي خاص .

واژه MIS تقريباً با كامپيوتر كه بر پايه پردازش داده ها بنا شده مترادف گرديده و در حقيقت كتابهائي كه تحت عنوان MIS وجود دارد اختصاصاً داراي رئوس مطالبي چون آناليز سيستمها ، طراحي بايگاني و ساير تراكنشهاي تكنيكي مختلف بر اساس سيستمهاي كامپيوتري مي باشد . اين تأكيدات باعث جهت يافتن و بوجود آمدن تعريفي براي MIS توسط كلي ( KELLY ) بشرح زير گرديد: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت عبارتست از كوششهاي انساني با استفاده از ابزار كامپيوتري جهت جمع آوري ، نگهداري ، بازيابي اطلاعات با بهره گيري از سيستمهاي ارتباطي به منظور مديريت مطلوب فعاليتهاي سازمان .

در اين فصل تأكيد بر راههاي توليد اطلاعات چه از طريق كامپيوتر و چه از طريق روشهاي دستي مورد نظر است و تنها راههاي توليد اطلاعات مورد توجه است . در مرحله دوم مقايسه صحيح و مطمئن و درست مسائل و اهميت و صحت آن مد نظر خواهد بود تا بتوان با معرفي راه دستيابي به منابع اطلاعاتي مرتبط و مورد نياز كه در كجا و چه موقع در سترس بوده و به چه نحو براي مديريت قابل استفاده است اقدام نمود.

اين فصل درباره طراحي مركز تصميم گيري و اجراء سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و راههاي پردازش داده ها توجه مي نمايد . مانند واقعيات روزمره و اعداد و ارقام سازمان بشكل اطلاعات ، كه بمنظور تصميم گيري مورد استفاده قرار خواهد گرفت و چنانچه داده ها از اطلاعات قابل تشخيص باشد در نحوه اجراي تصميم موثر خواهد بود.

طبيعت داده ها DATA ، اطلاعات و ارتباطات

پردازش داده ها و تبديل آن به اطلاعات و ارتباط دادن نتيجه اطلاعات براي كاربران آن اساسي ترين كار در MIS است .

داده DATA واژه ايست كه براي جمع آوري واقعيات و اعداد و ارقام مثل ساعات كار ، مقدار درخواست ، تعداد قطعه ، و غيره بكار مي رود . اين واقعيات اوليه با ذخيره سازي ، تجزيه و تحليل مقايسه ، محاسبه و بطور كلي ايجاد و توليد پيام بشكل مورد نياز براي كاربران و يا مديران به اطلاعات تبديل مي شود.

چنين برداشتي پردازش ساده اطلاعات را تصوير مي نمايد كه براحتي قابل فهم است اما مطالعات بيشتر نشانگر آن است كه اطلاعات پيچيده تر و تصورات مبهم تر از آنست كه تا كنون مشخص گرديده .

از ديدگاه اهميت MIS در مقايسه با توليد گزارشات استاندارد شده بايد به منبع اطلاعاتي و طريقه برقراري ارتباط و مهمتراز آن معني پيام دريافتي و استفاده از پيام توجه شود . بطور وضوح اين رابطة نهائي در زنجيره ارتباطات براي طراحي سيستم اطلاعاتي و مصرف كننده اطلاعات اهميت بسزائي دارد و بايستي به تأكيد طبيعت نفوذي انسان بر عوامل اجرائي در MIS اشاره شود و بطور خلاصه تأمين هزينه هاي داده ها DATA و تصميمات اجرا شده بر اساس اطلاعاتي كه بدرستي انتقال يافته ارزش اطلاعات را مشخص مي نمايد.

 مديريت اجرائي و سطوح آن

همانگونه كه قبلاً گفته شده ارزش اطلاعات از واكنش مديريت در قبال استفاده از اطلاعات نشأت مي گيرد و پيامد آن اين است كه متخصصين اطلاعات نيازمند شناخت نوع كار و وظايف مديريت بمنظور تهيه اطلاعات مرتبط و قابل استفاده مي باشند .

وظايف مديريت را مي‌توان در 5 قسمت دسته بندي نمود:

  • برنامه ريزي
  • اتخاذ تصميم
  • سازماندهي و هماهنگي و اجرا .
  • رهبري و ايجاد انگيزه
  • كنترل

واضح است كه اطلاعات مورد نياز يك مدير در سطوح اجرائي با سرپرست حمل و نقل و يا مدير سياست گذاري استراتژيك فروش و بازاريابي متفاوت است .

بنابراين در بالاترين سطح ، ساختار سازماني MIS نقش اساسي را ايفا مي كند در حاليكه براي مديريت تاكتيكي ممكن است MIS نقش حياتي را در بر نداشته باشد زيرا گزارشات طراحي شده در سطح مديريت استراتژيك است .

عمل ديگري كه وظائف يك مدير و اطلاعات مورد نياز او را تحت تأثير قرار مي دهد عبارتست از گسترش عملي اقتدار و يا اختيارات مديريت است .

اقتدار عملي عبارتست از آنچه كه توسط مديران متخصص و كاركنان در تمام بخشها و واحد هاي سازمان اعمال مي گردد.

احتمالاً بهترين و عمومي ترين مثال مي تواند بخش كارگزيني باشد كه مسئوليت اداره پرسنل و رابطه صنعتي در كل مجموعه سازماني را به عهده دارد .

هر چند (5 ) قسمت اجرائي كه مجموعه ساختار وظيفه مديريت است نيازمند اطلاعات مرتبط و مربوطه مي باشند ولي سه قسمت مشخص ( برنامه ريزي ، تصميم گيري و كنترل ) در زمره مطالعات سيستمهاي اطلاعاتي مديريت است .

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود کامل پایان نامه سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید