پایان نامه سير تحول تاريخي جعل رايانه‌اي


پایان نامه بررسی سير تحول تاريخي جعل رايانه‌اي

بررسي فقهي، حقوقي جرايم رايانه‌اي- از بابك پور قهرماني و حسنعلي‌باي كه در كتاب فوق به تعاريف، ويژگيها و طبقه‌بندي جرايم رايانه‌اي پرداخته شده است و هر يك از جرايم به تفصيل و كليه عناصر جرم مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه قسمتي از كتاب مذكور به جعل رايانه‌اي اختصاص داده شده كه تعريف و عناصر جرم مذكور نيز هر يك مورد تحليل قرار گرفته شده است.

٨-كنوانسيون جرايم سايبر (پروتكل الحاقي آن) از امير حسين جلالي فراهاني كه كتاب فوق ترجمه تقريباً دقيقي از كنوانسيون جرايم سايبر و پـروتكل الحاقي آن تصويب شده در هشتم نوامبر ٢٠٠۱ مي‌باشد كه در خصوص تجارب سايبر كشورها در عرصه بين‌المللي در خصوص جرائم از جمله جعل رايانه‌اي مطالب سودمندي را داراست.

۹- جرايم تجارت الكترونيكي از آقاي جواد جاويدنيا كه كتاب فوق نيز در تبيين كلمات و مفاهيم مربوط به رايانه مطالب سودمندي دارد. در كتاب فوق مبحث اول از فصل دوم نيز به جعل رايانه‌اي پرداخته شده است كه پس از تعريف ماهوي و عناصر مجرمانه جرم مذكور، مصاديق رفتار مجرمانه، مرتكب در جرم مذكور نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

۱٠- جعل و تزوير از آقاي مهدي سالاري كه ضمن بررسي و تحليل عنـاصـر متشكـله جعـل سنتي ضميمه‌اي در خصوص جعل رايانه اي بدان اختصاص داده شده است كه به تفاوت جعـل رايانه‌اي و سنتي و قانون مجازات جرايم رايانه‌اي به طور مختصر اشاره اي شده كه البته بيشتر به معرفي قانون مرتبط پرداخته شده و تحليل چنداني صورت نگرفته است.

11- جعل سند و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامي مصوب ٧۵پايان‌نامه كارشناسي ارشد – دانشگاه تهران- دانشكده مجتمع آموزشي عالي قم- مربوط به آقاي علي طاهري و به راهنمايي دكتر ضياءالدين پيماني.

كه با توجه به موضوع آن و بررسي مواد قانوني راجع به جعل در قانون مجازات اسلامي در خصوص جعل رايانه‌اي و ورود به اين موضوع مسكوت مانده است منتهي به لحاظ ارتباط جعل مندرج در قانون مجازات اسلامي و جعل رايانه‌اي و ارتباط موضوع در اين خصوص قابل توجه مي‌باشد.

12- جرائم فناوري اطلاعات- رساله دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي مربوط به آقاي عبدالصمد خرم‌آبادي.

كه ضمن بررسي چالش‌هاي ناشي از فناوري اطلاعات و تأثير آنها بر حقوق كيفري به بررسي عوامل مؤثر در ايجاد چالش پرداخته است و به مباحثي از جمله: چگونگي پيدايش جامعه اطلاعاتي و افزايش و اهميت و ارزش اطلاعات در جامعه اطلاعاتي و قابليت آسيب‌پذيري شديد جامعه اطلاعاتي و واكـنش‌هاي تقنيني و اجرايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرائم فناوري اطلاعات و واژه‌شناسي و تعريف جرم فناوري اطلاعات و طبقه‌بندي جرائم رايانه‌اي و از جمله جعل رايانه‌اي پرداخته كه در استفاده از آن اهميت بالايي دارد.

13– پايان‌نامه پيشگيري غيركيفري از جرائم در فضاي سايبر از آقاي محمد رحيمي سكه روانه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز شهريور ٨۹ پايان‌نامه فوق از لحاظ ماهيتي ابتدا جرم رايانه‌اي را تبيين نموده است و سپس تعاريفي كه در شوراي اروپا، سازمان ملل، انجمن بين‌المللي حقوق جزا و حقوقدانان از جرايم رايانه‌اي ارائه داده‌اند را ذكر نموده است و سپس به بررسي جرايم رايانه‌اي از جمله جعل رايانه‌اي پرداخته است البته در اين خصوص لازم به ذكر است كه با توجه به موضوع خاص پايان‌نامه فوق به جرايم خاص از جمله جعل رايانه اي بطور بسيار جزيي پرداخته است.

14- جرائم رايانه‌اي در حقوق جزايي ايران و بين‌الملل پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي از خانم مرسده شريفي.

15- جرم كامپيوتري جلوه‌اي نوين از بزهكاري پايان‌نامه كارشاسي ارشد، دانشگاه تهران از خانم آدينه عقبري.

16- جرائم كامپيوتري– پايان‌نامه كارشناسي ارشد- دانشگاه شهيد بهشتي از خانم بتول پاكزاد.

كه در هر سه پايان به صورت كلي در خصوص جرايم رايانه‌اي بحث گرديده است و به صورت خاص به جعل رايانه‌اي نپرداخته منتهي حائز مطالب سودمندي در انجام تحقيق مورد نظر مي‌باشند.

17- جرائم رايانه‌اي و اينترنتي – نشريه پيام آموزش – شماره يك

كه بر اساس تأكيد رياست قوه قضاييه مبني بر لزوم برخورد با جرايم رايانه‌اي، معاونت آموزش قوه قضاييه اولين دوره آموزشي خود را در جهت آشنايي قضات با جرائم مزبور برگزار نموده و در واقع در راستاي آشنايي با اهداف و ابعاد اين دوره با سرپرست معاونت آموزش قوه قضاييه مصاحبه‌اي انجام شده است كه پاسخ ايشان با توجه به ورود اين موضوع در قوه قضاييه قابل توجه مي‌باشد و در رابطه با مباحثي از جمله ارتباط اين جرائم با قوه قضاييه – مطالب و سرفصلهاي اين دوره آموزشي و منابع درسي اين دوره بحث مي‌نمايد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید