پایان نامه سهم کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده در پیش بینی تعهدسازمانی


تعارض کار-خانواده:

رویکرد نظری مسلط در این زمینه، مبتنی بر نظریه نقش (کاهن[۱]، ولف[۲]، کویین[۳]، اسنوک[۴] و روزنتهال[۵]،۱۹۶۴)، بررسی متغیرهایی از قبیل تعارض نقش و ابهام نقش است (آریی[۶]،۱۹۹۲؛ گرین هاوس و بیوتل، ۱۹۸۵ و بتی[۷]، ۱۹۹۶). هر نقش شامل مجموعه ای از انتظارات و درخواست­هاست. انتظاراتی که از یک نقش خاص می­رود ممکن است با انتظارات مورد نظر از نقشی دیگر ناهماهنگ و ناهمساز باشند و به تعارض کار- خانواده منجر شوند. پژوهش­های تجربی نشان می دهند که عوامل فشارزای نقش مانند تعارض نقش و ابهام نقش از منابع اصلی فشار روانی هستند (کارلسون[۸] و پریو[۹]،۱۹۹۹) که در بسیاری از پژوهش­ها (مثلاً میچل[۱۰]، میچسون[۱۱]، پیکلر[۱۲] و کولن[۱۳]،۲۰۱۰)، به عنوان پیشایندهای تعارض کار -خانواده مطرح شده­اند.

لمبرت[۱۴] و هوگان[۱۵] (۲۰۰۹) نشان دادندکه فشار روانیِ ناشی از نقش، پیشایند بالقوه برای تعارض کار خانواده است و وقتی حادث می­شود که مسئولیت­های کارکنان مبهم ونامشخص و دستورالعمل­ها و فرایندهای این مسئولیت­ها با یکدیگر ناهمساز و ناهماهنگ باشد.

در این پژوهش منظور از تعارض کار-خانواده نمره­ای که فرد در پرسشنامه­ی تعارض کار-خانواده نت مایر می­گیرد که دارای مقیاس فاصله­ای می­باشد.

[۱]Kahn

[۲] Wolfe

[۳]Quinn

[۴] Snoek

[۵]Rosenthal

[۶] -Aryee

[۷]– Beatty

[۸]– Carlson

[۹] Perrewe –

[۱۰] -Michel

[۱۱]– Mitchelson

[۱۲]-Pichler

[۱۳] Cullen –

[۱۴]– Lambert

[۱۵] -Hogan

 

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید