پایان نامه سنّت تصحیح متن در ایران پس از اسلام


دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر علی شریعتی

پایان‌نامۀ دورۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

سنّت تصحیح متن در ایران پس از اسلام

استاد راهنما:

دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور:

دکتر محمود امیدسالار

دکتر عبدالله رادمرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل اول: ایرانیان و تصحیح متون در پنج قرن نخست اسلامی

مقدمه‌ای در باب تصحیح متن……………………………………………………………………… 12

دوران انتقال و تعریب فرهنگ ایرانی…………………………………………………………………….. 16

قرآن سرآغاز اندیشه‌های متن‌شناسانۀ اسلامی………………………………………………………… 18

کتابت و تدوین حدیث……………………………………………………………………………………….. 21

تحریف و تصحیف……………………………………………………………………………………………… 23

التنبیه علی حدوث التصحیف………………………………………………………………………………. 28

روش‌های اخذ دانش و توثیق متن……………………………………………………………………….. 32

1- روش‌های بازخوانی مکرر

الف) عرض و مقابله………………………………………………………………………………………….. 34

 ب) سماع و قرائت بر شیخ………………………………………………………………………………… 36

2-  روش‌های مبتنی بر نسخه‌شناسی

الف) مناوله……………………………………………………………………………………………………… 39

ب) وجاده (وقوف بر خط)……………………………………………………………………………….. 40

3- روش‌های مبتنی بر تبارشناسی

الف) اجازه……………………………………………………………………………………………………… 43

ب) وصیت به کتاب………………………………………………………………………………………… 45

ج) اِعلام……………………………………………………………………………………………………….. 45

کارکرد نسخه‌بدل در تمدن اسلامی…………………………………………………………………….. 46

متصدیان تصحیح متن……………………………………………………………………………………. 51

1- محدثان…………………………………………………………………………………………. 52

2- دانشمندان و ادیبان…………………………………………………………………………. 52

3- وراقان…………………………………………………………………………………………… 53

خلاصه و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………….. 55

 فصل دوم: سنت تصحیح متن از قرن پنج تا پایان قرن نهم هجری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 58

اشاراتی به تصحیح متون در آثار فارسی……………………………………………………….. 60

گزارش‌هایی از تصحیح چند متن……………………………………………………………….. 70

1- اختیارات شاهنامه……………………………………………………………………………. 71

2- گردآوری دیوان مسعود سعد سلمان………………………………………………….. 73

3- شاهنامه به تصحیح حمدالله مستوفی………………………………………………….. 74

4- شاهنامۀ بایسنغری……………………………………………………………………………..81

تصحیح نسخه‌های خطی فارسی……………………………………………………………..83

1- نشانه‌ها، رمزها و اصطلاحات تصحیح………………………………………………… 86

الف) علایم اشارتگر…………………………………………………………………………… 88

ب) رمزهای تصحیح…………………………………………………………………………… 90

2- یادداشت‌های بلاغ و مقابله…………………………………………………………………. 92

خلاصه و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………….. 95

فصل سوم: تصحیح متون فارسی از قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم هجری

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 98

شیوع فن تصحیح متن………………………………………………………………………….. 99

پیوند تصحیح متون با نقد ادبی………………………………………………………….. 102

تصحیح دیوان حافظ در هرات……………………………………………………………… 104

عبداللطیف عباسی بزرگ‌ترین مصحح سنتی زبان فارسی……………………………… 108

الف) شرح حال………………………………………………………………………………. 109

 ب) آثار………………………………………………………………………………………………. 115

ج) شیوۀ عبداللطیف عباسی در نقد و تصحیح متون………………………………….. 122

1- کیفیت انتخاب نسخۀ اساس…………………………………………………………123

2- تحلیل نسخه‌ها………………………………………………………………………… 124

3- چگونگی مقابلۀ نسخه‌ها…………………………………………………………….. 126

4- مبانی و روش تصحیح………………………………………………………………. 128

رمزهای تصحیح در نسخ خطی قرن دهم تا دوازدهم هجری………………………………… 133

الف) رمزهای منفرد……………………………………………………………………………….. 134

ب) رمزهای ترکیبی………………………………………………………………………………. 136

خلاصه و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………. 138

فصل چهارم: تصحیح متون فارسی در دورۀ جدید

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 140

علامه محمد قزوینی………………………………………………………………………………………….. 145

1- نقد روش‌های تصحیح متن……………………………………………………………………… 147

2- شم فقاهتی یا توانایی اجتهاد……………………………………………………………………. 149

3- احتراز از تصحیح خودکار……………………………………………………………………….. 151

4- توجه به نسخ اقدم و اصح………………………………………………………………………. 153

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید