پایان نامه سنجش میزان رابطه هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات


موانع و مشکلات صادرات

از منظر رفتار شرکتی زمانی که یک شرکت با دو راهی تصمیم گیری برای شروع یا ادامه صادرات مواجه می شود، گرایش عمومی به سمت تصمیم به عدم صادرات است (رضائیان ،۱۳۶۹).

این موضوع در تحقیقات انجام شده در آمریکای شمالی(سیمپسون و کاجاوا،۱۹۷۴)، آلمان و انگلستان(شرکت تحقیقات بازار صنعتی،۱۹۷۸)، ژاپن(بولتو،۱۹۷۵)تایید شده است.گرایش به سمت عدم صادرات را می توان به موانع صادراتی نسبت داد.

موانع صادراتی شامل موانع نگرشی، ساختاری یا عملیاتی هستند و موجب پنهان ماندن یا عدم شکوفایی توانایی های شرکت ها در شروع یا گسترش و ادامه فعالیت های صادراتی می شود (بابا خانی،۱۳۸۹).

شرکت ها در هر یک از مراحل فرایند بین المللی شدن قبل از شروع عملیات صادرات تا مراحل آغازین و در گیری اساسی در صادرات با موانع صادراتی مواجه می شوند.اما ماهیت این موانع معمولا در طول فرایند بین المللی شدن تغییر می کند.به گونه ای که در مراحل اولیه بیش تر مربوط به طرز تلقی و نگرش به صادرات بوده و جنبه ادراکی دارند ولی با پیشرفت در فرایند بیش تر ماهیت ساختاری و عملیاتی پیدا می کنند که جنبه تجربی و واقعی دارند.

تحقیقات در زمینه بازاریابی بین المللی موانع صادراتی را از دیدگاه های مختلف شناسایی کرده اند.این موانع توسط محققان مختلف دسته بندی نیز شده اند.به عنوان مثال می توان به دسته بندی کاوسگیل(۱۹۸۴)[۱]، سریگهاوس و روسن(۱۹۹۰) [۲]و لئونیدو(۱۹۹۴)[۳]اشاره داشت.کاوسگیل موانع صادراتی را بر اساس ریشه آن ها دسته بندی کرده است.در دسته بندی وی این موانع ممکن است ریشه در محیط داخلی شرکت داشته یا مربوط به محیط خارجی شرکت باشند.در دسته بندی سرینگهاوس و روسن موانع صادرات به موانع انگیزشی، موانع عملیاتی، و موانع دانشی دسته بندی شده اند.لئونیدو (۱۹۹۴)با ترکیب دو شاخص ریشه یا منبع مانع و محل مانع یک نوع شناسی جالب از موانع صادراتی ارایه داده است.

۲-۱۱)دسته بندی موانع صادراتی

الف:موانع صادراتی درونی شرکت و مربوط به کشور مادر:موانعی هستند که ریشه در عملیات درونی شرکت ها داشته و مربوط به کشور مادر هستند.علاقه مدیریت برای فعالیت در بازار داخلی و عدم علاقه به صادرات، توان و ظرفیت ناکافی تولید، فقدان زمان کافی مدیریت ارشد برای پرداختن به فعالیت های صادراتی، و ناکافی بودن نیروی انسانی آموزش دیده مثال هایی از این نوع موانع هستند.

ب:موانع درونی و مربوط به کشور هدف:گروهی از موانع هستند که از نظر عملیاتی به خود شرکت مربوط هستند اما منعکس کننده ویژگی های در جریان و مبادله ای کسب و کار در کشور هدف هستند، موانع لجستیکی و حمل ونقل، ریسک بالا، هزینه های بالا، مشکلات و تاخیر در پرداخت ها، دانش و هوشمندی محدود در مورد بازار خارجی مثال هایی از این دست موانع هستند.

پ:موانع بیرونی مربوط به کشور مادر:این موانع ریشه در محیط کشور مادر داشته و خارج از کنترل شرکت هستند.هزینه های تامین مالی یا دسترسی محدود به سرمایه های مخاطره پذیر برای تامین مالی فعالیت های صادراتی، کاغذ بازی و رویه های قانونی مشکل و کند در فرایند صادرات، فقدان، ناکافی بودن یا عدم اطلاع شرکت از مشوق ها حمایت ها و برنامه های ترفیع صادرات از جمله این موانع هستند (بابا خانی،۱۳۸۹).

۲-۱۲)عناصر تشکیل دهنده توانمندی صادراتی

بطور کلی این عناصر را می توان در سه گروه به شرح زیر دسته بندی نمود (گرایمز،۲۰۰۷)[۴]؛

  • مشخصه های شرکت:در برخی مطالعات بین اندازه شرکت و عملکرد صادراتی ارتباط دیده شده است.(ریچل و همکاران،۱۹۹۰)[۵]، اما در برخی دیگر نیز رایطه مستقیم بین اندازه شرکت و عملکرد صادراتی رد شده است. برای مثال بنا کورسی(۱۹۹۲)[۶] و کتسیکیاس(۱۹۷۷)[۷]بحث می کنند که شرکت ها با میزان منابع یکسان ممکن است استراتژی های بازاریابی متفاوتی را مورد استفاده قرار دهند و از این رو توانمندی راهبردی یک متغیر میانه و تعدیل گر در رابطه بین منابع شرکت(اندازه)و عملکرد صادراتی است.

در تعدادی از تحقیقات نیز رابطه مثبت بین طرز تلقی ها و توانمندی های مدیریت و عملکرد صادراتی تایید شده است و برخی این رابطه را رد کرده اند (گرایمز،۲۰۰۷).

  • قابلیت های شرکت:قابلیت هایی که به طور مستقیم بر موفقیت صادرات تاثیر دارند عبارتند از عملکرد بازار،منحصر به فردی محصول، ظرفیت تولید، مهارت های کارکنان و نوع صنعتی که شرکت در آن فعال است.

اوگبیوهی و لانگ فیلو(۱۹۹۴)[۸] و کتسیکیاس و همکارانش(۱۹۹۷)[۹]عواملی مانند مهارت برنامه ریزی صادراتی، کیفیت کارکنان صادراتی، ارتباط با بازارهای خارجی و مهارت مدیریت مالی را جز توانمندی های کلیدی در ارتقا عملکرد صادراتی معرفی کرده اند.به طور خاص تر آگبیو هی و لانگ فیلو (۱۹۹۴) شکست در بازارهای صادراتی را نتیجه تحلیل بازار خارجی، عدم تطبیق بین محصول و بازار، توزیع غیر موثر و فقدان برنامه ریزی و کنترل مدیریت گزارش کرده اند.

[۱] Cavusgil

[۲] Seringhaus & Rosen

[۳] leonido

[۴] Grimes

[۵] Richel & etal

[۶] Bna corsi

[۷] Cotscias

[۸] Ogibouhi &langfilo

[۹] Ketiskia & etal

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید