پایان نامه سنجش عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی برای سرمایه¬گذاران ریسک گریز


روش کلی تحلیل سیستم­های خبره (روش ابتکاری)

سیستم­های خبره، به منزله شاخه­ای از هوش مصنوعی در نظر گرفته می­شوند. زیرا روش حل مسائل در آن ها بر اساس ابتکار (سعی و خطا) است. این روش رسیدن به جواب، با روش الگوریتمی متفاوت است. الگوریتم، روش مرحله به مرحله برای رسیدن به جواب است؛ برای مثال، فرایند کاری حقوق و دستمزد کارکنان در یک شرکت، که از یک روش الگوریتمی استفاده می­کند، شامل وارد کردن ورودی­ها، مانند ساعات کاری کارکنان، نرخ اضافه کاری و غیره است که خروجی آن فهرست پرداخت حقوق کارکنان است. گام­های این روش شامل پردازش داده­های بررسی شده برای تولید اطلاعات است. در بیش تر مسائل و فرآیند ها از روش الگوریتمی استفاده می­شود. روش جستجوی ابتکاری، از طرف دیگر، یک مسأله را با سعی و با توجه به هدف از قبل تعیین شده حل می­کند. مثال خرابی رایانه که بیان گردید، مثالی از روش جستجوی ابتکاری است. مثال­های بی­شمار دیگری وجود دارند که بسیاری از آن­ها در زندگی روزمره اتفاق می­افتند؛ برای مثال رانندۀ یک وسیله نقلیه که به دنبال جایی برای پارک وسیلۀ خود می­گردد از روش الگوریتمی استفاده نمی­کند.

 

۲-۲-۶ مدل کلی سیستم­های خبره

سیستم خبره شامل دو عنصر مهم می­باشد:

الف) موتور استنتاج: برنامه­ای است که با تجزیه و تحلیل قواعد و دانش ذخیره شده در مخزن دانش نتایج منطقی را ارائه می­نماید. هوش سیستم خبره (یعنی مکانیزمی که به ترکیب این دانش با اطلاعاتی که بدست می­آورد می­پردازد) موتور استنتاج نامیده می­شود. دو روش استنتاج در سیستم­های خبره وجود دارد: زنجیرۀ روبه جلو و زنجیرۀ رو به عقب. زنجیرۀ رو به عقب استنتاجی است که از واقعیت ها به سمت نتایج پیش می رود درحالیکه استنتاجی که از سمت فرضیه ها به عقب، یعنی واقعیت ها حرکت می کند زنجیرۀ رو به عقب نامیده می شود.

ب) پایگاه دانش: پایگاه دانش سیستم خبره عبارت است از (۱) حقایقی دربارۀ یک حوزۀ خاص مورد نظر و (۲) فرآیندهای اکتشافی (قواعد سرانگشتی) که رویه­های استدلال یک فرد خبره را دربارۀ یک موضوع بیان می­کنند. روش­های بسیاری برای ارائۀ این دانش در سیستم­های خبره وجود دارد. مثال­های آن عبارتند از روش­های ارائۀ دانش مبتنی بر قاعده، مبتنی بر چارچوب، مبتنی بر شیء و مبتنی بر مورد (اُبراین، ۱۳۸۶، ۳۱۷). از تخصص و دانش افراد خبره جهت ساخت پایگاه دانش استفاده می شود. دانش می­تواند به صورت قواعد (Rules) و یا مورد­ها (Case) در پایگاه دانش ذخیره شود. یکی از مهم­ترین مسائلی که در ارتباط با طراحی سیستم­های خبره وجود دارد فرآیند ایجاد پایگاه دانش از طریق کسب دانش از افراد خبره می­باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل