پایان نامه سنجش عملکرد بانک بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت

عنوان :

سنجش عملکرد بانک بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن

مطالعه موردی: شعب بانک سپه شهرستان سنندج

 

چکیده :

کارت امتیازی متوازن یک ساز و کار مدیریتی است . که بر پایه ی اندازه گیری بنا شده و پیش نیاز مدیریت استراتژیک می باشد . هدف این پژوهش ، توصیف و اندازه گیری عملکرد شعب بانک سپه شهرستان سنندج بر پایه مدل کارت امتیازی در نیمه اول سال 1389 می باشد . پژوهش ازنوع توصیفی پیمایشی است . نمونه آماری را 31 تن از مدیران ، 94 تن از کارکنان و 100 تن از مشتریان بانک تشکیل داده اند . در پژوهش حاضر از سه پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایانی پذیرفته های داشته اند استفاده شده است .

نتایج مربوط دو جملهای نشان می دهد که در اکثر شاخص ها عملکرد دستگاه یاد شده رضایتبخش بوده است . افزون بر آن ، یافته ها حاکی از آناند که شعب بانک سپه در شهرستان سنندج در منظر مالی به 41.4 درصد اهداف ، در منظر مشتریان به 83.38 درصد ، در منظر فرایند های داخلی به 66.13 درصد و سرانجام در منظر رشد و یادگیری به 74 درصد از اهداف ، رسیده اند . همراستا با دستاورد پژوهش های مبتنی بر کاربرداین سازو کار در دیگر دستگاهها ، که بر پایه آنها استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد ، به مدیران این امکان را داده تا با درک نارساییها و و تکیه بر نقاط قوت ، در ارزیابی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ، توازن واقعی را میان شاخص های اصلی و فرعی و میان عملکرد داخلی و خارجی ایجاد نمایند در یافته های این پژوهش نیز به مدیران توصیه شده تا بدنبال راههایی برای جبران کاستی های مشاهده درمنظر های چهار گانه باشند .

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید