پایان نامه سنجش سازگاری تحصیلی دانشجویان جهت استفاده در فعالیت های پژوهشی،بالینی و مشاوره


۱-۴- اهداف پژوهش

این پژوهش دوهدف عمده را دنبال می­کند.

۱) بررسی شرایط فعلی و ابزارهایی که برای سنجش سازگاری تحصیلی دانشجویان مورد استفاده قرار         می گیرد.

۲) تهیه پرسشنامه­ایی به منظورسنجش سازگاری تحصیلی دانشجویان و تعیین پایایی و روایی آن، جهت استفاده در فعالیت­های پژوهشی،بالینی و مشاوره است.

۱-۵- متغیّر پژوهشی

تعریف نظری:

متغیّرمورد نظر در پژوهش حاضر، سازگاری تحصیلی است.سازگاری تحصیلی، ناظربه توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقش­هایی است که دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی فرا روی آن­ها قرار می­دهد (پیتوس[۱]،۲۰۰۶).در معنا و تعبیردیگر، سازگاری فرایندی است که در طی آن رفتارها، افکار و احساس­های خودمان و دیگران را می­فهمیم،آن ها را تغییر می­دهیم و در پرتوآن به حدی از تحوّل می­رسیم که بروز راهبردهای مواجه­ایی لازم و مفید برای مقابله با نیازها و چالش­های روزانه امکان پذیر                   می­گردد(آلن[۲]،۱۹۹۰به نقل از موسوی،۱۳۷۷).

یکی دیگر از واژه­های که باید در این قسمت تعریف شود هنجاریابی است.هنجاریابی آزمون یعنی همسان کردن روش کار برای اجرا و نمره­گذاری آزمون.برای این که مقایسه نمره­های افراد در آزمون بخصوصی امکان­پذیر باشد باید همه­ی افراد تحت شرایط مساوی امتحان شوند(آناستازی[۳]،۱۳۷۱).

تعریف عملیلاتی:

سازگاری تحصیلی متغیری است که توسط پرسشنامه سازگاری تحصیلی بارو سنجیده می شود.پرسشنامه سازگاری بارو از۹۰ سؤال و ۶ خرده مقیاس(سازگاری با دوره تحصیل،بالندگی و رسایی هدف­ها،کارایی فردی یا برنامه ریزی و استفاده مطلوب از زمان،مهارت­ها و تمرین­های مطالعه،بهداشت روانی،مناسبات فردی با افراده دانشکده و هم دوره­ایی ها)تشکیل شده است.

[۱] Pettus

[۲] Alen

[۳] Anastasi

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید