پایان نامه سنجش اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی


انواع روش­های MADM

انواع روشهای تصمیم­گیری MADM در شکل زیر مشخص شده­اند.بر طبق این شکل اگر هیچگونه اطلاعاتی در مورد شاخص در دسترس نباشد، بهتر است از روی تسلط استفاده شود. اگر اطلاعات موجود در مورد محیط باشد، یعنی درباره ی شاخص­ها اطلاعاتی موجود نباشد بلکه فضای تصمیم­گیری مشخص شده باشد، استفاده از روش ماکسی مین و مینی ماکس (به ترتیب برای اطلاعات بدست آمده بر اساس دیدگاه بدبینانه و خوش­بینانه) پیشنهاد می­شود. اگر اطلاعات در مورد شاخص، ارائه شده باشد آنگاه اطلاعات یا در سطح استاندارد است، یعنی میزان قابل قبول شاخص مربوطه را بیان می­کند و یا وزن شاخص­ها را بیان می­کند که ممکن است با داده­های برخوردار از مقیاس ترتیبی یا اصلی، اندازه­گیری شده باشد.مدل­های MADM از دیدگاه دیگر نیز قابل بررسی هستند و آن رویکرد، فنون مختلف MADM در پردازش اطلاعات بر مبنای شاخص­های ارائه شده توسط تصمیم­گیرنده است.( آذر ،رجب زاده ، ۱۳۸۷)

در این ارتباط، داده­های MADM به دو بخش کلی تقسیم می­شوند.

 ۲-۶-۱ مدلهای جبرانی[۱]

۲- ۶-۲ مدلهای غیر جبرانی[۲]

آن دسته از مدل­های MADM را شامل می­شوند که در آنها تبادل بین شاخص­ها صورت می­گیرد. بدین معنی که تغییر در یک شاخص، توسط تغییری مخالف (در جهت عکس) در شاخص یا شاخص­های دیگر، جبران می­شود.

 

روش جبرانی، روش­هایی مانند میانگین وزنی ساده، TOPSIS،  ELECTRE، تخصیص خطی، AHP و… است. این روش­ها مطابق شکل زیر، دسته­بندی شده­اند. (اصغر پور،۱۳۸۹ )

 

۲-۶-۲ مدل­های غیر جبرانی

مدل­هایی از MADM را شامل می­شوند که در آنها تبادل بین شاخص­ها صورت نمی­گیرد. بدین معنی که نقطه ضعف موجود در یک شاخص، توسط مزیت موجود در شاخص دیگر، جبران نمی­شود بلکه هر شاخص، جدا از دیگر شاخص­ها مبنای ارزیابی گزینه­های رقیب قرار می­گیرد. مزیت مهم این مدل­ها، سادگی آنهاست که با رفتار تصمیم­گیرنده و محدود بودن اطلاعات او مطابقت دارد. روش غیر جبرانی، شامل روش­هایی مانند روش تسلط، لکسیکوگراف، حذف، ماکسی­مین، مینی ماکس، رضایت بخش خاص و شمول است. (اصغر پور،۱۳۸۹ )

[۱] – Compensatory Methods

[۲] – Non Compensatory Methods

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید