پایان نامه سنتز و شناسایی پلی اتر و آمید های فلوئوردار جدید مشتق از 2،′2- بیس (2- آمینو-4- تری­فلوﺋورو­متیل­فنوکسی)­- 1،′1- بای­نفتیل و انواع دی­اسیدها


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ״M. Sc״

گرایش: شیمی آلی

عنوان:

سنتز و شناسایی پلی(اتر- آمید)های فلوئوردار جدید مشتق از 2،′2- بیس (2- آمینو-4- تری­فلوﺋورو­متیل­فنوکسی)­- 1،′1- بای­نفتیل و انواع دی­اسیدها

استاد راهنما:

دکتر حسین بهنیافر

استاد مشاور:

دکتر سید قاسم آقاپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات و مروری بر پژوهش­های اخیر……………………………………………………2

 مقدمه………………………………………………………………………………………………3

1-1- پلیمرهای با عملکرد بالا……………………………………………………………………..4

1-2- پلی­آمیدها …………………………………………………………………………………….7

1-3- نحوه سنتز آرامیدها…………………………………………………………………………..8

1-4- پلی­آمیدهای کلردار وفلوئور دار شده……………………………………………………….10

1-5- عوامل موثر بردمای تبدیل شیشه ای(Tg )………………………………………………..16

1-6- عوامل مؤثر بر دمای ذوب (Tm )……………………………………………………………17

1-7-ارتباط بین Tg و Tm………………………………………………………………………..

1-8- آنالیزهای حرارتی …………………………………………………………………………19

1-9- پلی­آمیدهای تجاری………………………………………………………………………….20

1-10-فعالیت نوری پلی­آمیدها ……………………………………………………………………24

1-11- پلیمرهای حاوی واحدهای بای نفتیل ……………………………………………………27

1-12- هدف پژوهش جاری……………………………………………………………………….38

فصل دوم: بخش تجربی …………………………………………………………………………39

2-1- مواد شیمیایی ………………………………………………………………………………40

2-2- دستگاهوری…………………………………………………………………………………40

2-3- سنتز مونومر…………………………………………………………………………….41

2-3-1- سنتز 2،΄2- بیس(4- تری­فلوئورومتیل-2-نیتروفنوکسی)-1،΄1- بای­نفتیل(FNPBN)….41

3-3-2- سنتز 2،′2- بیس(2- آمینو-4- تری­فلوﺋورو­متیل­فنوکسی)- 1،′1- بای­نفتیل AFPBN))……

2-4- سنتز پلیمرها………………………………………………………………………………43

2-5- تعیین گرانروی درونی محلول پلیمرها……………………………………………………44

2-6- تعیین حل پذیری پلیمرها…………………………………………………………………..45

2-7- سایر آنالیزها……………………………………………………………………………….45

فصل سوم :بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………….46

3-1- سنتز مونومر……………………………………………………………………………….47

3-1-1- سنتز 2،´2- بیس(4-تری­ فلوﺋورو­متیل-2- نیتروفنوکسی)-­1،´1- بای­نفتیل (FNPBN)…..47

‏3-1-2- سنتز 2،′2- بیس(2- آمینو-4- تری­فلوﺋورو­متیل­فنوکسی)- 1،′1- بای­نفتیل AFPBN))……

3-2- تهیه­ی پلی(اتر- آمید)های فلوئوردار…………………………………………………….54

3-3- بررسی برخی از خواص پلیمرها……………………………………………………….59

فصل چهارم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات………………………………………………………

66 4-1-نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………….67

پیوست1: طیف FT-IR بیس بتا نفتول سنتز شده……………………………………….68

پیوست2: واژه­نامه فارسی- انگلیسی………………………………………………………69

پیوست3: واژه­نامه انگلیسی- فارسی……………………………………………………..73

مراجع………………………………………………………………………………………………77

چکیده:

یک دی­آمین فلوئوردار جدید با نام 2،′2- بیس (2- آمینو-4- تری­فلوﺋورو­متیل­فنوکسی)­- 1،′1- بای­نفتیل (AFPBN) در سه مرحله با شروع از β-نفتول سنتز شد. در ادامه، پلی(اتر- ­آمید)های وابسته، حاوی گروههای تری­فلوئورو متیل با پلی­تراکمی شدن فعال شده با تری فنیل فسفیتِ AFPBN و چهار کومونومر دی­کربوکسیلیک اسید آروماتیک شامل ترفتالیک اسید، ایزوفتالیک اسید، 5,2-پیریدین­دی­کربوکسیلیک­اسید و 6,2-پیریدین­دی­کربوکسیلیک­اسید تهیه شدند. پلیمرهای بدست آمده، به طور کامل با روش­های طیف سنجی FT-IR و NMR شناسایی شدند. اثرات گروههای جانبیِ ­فلوئوردار متصل شده به زنجیرهای درشت مولکولی بر روی برخی از خواص پلیمرها از جمله حل ­پذیری، بلورینگی و مقاومت حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. پلیمرهای بدست­آمده از AFPBN در حلال­های آلی مختلف همچون N- متیل-2- پیرولیدون (NMP)، N,N- دی­متیل­فرمآمید (DMF)، N,N- دی­متیل استآمید (DMAc)، دی­متیل­سولفوکسید (DMSO) حل پذیری عالی نشان دادند. نتایج حاصل از مطالعات XRD نشان داد که حضورگروههای CF3 آویزان از زنجیرها،  نظم ساختاری آنها را تا حدود زیادی مختل کرده و باعث کاهش میزان بلورینگی ماکرومولکول­ها می­شود. مورفولولوژی پلی(اتر- آمید)ی بدست­آمده که توسط  تصاویرSEM  مشخص شده نشان داد که زنجیره ­های پلیمری حاصل به شکل میکروپلیت تشکیل شده­اند. گرمانگار TGA مربوط به پلیمر AFPBN/2,6-PDA به عنوان نمونه­ ای از این دسته پلی­(اتر- آمید)ها نشان داد که این پلیمرها از گرماتابی بالایی برخوردارند. مقدار Tg حاصل از پلات DSC همان پلیمر نیز تعیین شد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید