پایان نامه سلامت روان فرزندان و سبک های دلبستگی مادران


۲-۲-۳ویژگی های خانواده تاب آفرین

 • برخورداری از پیوندهای مهربانانه و انسجام خانوادگی
 • نوع دوستی
 • داشتن امید برای رویارویی با مسائل و مشکلات
 • داشتن برنامه برای غنی سازی اوقات فراغت
 • انعطاف پذیری در برابر مشکلات
 • وقت گذاشتن برای فرزندان
 • توجه به معنویت
 • تبیین سطوح انتظار به صورت شفاف
 • ابراز احساسات
 • پذیرش پیامدهای رفتار
 • ارتقاء آستانه تحمل
 • رعایت مقررات و قوانین
 • احساس مسئولیت(صرامی،۱۳۸۹).

 

۲-۲-۴ راهبردهای پرورش تاب آوری در نوجوانان

اولسون، باند، بورنز،ولابرودریک،سویر[۱] (۲۰۰۳) بیان می دارند که اقدامات ارتقاء دهنده تاب آوری نوجوانان در سه سطح فردی،خانوادگی و جامعه صورت می گیرد.که توضیح مختصری از هر سطح در این پژوهش ارائه می گردد.

[۱] – Olsson, Bond, Borns, Vella-Brodrick, Sowyer

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه