پایان نامه سرطان


دانشگاه ازاد اسلامی واحد  دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پزشکی

با موضوع :

سرطان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

در حال حاضر سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر در جهان است. یکی از روشهای درمانی، استفاده از گیاهان دارویی است که به دلیل همخوانی با طبیعت و فلور طبیعی بدن ،عوارض کمتری به همراه دارد.

این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گیاهMyrtus communis در غلظت هایmg/ml ,7.5,10) 5 ، 5/2، 25/1، 625/0 ، 312/0 ، 156/0 ( بر روی رده سلولهای سرطانی Hela وMCF7 بعد از 72 ساعت و با استفاده از آزمون MTTانجام گرفت. نتایج بدست آمده بر روی سلول های Hela نشان می دهد که عصاره اتانولیMyrtus communis درغلظتهایmg/ml p≤0/05))25/1 و(p≤0/02)312/0,156/0 بعد از 72 ساعت، رشد سلول ها را بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است.(جدول4-1) بالاترین درصد مهار رشد در غلظت mg/ml 625/0 ، ( %33/82) بوده است. میزان IC50  بدست آمده برای سلولهای Hela، mg/ml  95/1 است که نشانگر آن است که این غلظت از عصاره گیاه Myrtus communis موجب جلوگیری از رشد سلولها به میزان 50% می گردد.

همچنین نتایج بدست آمده بر روی سلول های MCF7 نشان می دهد که عصاره اتانولی Myrtus communis  در غلظت های mg/ml p≤0/02))5/2 ، 25/1 ، 312/0 و 0/001) p≤)625/0   بعد از 72 ساعت، رشد سلول ها را بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است.( جدول 4-4) بالاترین درصد مهار رشد در غلظت mg/ml 25/1 ،(% 64/70 ) بوده است. همچنین میزان IC50  بدست آمده برای سلولهای MCF7 ،mg/ml 88/0 است که نشانگر آن است که این غلظت از عصاره گیاه Myrtus communis  موجب جلوگیری از رشد سلولها به میزان 50% می گردد.

بررسی اثر عصاره گیاه Myrtus communis(10mg/ml) بر روی سلولهای سالم (سلول خونی)نشان می دهد که عصاره باعث مهار رشد سلولهای سالم نشده است.

نتایج پیشنهاد می کند عصاره الکلی Myrtus communis دارای اثر مهاری بر روی رشد سلولی هر دو رده سلولی Hela و MCF7   است.

واژگان کلیدی: سمیت سلولی، عصاره اتانولی ،Myrtus communis ، رده سلولی Hela، رده سلولی MCF7

مقدمه:

براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، سرطان بعد از بیماریهای قلبی – عروقی، دومین عامل شایع مرگ است. سرطان عامل 24 % از کل موارد مرگ و میر در دنیای غرب محسوب می شود. در کشورهای اروپایی نیز سالانه بیش از 750 هزار بیمار به علت سرطان فوت می کنند.( Cancer Research Campaign .t 1992)سرطان یکی از عمده ترین معضلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. تخمین زده می شود که 9/10 میلیون مورد جدید، 7/6 میلیون مرگ و 6/24 میلیون فرد زنده در سال 2002 با سرطان مواجه بوده اند.(Parkin DM,et al, 2002). سرطان دومین عامل کشنده در ایالات متحده است(Hoyer DL,et al. 2005)توجه به سرطان به دلیل وجود مسیرهای سیگنال دهی مشترک بین سلول های جنینی و سلول های سرطانی می تواند چشم اندازی در شناخت پتانسیل سلول ها در برگشت تمایز و بازیابی توانایی سلول های بنیادی و یافتن کارکردهایی برای استفاده از این سلول ها باشد(.( Hendrix MJC

فنوتیپ و رفتار سلول های سرطانی که حاصل تغییرات شاخص در ساختار و عملکرد سلول های طبیعی است ، آن هارا به عنوان مدل های مطالعاتی جالب و پیچیده در مبحث سلولی و مولکولی مطرح ساخته است. (2001Reya T,et al , ; Bruce A,2008)

تغییرات سلول طی رشد ، تغییراتی سازشی و برگشت پذیر است اما سرطان نتیجه ی تکثیر غیر طبیعی انواع سلول های بدن است که منجر به تشکیل توده سلول های غیر طبیعی نئوپلاسم ،به معنای رشد جدید، یا تومور می شود(عبادی م,1384).اما عواملی که در پیدایش سرطان دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم دارند بسیار زیاد و نامحدود است و به همین دلیل درمان کامل سرطان دشوار و در بسیاری موراد غیر ممکن است. دانشمندان بر این عقیده اند که آسیب ها وتغییرات ژنتیکی ایجاد شده بر توالی DNA و ورود جهش و دیگر تغییرات در ساختار کروموزومی نقش بسزایی دارند. (McCord JM .1994 ; RosenKrans. H.S 2003)کنترل بیماریهای انسان و حیوان با داروهای گیاهی مورد توجه پژوهشگران می باشد و در بین مردم نیز هر روزه مقبولیت بیشتری می یابد. این ترکیبات پیوسته میتواند به عنوان موادی جایگزین داروهای سنتتیک با عوارض جانبی کمتر گردند. با گذشت زمان به تعداد گیاهان دارویی شناخته شده افزوده می گردد و زمینه های کاربرد آنها نیز گسترش می یابد. امروزه داروهای شیمیایی به واسطه اثرات زیان بخش و جبران ناپذیری که بر پیکره ی آدمی بر جای می گذارند، کم کم جای خود را به داروهای گیاهی می سپارند. اگرچه نسبت داروهای گیاهی به داروهای شیمیایی ناچیز است ولی روند جایگزینی امروز در دنیا با سرعت بیشتری دنبال می شود و در کشور ما نیز چند سده اخیر به این مهم توجه بیشتری شده است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید