پایان نامه ساخت حسگر الکتروشیمیایی نانو ساختار جهت اندازه گیری میزان سم آلوده کننده آترازین موجود در آب و پساب ها


دانشگاه علوم و تحقیقات

واحد کرمانشاه

پایان ‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: مهندسی شیمی

گرایش:بیوتکنولوژی

عنوان:

ساخت حسگر الکتروشیمیایی  نانو ساختار جهت اندازه گیری  میزان سم  آلوده کننده           آترازین   موجود  در آب و پساب ها

استاد راهنما:

دکتر آرش باباخانیان

 

استاد مشاور:

دکتر حمید رضا قاسمپور

 

1393

روش تحقیق:

ابتدا سطح الکترود طلا توسط نمک نیکل و کبالت در شرایط مناسب پوشش داده شد، در ادامه محلول استاندارد سم آترازین در تماس با الکترود اصلاح شده قرار گرفت وبعداز بهینه کردن یک سری پارامترهای دستگاهی و شیمیایی نمودار ولتاموگرام آن با دستگاه اتولب رسم شد. داده­های بدست آمده با استفاده از نرم­افزار اکسل 2007مورد بررسی قرار­گرفت و در نهایت با استفاده از یک سری اطلاعات آماری حدتشخیص،ضریب هم­بستگی، وچند پارامتر دیگر بدست­آمد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2نانو لوله های کربن و فولرن ها 3

1-2-1فولرن ها 7

1-2-2منشأ فعالیت الکترود کا تا لیستیکی فولرن ها 8

1-2-3نانو ذرات فلزی.. 8

1-2-4نانو فیبر ها 9

1-2-5ترکیب نانو ذرات فلزی و نانو تیوب ها 10

1-2-6مایع یونی / سر یش کربن.. 10

1-3 -نکات کلی.. 11

1-4 آترازین– تاریخچه و استفاده ها 12

1-5خلاصه ی تاریخچه های فرآیند ثبت آترازین.. 14

فصل دوم روش اجرای تحقیق

2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2معرفی سم آترازین.. 22

2-3تجزیه زیستی آترازین.. 23

2-3-1بررسی رابطه بین آترازین وآب آشامیدنی.. 24

2-3-2اثرات زیست‌ محیطی علفکشها 24

2-3-3خطرات آفتکش‌ها از نظر اهمیت اقتصادی.. 25

2-3-4اثرات زیست‌محیطی آفتکش‌ها 26

2-4برهم خوردن تنوع بیولوژیکی.. 29

2-5تاریخچه بررسی تاثیرات منفی سم آترازین.. 29

2-6مواد و واکنشگرها 32

2-7اثر غلظت نمک الکترولیت… 35

2-8اثر …… 35

2-9اصلاح سازی سطح الکترود. 35

فصل سوم تجزیه و تحلیل داده ها(یافته ها)

3-1اصلاح سازی سطح الکترود. 38

3-2مطالعه میکروسکوب الکترونی روبشی  از سطح الکترود اصلاح شده. 40

3-3بهینهکردن پارامترهای دستگاهی و شیمیایی.. 43

3-4اثر  pH: 44

3-5اثر پارامتر های دستگاهی : 45

3-5-1اثر سرعت روبش پتانسیل.. 45

3-5-2اثر فرکانس…. 46

3-6رسم منحنی کالیبراسیون. 47

3-7بررسی اثر مزاحمت ها : 53

3-8کاربرد حسگر در نمونه های حقیقی.. 54

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاد

4-1نتیجه گیری : 58

4-2ارائه پیشنهادات جهت کارهای بعدی : 60

مراجع.. …. 61

 

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید