پایان نامه ساخت آغاز‌گر-پایان ‌بخش در کتابهای درسی کودکان

دانشگاه علامه طباطبایی 

ساخت آغاز‌گر-پایان ‌بخش  در کتابهای درسی کودکان

و ارتباط آن با درک خواندن: نگرشی نقشگرا

رشته: زبان شناسی

  مقطع: کارشناسی ارشد

نام ونام خانوادگی دانشجو:  بنفشه مسگری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در دستور نظام­مند نقشی هلیدی اعتقاد بر این است که ماهیات زبان مبتنی است بر نیاز به ارتباط، به همین جهت شناخت زبان در گرو بررسی کارکردهای آن است. در این رویکرد سه لایه معنایی برای هر بند در نظر گرفته می­شود. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا، با استفاده از این رویکرد، آن لایه معنایی که اصطلاحاً فرانقش متنی خوانده می‌شود در کتاب درسی دبستان مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا نخست به تحلیل آغازگر/پایان­بخش جملات کتاب درسی پرداخته، و سپس نحوه توزیع و تکرار آغازگرها و پایان­بخش­ها مورد کنکاش قرار می­گیرند. پس از استخراج الگوهای تکرار با انجام آزمونی به بررسی میزان تاثیر این الگوهای ساخت آغازگر/پایان­بخش می­پردازیم و در پی یافتن جوابی برای این سوال خواهیم بود که آیا ارتباطی معنادار میان این الگوها با درک خواندن دانش­آموزان وجود دارد یا خیر.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- فصل یک: مقدمه………………………………………….. 1
1-1- درآمد…………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                       2
1-2- موضوع مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………. 4
1-3- هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 6
1-5- سؤال­ها و فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………… 6
1-6- روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6
1-7- سازمان­بندی پایان­نامه…………………………………………………………………………………………. 7
1-8- کلیدواژه­ها …………………………………………………………………………………………………………… 7
2- فصل دو: پیشینه مطالعات………………………………………………………………………………………… 10
2-1- درآمد……………………………………………………………………………………………………………………. 11
2-2- نهاد-گزاره و مبتدا-خبر نزد پیشینیان………………………………………………………………… 11
2-3- نهاد-گزاره و مبتدا-خبر در دستور سنتی……………………………………………………………. 13
2-4- مبتدا- خبر در زبان­شناسی نقش­گرا……………………………………………………………………. 16
2-4-1- متسیوس………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-4-2- هلیدی …………………………………………………………………………………………………………….. 20
2-4-3- بررسی­ ساخت مبتدا-خبر در زبان فارسی…………………………………………………….. 21
3- فصل سه: چارچوب نظری………………………………………………………………………………………… 29
3-1- درآمد……………………………………………………………………………………………………………………. 30
3-2- دستور نظام­مند نقش‌گرای هلیدی………………………………………………………………………. 32
3-2-1- فرانقش­ها…………………………………………………………………………………………………………. 37
3-2-1-1- فرانقش بینافردی………………………………………………………………………………………… 38
3-2-1-2- فرانقش تجربی…………………………………………………………………………………………….. 42
3-2-1-3- فرانقش متنی………………………………………………………………………………………………. 48
3-2-1-3-1- آغاز‌گر- پایان‌بخش…………………………………………………………………………………. 50
3-2-1-3-1-1- آغازگر در بندهای اخباری…………………………………………………………………. 52
3-2-1-3-1-2- آغازگر در بندهای غیر اخباری………………………………………………………….. 53
3-2-1-3-1-3- آغازگر متنی، بینافردی و موضوعی……………………………………………………. 57
3-2-1-3-1-4- آغازگر برخی ساخت های آغازگر- پایان‌بخشی خاص………………………. 60
3-2-1-3-1-5- آغازگر در بندهای مجهول…………………………………………………………………. 62
3-2-1-3-1-5- آغازگر در بندهای مرکب…………………………………………………………………… 63
4- فصل چهار: تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………. 64
4-1- درآمد…………………………………………………………………………………………………………………… 65
4-2- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 65
4-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………….. 66
4-3-1- روش نمونه­گیری ……………………………………………………………………………………………. 66
4-4- ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 67
4-5- روش اجرای آزمون ……………………………………………………………………………………………… 67
4-6- بررسی داده­ها……………………………………………………………………………………………………….. 108
4-7- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………. 112
5- فصل پنج: خلاصه و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………. 114
5-1- خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 115
5-2- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 116
5-3- دست­آوردها …………………………………………………………………………………………………………. 117
5-4- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………….. 117
کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………………………. 119
واژه­نامه فارسی-انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 122
واژه­نامه انگلیسی-فارسی………………………………………………………………………………………………… 131

فصل اول:

مقدمه

درآمد

«تمامی نمودهای زبانی انسان موضوع علم زبان­شناسی را می­سازد.» این جمله را فردینان دو سوسور (1382]1916[: ص 10) در نخستین نقطه­های آغاز آنچه زبان­شناسی نو نامیده شد بیان می­کند. از زمانی که این زبان­شناس سوییسی در درس­گفتارهای خود پایه­هایی برای علمی نو زاده را بنا نهاد تا امروز که زبان­شناسی یکی از دقیق­ترین و معتبرترین رشته های حوزه علوم انسانی به حساب می­آید بحث­هایی بسیار بر سر همین یک جمله ساده درگرفته است. از طرفی این پرسش مطرح است که نمود زبان انسانی چیست؟ آیا صرفاً آواهای تولید شده یا خطوط ثبت شده بر کاغذ هستند که قرار است موضوع بررسی قرار گیرند یا مسائلی فراتر از این­ها نیز وجود دارند؟ سؤال اساسی دیگر این است که اصولاً نحوه و روش بررسی زبان چیست؟

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید