پایان نامه زیرساخت ها، اتوماسیون اداری، شبکه و امکانات ارتباطی، سیستم گزارشات مدیریت

اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق را می توان به دو قسمت علمی وکاربردی طبقه بندی نمود که عبارت است:

الف)اهداف علمیدر اینجا هدف اصلی پاسخ به سوال اصلی تحقیق بوده که می توان در قالب موارد زیر آن را بیان نمود:

  • توصیف متغیرهای تحقیق شامل زیرساخت ها، اتوماسیون اداری، شبکه و امکانات ارتباطی، سیستم گزارشات مدیریت، منابع انسانی پشتیبان، رشد فروش، رشد سودآوری و نرخ بازده سهام
  • تعیین ارتباط بین متغیر های تحقیق در قالب مدل ارایه شده
  • آزمون فرضیه های تحقیق

ب)اهداف کاربردی- هدف کاربردی این تحقیق در شناخت ابعاد مختلف فن آوری اطلاعات است که مدیران بر اساس ساختار،کاربرد و منابع انسانی بتوانند به کارگیری IT در شرکت ها را برنامه ریزی و کنترل نمایند و نیز بتوانند در راستای بهبود عملکرد از IT استفاده نمایند.

۱-۵ )چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می شود.این چهارچوب شبکه ای است منطقی،توصیفی و پرورده ،مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه،مشاهده و بررسی پیشینه شده اند.این متغیرها ناگزیر با مسآله تحقیق مرتبط هستند.پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود. نتایج آزمون فرضیه ها (که متضمن تائید یا عدم تائید است)،درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق آشکار می شود. به این ترتیب چهارچوب نظری گام مهمی در فرایند تحقیق به شمار می آید(سکاران،۱۳۸۱،ص۹۴). در این راستا بررسی متون اخیر نشان می دهد که محققان مختلفی تاثیر فن آوری اطلاعات بر عملکرد مالی را مورد بررسی قرارداده اند.با توجه به مدل ها و تحقیقات انجام شده در گذشته مدل این تحقیق طراحی شده و در نمودار(۱-۱)به تصویر کشیده شده است. که تاثیر مستقیم عوامل سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات را بر عملکرد مالی مورد آزمون قرار می دهد:

 

عملکرد مالی
سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات
اندازه شرکت

نمودار (۱-۱) مدل تحقیق

۱-۶) فرضیه ها

با توجه به مدل تحقیق، فرضیه های این تحقیق به قرار زیر است:

۱٫بین زیرساخت های فن آوری اطلاعات و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

۲٫بین زیرساخت های فن آوری اطلاعات و رشد سودآوری شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

۳٫بین اتوماسیون اداری و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

۴٫بین اتوماسیون اداری و رشد سودآوری شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

۵٫بین شبکه و امکانات ارتباطی با رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

۶٫بین شبکه و امکانات ارتباطی با رشد سود شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

۷٫بین سیستم گزارشات مدیریت و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

۸٫بین سیستم گزارشات مدیریت و رشد سودآوری شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

۹٫بین منابع انسانی پشتیبان و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

۱۰٫بین منابع انسانی پشتیبان و رشد سود شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

۱۱٫بین رشد فروش شرکت و بازده سهام رابطه مثبت وجود دارد.

۱۲٫بین رشد سود شرکت و بازده سهام رابطه مثبت وجود دارد.

ضمنا اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر در تمام روابط فوق در نظر گرفته شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید