پایان نامه زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر


دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه نظری:

زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر

استاد راهنمای نظری:

جناب آقای دکتر حسن سلطانی

عنوان پایان نامه عملی:

آرزوهای سوخته( بررسی معضلات کودکان کار وخیابان)

استاد راهنمای عملی:

جناب آقای دکتر حمید دهقانپور

استاد مشاور:

سرکار خانم فطیما یثربی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بیش از دو دهه است که انیمیشن مستند به عنوان یک سبک سینمایی مستقل در جهان مطرح شده است. با این حال اغلب مطالعات و بررسی های انجام شده در راستای شناخت کلی و ساختار عمومی این سبک بوده است. بنابراین نیاز به بررسی و موردکاوی این شیوه فیلم سازی از دیدگاه های مختلف بسیار محسوس است. در نتیجه، این پژوهش به بررسی انیمیشن مستند از دیدگاه زیبایی شناسی می پردازد تا بدین وسیله گامی در راستای شناخت هرچه بهتر انیمیشن مستند برداشته شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و علاوه بر کتاب، پایان نامه و مقالات پژوهشی مرتبط، از منابع اینترنتی نیز بهره گیری شده است. پس از بررسی ادبیات پژوهشی و انجام موردکاوی بر روی آثار غریبه ای به شهر می آید، پرنده ماه و بازماندگان، چنین استنتاج می شود که، حضور آرایه های انیمیشنی در سینمای مستند، نه تنها بر جذابیت بصری اثر می افزاید بلکه در زمینه تفهیم هرچه بهتر موضوع مورد نظر سازنده فیلم و نمایش بهینه تر واقعیت مورد نظر، نقشی سازنده و بسیار موثر را ایفا می کند.

واژگان کلیدی: انیمیشن، انیمیشن مستند، مستند، زیبایی شناسی

فهرست مطالب:

1 فصل 1: کلیات پژوهش…. 1

1.1 بیان مسئله. 2

1.1 اهداف تحقیق.. 3

2 مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق… 5

1.2 مقدمه 6

1.3 مبانی نظری تحقیق.. 6

1.3.1 انیمیشن مستند.. 7

1.3.2 زیبایی شناسی و انیمیشن مستند.. 33

1.3.3 زیبایی شناسی.. 33

1.3.4 زیبایی شناسی انیمیشن مستند.. 36

2 فصل سوم: روش شناسی تحقیق… 39

2.1 مقدمه 40

2.2 روش تحقیق.. 40

3 فصل چهارم: موردکاوی… 41

3.1 غریبه ای به شهر می آید(تصویر 10-11). 42

3.1.1 زیبایی شناسی انیمیشن مستند غریبه ای به شهر می آید.. 45

3.2 پرنده ماه(تصاویر 12-13). 48

3.2.1 زیبایی شناسی انیمیشن پرنده ماه. 50

3.3 بازماندگان (1977) (تصاویر 15-16). 53

3.3.1 زیبایی شناسی انیمیشن بازماندگان.. 55

4 فصل پنجم: نتیجه گیری… 60

گزارش انیمیشن.………65

1.1 بیان مسئله

در دو دهه گذشته، تولید آن دسته از فیلم هایی که به عنوان انیمیشن مستند شناخته می شوند، افزایش یافته است و غالبا در جشنواره های مختلف فیلم و انیمیشن سراسر جهان، نمایش داده می شوند.

(Roe.H,2011)

مستند یا مستند انیمیشنی، بیش از دو دهه است که به عنوان سبک مستقلی در فیلم سازی مطرح شده است. هرچند پیشینه واقعی این فرم سینمایی به بیش از 80 سال می رسد، مطالعات آکادمیک درباره آن، تنها یک دهه است که آغاز شده است، لذا مباحث تئوریک مربوط به آن از فراوانی کافی برخوردار نیستند.(قائم مقامی، 1378)

همانگونه که می دانیم “مستند” گونه ای از فیلم است که تصویرگر اتفاقات واقعی در دنیای تجربیات انسانی است .(Schoen, 2012) از سوی دیگر “انیمیشن” با پسوند سینمایی، برای نامیدن هر نوع اثری که به روش تک فریم و با استفاده از اشیا، مواد مختلف، نقاشی و نظایر آنها تهیه شده باشد، استفاده می شود.(غریب پور،1377)

در طول تاریخ سینما فیلم زنده و فیلم انیمیشنی، سعی در به کار گیری عناصر بیانی یکدیگر داشته اند تا از این طریق بتوانند زبان بیانی خود را هرچه بیشتر تقویت کنند و با ایجاد جذابیت بیشتر بر مخاطب خود تاثیر بگذارند. (قائم مقامی، 1378)

بر خلاف تمام علاقه و توجهاتی که در سال های اخیر نسبت به انیمیشن مستند معطوف شده است، هنوز کار پژوهشی چندانی بر روی این سبک از انیمیشن، انجام نشده است.( Roe.H, 2011)

از طرف دیگر، با توجه به اینکه تاکنون کمتر با رویکرد زیبایی شناسانه در مورد انیمیشن مستند پژوهشی صورت گرفته است، بررسی انیمیشن مستند از این دیدگاه می تواند در راستای درک بهتر این سبک بیانی مفید واقع شود.

در بخش مورد کاوی این پژوهش، انیمیشن های مستند “غریبه ای به شهر می آید” ساخته ژاکلین گاس و محصول 2007، “پرنده ماه” ساخته جان و فیت هابلی محصول 1959 و انیمیشن “بازماندگان”، ساخته شیلا سوفیان محصول 1977، نقد و بررسی خواهند شد.

1.1 اهداف تحقیق

از جمله اهداف این پژوهش، بررسی انیمیشن مستند معاصر با توجه به دیدگاه زیبایی شناسی می باشد. علاوه برآن تلاش می شود که راه کارهای مناسبی، جهت تولید انیمیشن های مستند داخلی نیز، پیشنهاد شود.

2 مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق

1.2 مقدمه

از آنجائیکه، موضوع این پژوهش در حوزه انیمیشن جدید و نسبتا نوظهور است، لذا ادبیات پژوهشی مربوط به این موضوع، از تنوع زیادی برخوردار نیست. پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی نظیر Sage, Elsevier ,Ebsco درمی یابیم که تعداد مطالعاتی که تاثیر بیش از یک متغیر را بر موضوع انیمیشن مستند سنجیده اند در خوشبینانه ترین حالت، بسیار اندک است. این در حالی است که مطالعه ای در خصوص زیبایی شناسی انیمیشن مستند، یافت نمی شود.

1.3 مبانی نظری تحقیق

در این بخش از تحقیق، به آثار تحقیقاتی داخلی و خارجی و معانی و مفاهیم مرتبط به موضوع پژوهش، خواهیم پرداخت.

1.3.1 انیمیشن مستند

در این بخش از تحقیق، به بررسی معانی و مفاهیم انیمیشن مستند می پردازیم. سپس مروری داریم بر تاریخچه انیمیشن مستند، از آغاز تا اکنون.

1.3.1.1 معانی و مفاهیم

تمایل شدید به تقسیم کردن سبک مستند به انواع گوناگون، تحقیقات و بررسی ها در زمینه انیمیشن مستند را نیز، تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از محققان، انیمیشن مستند را بعنوان یکی از انواع ششگانه تولید فیلم مستند که توسط بیل نیکولز دسته بندی شده است، محسوب می کنند.(Roe.H, 2009)

بیل نیکولز[1]در کتاب “مقدمه ای بر فیلم مستند”[2]، به معرفی شش شیوه اصلی مستند سازی می پردازد. وی شیوه های ساخت فیلم مستند را اینگونه تقسیم بندی می کند:

  1. شیوه مشاهده ای: بهترین مثال آن سینما وریته یا جنبش سینمای مستقیم[3]می باشد که در اواخر دهه 1950 ظهور کرد. مهمترین رسالت این شیوه از مستند، برداشت بی واسطه و مستقیم از دنیای پیرامون می باشد. بعنوان نمونه هایی از این شیوه مستند سازی می توان به فیلمبیمارستان[4]ساخته فردریک وایزمن[5]، و فیلم مستند بهپشت سر نگاه مکن[6]ساخته ریچارد پنه باکر[7]، اشاره نمود.
  2. شیوه مشارکتی[8](تعاملی): این شیوه بر خلاف سبک مشاهده ای، از ارتباط مستقیم بین فیلمساز و سوژه فیلم، استقبال می کند. فیلمساز نه تنها بر روند فیلمبرداری نظارت می کند، بلکه نظرات خود را نیز در فیلم نشان می دهد. وی دیدگاه خود را بر فیلم و نسبت به وقایع مورد نظر، اعمال می کند. کارگردان دانای کل نیست، بلکه نظرات شخصی خود را بیان می دارد.
  3. شیوه توضیحی[9]: این شیوه بیشتر به عنوان تفسیر کلامی و استدلال منطقی شناخته می شود و در اغلب اوقات، از صدای راوی در اینگونه آثار استفاده می شود. در این شیوه مستند سازی، فرض را بر یک استدلال منطقی قرار می دهند که در پایان به پاسخی درست و شایسته ختم می شود و معمولا معانی و مفاهیم ترجیحی از سوی کارگردان، به بیننده منتقل می شود. غالبا این سبک مستند سازی، در ساخت برنامه های ویژه تلویزیون، اختصاص دارد.مستند های گریرسونی[10]که محصول سال های دهه 30و 40 میلادی و کشور انگلستان هستند، از نمونه های بارز این شیوه از مستند سازی محسوب می شوند.
  4. شیوه بازتابی[11]: این شیوه، به ماهیت ساختاری فیلم مستند می پردازد. شرایط ساخت فیلم را نمایش می دهد و غالبا از حضور خود کارگردان در فیلم و ارایه توضیحاتش در مورد روند تولید فیلم بهره می گیرد. تماشاگر بدین وسیله، از نحوه ساخت فیلم، صداگذاری و تدوین فیلم، آگاهی پیدا می کند. بهترین مثال از این سبک فیلم مستند،مردی با دوربین عکاسی[12]ساخته ژیگا ورتوف[13]می باشد.
  5. شیوه اجرایی[14]: این شیوه به ماهیت ذهنی مستند ساز، و خواندن ذهن مخاطبان و انتظاراتشان از فیلم مستند می پردازد. در این سبک از فیلم سازی، تاکید کارگردان به جای بیان صرف واقعیت، بر تاثیر گذاری احساسی و اجتماعی هرچه بیشتر اثر، می باشد. از اینگونه فیلم های مستند می توان به فیلممستدل[15]ساخته مایکل مور[16]اشاره کرد.
  6. شیوه شاعرانه: این شیوه، از واقعیت عینی یک موقعیت یا مساله خاص دور می شود، تا حقیقت درونی و باطنی را به چنگ آورد و در این راه از دستکاری شاعرانه رویداد، بهره می گیرد. در این سبک از فیلم سازی مستند، بر ارتباط بصری، هماهنگی و ریتم صداها، لحن و بافت و قابلیت های توصیفی، تاکید می شود. از نمونه های بارز این شیوه می توان به،مردی از آران[17]ساخته رابرت فلاهرتی[18]والمپیا[19]اساخته لنی لیفنشتال[20]، اشاره نمود.(Nicholes 2001)

از سوی دیگر گیلیان لیسی[21]، مدیر گروه انیمیشن دانشگاه “NFTS”انگلستان و سازنده انیمیشن مستند ستایش شده “رقص در درون”[22]، انیمیشن مستند را به دسته های زیر تقسیم می کند:

  1. فیلم های خبر رسان، مانند راه رفتن با دایناسورها[23]، مستندی علمی ساخته کانال بی بی سی( تصویر 1

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید