پایان نامه ریخت شناسی شخصیت در بهمن نامه


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی «M.A.»

 

عنوان

ریخت شناسی شخصیت در بهمن نامه

 

استاد راهنما

دکتر صدیقه علیپور

 

 

استاد مشاور

دکتر هوشمند اسفندیار پور 

 

پاییز 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

چکیده فارسی……………………………

 

فصل اول: کلیات…………………………

مقدمه…………………………………

بیان مسآله…………………………….

اهداف تحقیق……………………………

فرضیات تحقیق…………………………..

کاربران تحقیق………………………….

 

فصل دوم: مبانی نظری…………………….

روایت شناسی……………………………

روایت ………………………………..

انواع روایت……………………………

عناصر روایت در رمان…………………….

الگوی شخصیت……………………………

شخصیت و شخصیت پردازی……………………

پیشینه ی شخصیت پردازی…………………..

شخصیت و داستان…………………………

ریخت شناسی شخصیت……………………….

شخصیت پردازی مستقیم و غیر مستقیم…………

شخصیت ایستا……………………………

شخصیت پویا…………………………….

انواع شخصیت……………………………

نظریه های روایت………………………..

نظریه ی پراپ…………………………..

خویشکاری………………………………

ویژگی خویشکاری های داستان……………….

قصه…………………………………..

عناصر قصه……………………………..

انواع قصه……………………………..

سراینده ی بهمن نامه و زمان او……………

موضوع بهمن نامه………………………..

مقایسه بهمن نامه با داستان بهمن در شاهنامه..

 

فصل سوم: روش تحقیق

ابزار گردآوری اطلاعات در این پایان نامه……

تعریف روش تحقیق………………………..

طرح نظری مسئله تحقیق……………………

چارچوب نظری……………………………

روش کتابخانه ای………………………..

انواع سند……………………………..

ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات……………..

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………

شیوه ی شخصیت پردازی در بهمن نامه…………

آغاز حرکت اول داستان……………………

توزیع خویشکاری و تحلیل شخصیت ها در حرکت اول.

نمودار پایانی حرکت اول………………….

آغاز حرکت دوم داستان……………………

توزیع خویشکاری و تحلیل شخصیت ها در حرکت دوم.

نمودار پایانی حرکت دوم………………….

آغاز حرکت سوم داستان……………………

توزیع خویشکاری و تحلیل شخصیت ها در حرکت سوم.

نمودار پایانی حرکت سوم………………….

آغاز حرکت چهارم داستان………………….

توزیع خویشکاری و تحلیل شخصیت ها در حرکت چهارم

نمودار پایانی حرکت چهارم(آخر) داستان……..

 

موضوع بهمن نامه داستان زندگی بهمن پسر اسفندیار پادشاه کیانی و ستیزه جویی های او با خاندان رستم زال است. بهمن که قهرمان این داستان است در نوشته های باستانی و تاریخی دارای شخصیتی خاص است. در این آثار وی پایان دهنده ی دوران پهلوانی و آغازگر دوران تاریخی است. در این تحقیق  با استفاده از الگوی ریخت شناسی پراپ به تحلیل و بررسی شخصیت های بهمن نامه پرداخته ایم زیرا با استفاده از این الگو به راحتی می توانستیم خویشکاری ها و اعمال شخصیت ها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. داستان بهمن نامه نیز به دلیل این که داستانی حماسی است و در آن از کینه توزی ها و رزم و ستیز سخن به میان رفته است و شخصیت هایش نیز مانند الگوی پراپ از دو حالت  قهرمان و شریر و کارکرد های آن دو خارج نمی باشند زمینه ساز استفاده از این الگو شد. ضرورت انجام این تحقیق بررسی و تحلیل شخصیت های بهمن نامه بر اساس الگوی مورد نظر و همچنین واکاوی شحصیت ها از چهار دیدگاه: (1- قهرمان و ضد قهرمان 2- تیپ و نوع 3- ایستایی و پویایی 4- صفات) . چنین نتیجه گیری می شود که شخصیت ها یا حامی  و یاریگر قهرمان داستان هستند و یا رفتاری ضد قهرمان دارند و حامی شریر می باشند. هر کدام از شخصیت ها برای ارائه ی خدمتی و یا مآموریتی وارد صحنه ی داستان می شوند و از خود خویشکاری (کارکردی) را بر جای می گذارند. این داستان دارای چهار حرکت است که در آن خویشکاری هایی رخ می دهد و مهم ترین آن ها، شرارت، نبرد شریر با قهرمان، شکست قهرمان یا شریر،مجازات شریر، رهایی، پاداش، و بر تخت نشستن می باشند.

واژگان کلیدی: بهمن، ریخت شناسی ، خویشکاری، شریر، یاریگر، قهرمان، عامل جادویی.

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید