پایان نامه روش دوسا و نظریه ذهن کودکان اتیسم


    ۲-۱- مقدمه

افزایش قابل ملاحظه دانش بشری از انسان و جنبه­های مختلف آن طی یک قرن اخیر موجب گردیده است تا روانشناسان به طور کلی و روانشناسان رشدی به طور اخص فرایند رشد و تکامل انسان را پدیده­ای چند وجهی تلقی کنند و بر رشد همه جانبه و یکپارچه انسان تأکید داشته باشند. تعامل رشد شناختی با حرکت و فعالیت­های بدنی، جریانی است دو سویه که در تمام گستره عمر انسان ادامه دارد. سقراط در ۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح اظهار داشته است بدن به نحوی در همه رفتارهای انسانی اثر می­گذارد. این اثر حتی در فرایند فکر کردن که به نظر می­رسد جسم در آن نقشی ندارد کاملاً مشهود است، زیرا بزرگترین اشتباهات وقتی اتفاق می­افتد که فرد از سلامت جسمانی کافی برخوردار نیست (بلوم[۱] و همکاران، ۲۰۰۳؛ ترجمه سیف و علی آبادی، ۱۳۸۸)

کالاهیو[۲] (۱۹۸۲؛ به نقل از درتاج، ۱۳۹۱) معتقد است، حرکت و فعالیت­های بدنی و تأثیر آن بر مغز اساس رشد شناختی و حتی تعلیم و تربیت است. به بیان دیگر رشد انسان در زمینه­های زیستی و روانشناختی قویاً به حرکت و فعالیت­های جسمانی بستگی دارد. از سوی دیگر، با توجه به نقش تعیین کننده حرکت و فعالیت­های جسمانی در رشد یکپارچه انسان ضروری است به رابطه این دو به شکل دقیق­تری پرداخته شود.

یکی از نظریه پردازانی که به اهمیت حس و حرکت در رشد شناختی تأکید کرد، پیاژه بود. نظریه رشد شناختی پیاژه، فرآیند رشد شناخت انسان را به چهار مرحله حسی-حرکتی[۳]، پیش عملیاتی[۴]، عملیات عینی[۵] (محسوس) و عملیات صوری[۶] تقسیم می­کند؛ از نظر پیاژه کودک در مراحل اولیه رشد شناختی خود، موجودی است که بیشتر با بدن خود فکر می­کند. طی مرحله حسی- حرکتی کودک با کسب توانایی­های حرکتی مختلف و هماهنگ با رشد و تکامل جسمانی، تجربیات به دست آمده از طریق بازی­ها و فعالیت­های بدنی را درونی کرده و به آنها جنبه ذهنی می­دهد. سپس شناخت حاصل از تجربیات حرکتی این مرحله را به مرحله بعدی یعنی مرحله پیش عملیاتی انتقال داده می­دهد. ایفای نقش­های گوناگون در قالب فعالیت­ها و مهارت­های حرکتی در مرحله پیش عملیاتی موجب رشد نمادهای کلامی در کودک می­گردد. به طور کلی، پیاژه معتقد است رشد شناختی و حرکت دائماً در تعامل هستند. نظریه ادراکی- حرکتی کفارت[۷] نیز بیان می کند فرایندهای ادراکی- حرکتی با هم به شکل یک واحد عمل می­کنند و در واقع رشد و یادگیری مهارت­های حرکتی، پایه و اساس همه یادگیری­های انسان است. براساس این نظریه باید با ارائه فرصت­های حرکتی مناسب به کودکان زمینه­های رشد مهارت­های ادراکی حرکتی آنان را تا رسیدن به ۶ یا ۷ سالگی فراهم آورد. به نظر کفارت مشکلات تحصیلی و ذهنی کودکان در  مدرسه ناشی از کامل نشدن پیوند میان ادراک و حرکت است (اصلانخانی، ۱۳۷۸).

[۱]. Bloom.

[۲]. Gallahue.

[۳]. Sensori – motor stage.

[۴]. Preoprational stage.

[۵]. Concrete operational stage.

[۶]. Formal stage.

[۷]. Kephart.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه