پایان نامه روش جدید مرتبه چهارم و معادلات غیر خطی موج


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده پیامبر اعظم(ص) ،گروه ریاضی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش : آنالیز عددی

 موضوع :

روش جدید مرتبه چهارم و معادلات غیر خطی موج

استاد راهنما

دکتر جلیل  رشیدی نیا

استاد مشاور

دکتر مجید امیر فخریان

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 

مقدمه. 1

فصل اول: معادلات دیفرانسیل

1-1- معادلات دیفرانسیل.. 7

1-2- معادلات کلاسیک مربوط به فیزیک ریاضی.. 8

1-3- کاربرد معادلات هذلولوی در فیزیک… 10

1-4- حل عددی معادله موج.. 11

1-5- حل عددی معادلات غیر خطی.. 14

1-6- روش نقطه ثابت… 14

1-7-روش نیوتن.. 17

1-8- تعمیم روش نیوتن برای حل دستگاه های غیر خطی.. 18

1-9- همگرایی.. 22

فصل دوم: روش ضمنی مسیرمتناوب و برون یابی ریچاردسون

2-1- افرازها و نمادها 25

2-2-  روش ضمنی مسیرمتناوب برای حل معادلات موج دو بعدی.. 26

2-3-تجزیه و تحلیل  روش… 31

2-4- همگرایی روش… 33

2-5- روش ضمنی مسیر متناوب فشرده تعمیم یافته. 39

2-6- تجزیه و تحلیل  روش… 43

2-7-همگرایی روش… 44

2-8- روش برونیابی ریچارد سون. 51

فصل سوم: روش جدید مرتبه چهارم برای حل دسته‌ای از معادلات موج غیرخطی

3-1-مقدمه. 54

3-2- روش ضمنی مسیر متناوب فشرده سه ترازی.. 54

3-3- تجزیه و تحلیل همگرایی.. 61

3-4- خطای نرم ….. 65

3-5- حداکثر خطا 70

3-6- بهبود دقت  در ابعاد زمان. 76

فصل چهارم: مثالها و نتایج عددی

4-1- مثال‌های عددی.. 83

نتیجه گیری.. 113

منابع.. 114

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

در این پایان نامه  روش تفاضلی فشرده سه ترازی برای حل عددی معادله موج غیر خطی ارایه میشود . برای رفع بغرنجی و حل سیستم های حاصل، ازتکنیک روش ضمنی مسیر متناوب استفاده  می کنیم که این روش تفاضلی دارای مرتبه همگرایی  در و است وسپس با به کارگیری برون یابی ریچاردسون براساس پارامترهای سه ترازی زمانی روشی با دقت مرتبه چهارم در زمان و مکان ارائه شده است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد