پایان نامه روش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏موتور کارکرده


دانشکده مهندسی عمران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عمران- محیط زیست

روش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏موتور کارکرده

استاد راهنما

دکتر محمدرضا صبور

 

 

رشته عمران گرایش محیطزیست

زمستان 1393

چکیده:

در میان مراحل تصفیه روغن‏ها، فرایند رنگبری روغن، از مهم‏ترین بخش‏هاست که رنگبری با جذب سطحی، رایج‏ترین روش بوده و خاک رس، پرکاربردترین جاذب مورد استفاده در این مرحله می‏باشد. از طرفی، دفع رس رنگبر به‏عنوان پسماند کارخانه‏های تولیدکننده روغن، مشکلات زیاد زیست محیطی و اقتصادی را برای این کارخانه‏ها به همراه دارد. بنابراین، با بازیافت پسماندهای واحدهای تصفیه دوم روغن‏موتور مستعمل، علاوه‏بر بازگرداندن میزان قابل‏توجهی خاک رس به چرخه صنعت، صرفه‏جویی در مصرف آن و کاهش هزینه‏های مربوط به خریداری رس جدید، بر روی مقدار زیادی روغن موجود در آن نیز جداسازی صورت گرفته و حجم زیادی پسماند خطرناک با قابلیت اشتعال خودبه‏خودی نیز احیا خواهد شد. هدف تحقیق پیش رو، بررسی آزمایشگاهی پاک‏سازی خاک رس رنگبر استفاده شده در تصفیه روغن‏موتور، به روش استخراج با حلال بوده‏است. در این تحقیق، با استفاده از حلال متیل‏اتیل‏کتون (MEK)، به بررسی تأثیر عوامل احتمالی بر بازدهی این فرایند، از جمله SCR (نسبت حلال به خاک رس)، مدت‏زمان استخراج، دانه‏بندی و سرعت چرخش همزن مغناطیسی(درجه اختلاط) بر روی میزان روغن‏موتور استخراج‏شده پرداخته شده‏است. در بررسی‏های صورت‏گرفته، مهم‏ترین عامل تأثیرگذار در به‏دست‏آمدن بازده مناسب، میزانSCR بوده و در بررسی اثر دانه‏بندی بر راندمان، بیشترین بازده خروجی مربوط به نمونه دانه‏بندی‏نشده است. در نهایت با در نظر گرفتن دو عامل تأثیرگذار SCR با دامنه 52/9-48/2 میلی‏لیتر بر گرم و مدت‏زمان فرایند با محدوده 40-5 دقیقه، به روش رویه پاسخ (RSM)، دست به طراحی آزمایش زده و با استفاده از نرم‏افزار Minitab، مدل کلی این آزمایش‏ها، صحت و دقت مدل ارائه‏شده، مورد بررسی قرار گرفته‏اند. در بهترین بازده به‏دست‏آمده، در بالاترین میزان SCR و مدت‏زمان 5/22 دقیقه، %60/88 از روغن موجود در خاک استخراج شده‏ و دقت مدل خروجی، بالای %96 برآورد شده‏است.

 

کلمات کلیدی: پاک‏سازی خاک رس رنگبر، تصفیه دوم روغن‏موتور کارکرده، استخراج با حلال، روش رویه پاسخ، متیل‏اتیل‏کتون

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول  1

1-1-     مقدمه. 2

1-2- شرح و ضرورت مسأله 2

1-3- معرفی فصول تحقیق حاضر 4

 

فصل دوم  6

2-1-     مقدمه. 7

2-2-     خصوصیات روغن موتور مستعمل.. 7

2-3-     معرفی فرایند رنگبری روغن‏ها 8

2-3-1-…………………………………. عوامل مؤثر در رنگبری روغن‏ها.. 9

2-3-1-1-…………………………………………………………………………………………. مدت‏زمان رنگبری… 9

2-3-1-2-………………………………………………………………………………………………………. درجه حرارت… 10

2-3-1-3-……………… میزان رطوبت موجود در روغن و خاک رنگبر… 10

2-3-1-4-……………………………………………………………………………………………………………………. اکسیژن… 10

2-4-     جذب سطحی در فرایند رنگبری.. 11

2-4-1-….. انواع جاذب‌های مورد استفاده در فرایند رنگبری. 11

2-4-1-1-………………………………………………………………………………………. خاک رنگبر طبیعی… 11

2-4-1-1-1- خاک و طبقه بندی آن.. 11

2-4-1-1-2- خاک رس.. 13

2-4-1-2-…………………………………………………………………………………………. خاک رس فعال‏شده… 14

2-4-1-2-1- ترکیبات شیمیایی خاک رنگبر فعال‏شده با اسید   15

2-4-1-3-………………………………………………………………………………………………………….. کربن فعال… 15

2-4-1-4-……………………………………………………………………………….. سیلیکات های آمورف… 16

2-4-2-……………………………………………………… مقایسه مواد رنگبر.. 16

2-4-3-……………….. سیستم‌های مختلف اندازه‌گیری رنگ روغن‌ها. 17

2-4-3-1-…………………………………………………………………………………………….. سیستم لاویباند… 17

2-4-3-2-……………………………… استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر… 18

2-5-     روش‏های پاکسازی خاک‏های آلوده به روغن.. 19

2-5-1-……………………………………………………………….. اصلاح شیمیایی.. 20

2-5-1-1-……………………………………………………………………………………………………. احیای اسیدی… 20

2-5-1-1-1- اسیدهای معدنی.. 21

2-5-1-1-2- اسیدهای آلی.. 23

2-5-1-2-………………………………………………………………………………………………………. احیای بازی… 23

2-5-1-3-…………………………………. احیای آلی (احیا با سورفکتانت‏ها)… 25

2-5-1-4-…………………………………………………………………………………………………………………. پیلارینگ… 25

2-5-2-…………………………………………………………………. اصلاح فیزیکی.. 26

2-5-2-1-………………………………………………………………………………………………… احیای حرارتی… 26

2-5-2-2-……………………………………………………………………………….. احیا با مایکروویو… 27

2-5-2-3-………………………………………………….. احیا به روش استخراج با حلال… 28

2-6-     طراحی آزمایش‏های اصلی با استفاده از روش آماری.. 29

2-6-1-……………………………………………………….. روش طراحی آزمایش.. 29

2-6-2-……………………………………………. کاربردهای طراحی آزمایش.. 30

2-6-3-…………………………………………………… مراحل طراحی آزمایش.. 30

2-6-4-……………………………………………………….. بهینه‏سازی فرآیند.. 31

2-6-5-……………………………………………………… طراحی به روش RSM… 32

2-6-5-1-………………………………………………………………….. تعریف برخی از اصطلاحات… 32

2-6-5-2- طراحی فاکتوریل سه سطحی کامل (Full Three-level Factorial)    33

2-6-5-3-. طراحی آزمایش به روش مربع بنکن (Box-Behnken)… 34

2-6-5-4- ….. طراحی آزمایش به روش طرح مرکب مرکزی(CCD)… 35

2-7-     مروری بر مطالعات انجام شده. 37

 

فصل سوم. 42

3-1-     مقدمه. 43

3-2-     ویژگی های خاک مورد آزمایش… 43

3-2-1-……………………………………………….. تهیه نمونه خاک آلوده.. 43

3-2-2-…………………………………………………………. نگه‏داری نمونه‌ها.. 43

3-3-     تعیین مقدار روغن جذب شده با استفاده از دستگاه سوکسله و روتاری.. 44

3-3-1- آزمایش سوکسله.. 44

3-3-1-1- آماده کردن لوازم و شیشه‏آلات آزمایشگاهی برای سوکسله    45

3-3-1-2-………………………………………………………………….. حلال مناسب برای سوکسله… 45

3-3-1-3-……………… راه‏اندازی سیستم و انجام آزمایش سوکسله… 45

3-3-2- جداسازی حلال و روغن با استفاده از دستگاه روتاری.. 46

3-3-2-1-…………………………………………… روش استفاده از دستگاه روتاری… 46

3-3-3- استفاده از روش موازنه جرمی برای تعیین وزن روغن.. 47

3-4-     انتخاب حلال مناسب… 47

3-5-     پارامترهای مؤثر در استخراج روغن.. 47

3-6-     انجام آزمایش‌ها 48

3-6-1- لوازم مورد نیاز برای آزمایش.. 48

3-6-2- انجام پیش‏آزمایشهای مختلف. 49

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید