پایان نامه روانشناسی درباره تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه بر نگرش دانش‌آموز


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان

نتیجه گیری

با توجه به نتایج حاصل از داده های پژوهش که نشان داد راهبرد تدريس مبتنی بر هوش چندگانه در مقايسه با روش تدريس متداول، به طورکلی،  بر یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم تأثیرگذاربوده است می توان نتیجه گرفت که آموزش مبتنی بر هوش چندگانه، در مقايسه باکلاس درس سنتی چون دانش‌آموزان  مشارکت بیشتری از خود نشان می دهند، بهره گیری دانش‌آموزان از استعدادها و خلاقیت های فردی هموارتر و یادگیری درسطح عمیق ترصورت می گیرد. همچنین معلمان می توانند از روشهايی برای آموزش درکلاس درس استفاده کنند که دانش‌آموزان را به پرورش و رشد هوش‌های ضعیف ترشان با استفاده از توانايی هايشان، ترغیب نمايد؛ بنابراين یادگیری بهبود و افزايش می يابد. نتایج بدست آمده بانتایج پژوهش های اوالبی  واوبوکاال[۱] (۲۰۰۹)، بل فالور [۲](۲۰۰۸)؛ داگالس، بورتن و دورهام[۳] (۲۰۰۸)؛ کوپر[۴] (۲۰۰۸)؛ جانسون[۵] (۲۰۰۷)؛ تیمور[۶] (۲۰۰۷)؛ ماسن (۲۰۰۷)؛ کاکسال ويل (۲۰۰۷)؛ اوزدمیر،گانیسو و تاکايا[۷] (۲۰۰۶)؛ يوکاک، بگ و يوسکا [۸](۲۰۰۶)؛ اوزدنر و ازکابن[۹] (۲۰۰۴)؛ کورنها بر و همکاران (۲۰۰۴) ، اوزدمیر ، کورکمز و کپتان (۲۰۰۲)؛ دابز[۱۰] (۲۰۰۱) ؛ برمن[۱۱] (۲۰۰۱) ؛

کمپبل (۱۹۹۹)؛ کسکانونالی (۱۹۹۸)؛ فنا خسرو(۱۳۸۵)؛ حاجی حسین نژاد و بالغی زاده (۱۳۸۳) وعبدی (۱۳۸۹)مشابه و هماهنگ می باشد.

[۱] . Owolabi & Okebukolu

[۲] . Bell flower

[۳] . Douglas. Burton & Durham

[۴] . Cooper

[۵] . Johnson

[۶] . Temur

[۷] . Ozdener , Guneysu & Tekkaya

[۸] . Ucak , Bag & Usak

[۹] . Ozdener & Ozcoban

[۱۰] . Dobbs

[۱۱] . Berman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه و یادگیری دانش‌آموز
  • تعیین میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه و نگرش دانش‌آموز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید