پایان نامه روانشناسی با موضوع:رابطه بين خوداثربخشي کارکنان با تعهدسازماني


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مدل توانمندسازي رايلي ، بنتلي ولين [۱]

رايلي ، بنتلي و لين در سال ۲۰۰۳ ، با اعتقاد به اهميت توانمندسازي و نقش آن در موفقيت سازمان به جنبه هايي از توانمندسازي پرداخته اند که اغلب ناديده گرفته مي شوند .اين سه پژوهشگر ارتباط ميان توانمندسازي و موفقيت را در پروزه هاي تکميل محصول جديد در ۲۱۲ پروژه مورد تجزيه و تحليل قرار داده و همواره دو پرسش اصلي را مطرح کرده اند :

 

  • آيا توانمندسازي در تمامي انواع پروژه هاي تکوين محصول جديد مطلوب است ؟
  • آيا توانمندسازي بيشتر مي تواند لزوماً موثرتر باشد؟

 

اين سه پژوهشگر با اشاره به پژوهش هاي پيشين ، سه خصوصيت اصلي توانمندسازي را کارايي (سرعت) ، نوآوري و تعهد دانسته و هر يک را به شرح زير تفسير کرده اند :

  • کارايي و سرعت

رايلي ، بنتلي و لين کوتاه شدنمسير تصميم گيري در سازمانهاي توانمند را عنصر متمايز اين دسته از سازمانها در مقايسه با سازمانهاي سنتي مي دانند و آنتوني و مک کي[۲] مديريت سنتي را مديريت برادر بزرگتر[۳] مي نامند .به اعتقاد آنان کوتاه شدن زنجيره تصميم گيري به معناي کوتاه شدن زنجيره تکوين محصول است .

 

  • نوآوري

رايلي ، بنتلي و لين مدل هاي سنتي مديريت پروزه را به لحاظ تاخير فراوان در تصميم گيري مانع بزرگي بر سر نوآوري مي دانند .در مقابل ، توانمندسازي يا حذف لايه هاي سازماني و اعطاي حق تصميم گيري به کارشناسان درگير در کار پروژه را موجب ترغيب نوآوري در سازمان تلقي و تغيير در مدل هاي سنتي را در اکثر موارد نوعي ضدانگيزه در نوآوري قلمداد مي کنند.

[۱] Reily,Bentley & Lynn

[۲] Anthony & Mackay

[۳] Big Brother Management

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید