پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بين احساس مهم بودن کارکنان با تعهدسازماني


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مدل توانمندسازي آوليو[۱]

آليو و همکارانش در سال ۲۰۰۴ پژوهشي در خصوص نقش واسطه اي توانمندسازي روان شناختي بين رهبري و تعهد سازماني کارکنان ، در يک نمونه ۵۲۰ نفره از پرستاران يک بيمارستان دولتي در اندونزي اجرا کرده اند .آنان در اين پژوهش ، علاوه بر موضوع فوق ، نقش فاصله سازماني (رهبري مستقيم و غير مستقيم ) ميان رهبر و کارکنان و اثر آن بر تعهد سازماني را نيز مورد آزمون قرار دادند . آنان با تاکيد بر نقش مثبت واسطه اي توانمندسازي روان شناختي در نظريه رهبري ، گشتاري و ارتقاي تعهد سازماني در افراد ، توانمندسازي روان شناختي را اين چنين تعريف کرده اند :

“توانمندسازي يعني انگيزش ذاتي در قالب يک مجموعه معرفت چهارگانه – شامل توانش ، اثرگذاري ، معناداري و خودمختاري – در راستاي انعکاس جهت فردي نسبت به نقش فرد در کار است “.

به عقيده آوليو توانش به معناي احساس دانستن و توان انجام دادن موفقيت آميز ، اثرگذاري به معناي موثر واقع شدن فعاليت يک شخص در پيشبرد اهداف سازماني ، يعني به معناي وزني که افراد براي يک کار در استاندارد خود قائل هستند و نيز خودمختاري به معناي حس استقلال در تصميم گيري است .

[۱] Olio

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید