پایان نامه ره‌آورد هرمنوتيک فلسفي گادامر براي ارزیابی برنامه فلسفه براي کودکان


عنوان کامل پایان نامه : رهاوردهای هرمنوتیک فلسفی گادامر برای برنامه فلسفه برای کودکان

۲. ۳٫ ۱۰. ويتگنشتاين (۱۹۵۱-۱۸۸۹)

از ديگر افراد تأثير‌گذار بر اين جنبش، مي‌توان به لويدويک ويتگنشتاين[۱] فيلسوف بريتانيايي ـ اتريشيِ قرن بيستم اشاره کرد. انديشه‌هاي نظري وي جايگاه موجهي در برنامه فلسفه براي کودکان يافته است و ليپمن و همکارانش به شکل کاملاً انضمامي، پرداخت نويني از اين آموزه‌ها را آشکار کرده‌اند که در چارچوب آن مي‌توان نگاهي انضمامي‌تر را بين بنيان‌هاي نظري و عرصه‌هاي کاربردي طرح فلسفه براي کودکان جست‌وجو کرد (قائدي و سلطاني، ۱۳۹۰: ۹۱).

ویتگنشتاین معتقد است فلسفه یک نظریه نیست، بلکه یک فعالیت است. یک اثر فلسفی، اساساً شامل روشن‌کردن و توضیح دادن است. نتیجه فلسفه، تعدادی قضایای فلسفی نیست، بلکه روشن‌کردن و توضیح‌دادن این قضایاست؛ بنابراین، فلسفه بیش از آن که موضوع یا موضوع‌هایی برای مطالعه باشد، کاری است که شخص باید انجام دهد (اسمیت، ۱۳۷۷: ۴۱).

 

۲. ۳٫ ۱۱. ویگوتسکی (۱۹۳۴-۱۸۹۶)

تأثیر ویگوتسکی بر برنامه آموزش فلسفه به کودکان را می‌توان در تأکید او بر زبان و ارتباط آن با اندیشه و یادگیری در موقعیت‌های گروهی دانست. ویگوتسکی معتقد است می‌توان از کودکان، در موقعیت‌های گروهی و شرایطی که مستلزم کار جمعی است، عملکرد ذهنی بالاتری انتظار داشت (فیشر،۱۳۸۶: ۲۶۹)

لیپمن در گفت‌و‌گو با ناجی، به این نکته اشاره می‌کند که ویگوتسکی با تشخیص ارتباط و وابستگی‌های بین بحث‌های کلاسی و تفکر کودکان، ارتباط بین کودک و جامعه به واسطه معلم، و ارتباط بین زبان دنیای بزرگسالی و هوش در حال رشد کودکان، تأثیر شگرفی بر پیشبردِ هر چه بهتر  برنامه فلسفه برای کودکان داشته است (لیپمن،۱۳۸۹: ۳۱).

[۱]. Wittgenstein

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اين پژوهش به دنبال بررسي و پاسخگويي به پرسش‌هاي زير است:

ره‌آورد هرمنوتيک فلسفي گادامر براي محتوای «برنامه فلسفه براي کودکان» چه مي‌تواند باشد؟

ره‌آورد هرمنوتيک فلسفي گادامر براي روش «برنامه فلسفه براي کودکان» چه مي‌تواند باشد؟

ره‌آورد هرمنوتيک فلسفي گادامر براي ارزیابی «برنامه فلسفه براي کودکان» چه مي‌تواند باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رهاوردهای هرمنوتیک فلسفی گادامر برای برنامه فلسفه برای کودکان