پایان نامه رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی در آموزشکده های فنی حرفه ای

ارسال شده در سایت پایان نامه

 • اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان است. بنابراین سه هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

 • بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و رفتار شهروندی سازمانی در آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان
 • سنجش اثر تعدیل­گری توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان

 

 

 • چارچوب نظری تحقیق

 

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه­ای است منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه،مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده­اند(سکاران؛۹۴:۱۳۸۹).

در سال­های اخیر محافل علمی و تحقیقاتی ضمن توجه به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تأکید فراوانی بر اهمیت تأثیر آن براعمال و رفتار کارکنان داشته و محققان زیادی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته­اند(Nielsen et al, 2011). تحقیقات نشان می­دهد کارکنانی که برای رهبران تحول آفرین کار می­کنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می­کنند، در ضمن وقتی که رهبران تحول آفرین روابط نزدیک، صمیمانه، حمایتی و توسعه یافته را پرورش دهند در آن صورت کارکنان برای بروز سطح بالای از رفتار شهروندی سازمانی تمایل خواهند داشت(یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۰). همچنین توانمندسازی از دیگر عواملی است که نقش اساسی در بروز این رفتارها و برتری سازمان­ها دارد. در این راستا سامی(۲۰۱۴) تحقیقی با عنوان”رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی تعیین کننده رفتارشهروندی سازمانی” بیان کردند که رهبری تحول­گرا و توانمندسازی رونشناختی از مهمترین فاکتورهایی است که می­تواند منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی شود. همچنین وی نشان داد که توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحولی و رفتارشهروندی سازمانی را تعدیل می­کند. با توجه به مطالب مطرح شده مدل تحقیق در شکل(۱-۱) نشان داده شده است که در آن  متغیر­ مستقل رهبری تحول­گرا، متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی به عنوان متغیر تعدیل­گر این تحقیق می­باشد.

 

 

H1 
 رهبری تحول­گرا

 

 رفتار شهروندی سازمانی

 

 

توانمندسازیروانشناختی

 

H2 
H3 

 

 

 

 

 

 

شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق(Sumi,2014)

 

 • فرضیه­های تحقیق

فرضیه­های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:

 

۱- بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد.

۲- بین توانمندسازی روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد.

۳- توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان را تعدیل می­کند.

 

 

 • تعریف نظری و عملیاتی  متغیرهای تحقیق

 

۱-۷-۱)  رهبری تحول­گرا

رهبری تحول­گرا توانایی شخصی برای پیش­بینی، ساخت آینده، انعطاف­پذیری، تفکر استراتژیک و کار با دیگران که فرصت­های متغیری را برای ایجاد یک آینده قابل وصول برای سازمان­ها شناسایی می‌کند، تعریف می­شود (Bamford et al,2011). چهار مولفه در نظر گرفته شده برای رهبری تحول­گرا که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از:

 • نفوذ آرمانی: رهبران رفتار عالی ارائه می­دهند و ممکن است نیازهای خود را فدای بهبود اهداف گروه کاری خود نمایند.
 • انگیزه الهام­بخش: رهبر یک دیدگاه جذاب بیان می­کند و پیروان را تشویق می­نماید، هم­چنین رهبران توسط معنادار بودن و چالشی بودن کارها به پیروان انگیزه می­دهند.
 • تحریک فکری: رهبران تلاش پیروان برای نوآوری و خلاقیت را تحریک می­نمایند و مشکلات قدیمی سازمان را با چشم انداز جدید در­نظر می­گیرند
 • توجه فردی: رهبران، پیروان را پشتیبانی، تشویق و هدایت می­نمایند و به دقت به نیازهای فردی پیروان گوش می­دهند و ممکن است مسولیت­های خاصی برای کمک به رشد پیروان از طریق چالش­های شخصی به آنان واگذار شود) است (Sahidur Rahman et al,2012).

۱-۷-۲) رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتاری خود جوش، آگاهانه و داوطلبانه که فرد به خاطر انجامش مورد تشویش قرار نمی­گیرد ولی انجام این رفتارها به صورت مداوم و مستمر در یک سازمان از یک طرف موجب اثر بخشی و موفقیت سازمانی و از طرف دیگر سبب افزایش و رضایت­مندی و بهبود عملکرد کارکنان می­گردد(Moorman- Harland,2011). پنج مولفه در نظر گرفته شده برای رفتار شهروندی سازمانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از:

 • فضیلت شهروندی؛ شامل داشتن رفتار مدنی ناشی از علاقه یا تعهد در سازمان است. این رفتار منعکس کننده شناخت فرد است از اینکه او جزیی از یک کل است و همان گونه که شهروندان در قبال جامعه مسئول هستند او نیز به عنوان عضوی از سازمان مسئولیت هایی در قبال سازمان بر عهده دارد.
 • نوع­دوستی؛ شامل کمک کردن داوطلبانه به دیگران یا جلوگیری از ایجاد مشکلات کاری می باشد.
 • وجدان کاری؛ رفتار فرانقشی است که فراتر از حداقل نیازمندی­های کلی مورد انتظار قرار دارد.
 • احترام و تکریم: این بُعد بیان کننده نحوه­ی رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان و انجام کارهایی است که در سازمان ضروری نیستند اما انجام آنها به سود سازمان است. این بُعد در کل نشان دهنده تعهد و وفاداری به سازمان است.
 • گذشت و فداکاری: تحمل به شرایط اجتناب ناپذیر و ناراحت کننده در کار بدون شکایت و ابراز ناراحتی را شامل می­شود (Organ,1988).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط
پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی
پایان نامه استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال­های حرکات ارادی EEG
پایان نامه هویت غرب مرکزگرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه
پایان نامه های رشته هنر