پایان نامه رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان


دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش سیستمهای انرژی 

عنوان:

رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر 100

پالایشگاه آبادان 

اساتید راهنما :

 دکتر مجید  عمید پور

دکتر حسین  صیّادی

بهمن 1388

 

فهــرســــــــــــت

 

          عنوان                                                                                      صفحه

 

مقدمه                                                    .           .           .                                   1

 

فصل اول                                                تقطیر نفت خام 

1 – 1 )  تقطیر نفت خام                .           .           .           .                                   4

1 – 2 )  نمک زدایی از نفت خام      .           .           .           .                                   8

1 – 3 ) واحد سبک زدایی اتمسفری              .           .           .                                   12

1 – 4 ) تقطیر در خلأ                                .           .           .                                   16

1 – 5 ) تجهیزات کمکی                            .           .           .                                   18

1 – 6 ) فرآورده های واحد تقطیر نفت خام                  .           .                                   19

 

فصل دوم                                        تقطیر پیشرفته

2 – 1 )  تقطیر پیشرفته                             .           .           .                                   22

 

فصل سوم                                       مدل سازی و شبیه سازی

3 – 1 )  مدل سازی و شبیه سازی               .           .           .                                   28

3 – 2 )  کاربردهای شبیه سازی                   .           .           .                                   29

3 – 3 )  کاربردهای نوین شبیه سازی            .           .           .                                   31

3 – 4 )  ارتباط با نرم افزارهای دیگر .           .           .                                   32

 

فصل چهارم                               واحد تقطیر 85  پالایشگاه آبادان

4 – 1 ) هدف از ایجاد واحد تقطیر 85  پالایشگاه آبادان. .                                   34

4 – 2 ) خوراک و محصولات واحد                             .           .                                   34

4 – 3 ) سرویسهای جانبی  ( Utilities )    .           .           .                                   42

4 – 4 ) شرح فرآیند                                  .           .           .                                   42

4 –  4 – 1 ) تقطیر جزء به جزء نفت خام      .           .                                   42

4 –  4 – 2 ) تقطیر نفتا                            .           .                                   48

4 – 5 ) افزایش ظرفیت                              .           .           .                                   51

4 – 6 ) انجام تغییرات ( Revamping )                  .           .                                   53

4 – 7 ) شرح فرآیند واحد پس از انجام تغییرات            .           .                                   56

فصل پنجم                      انجام شبیه سازی ، شناسایی محدودیّتها

 

5 – 1 ) ) واحد 100 پالایشگاه آبادان پس از انجام تغییرات ( Revamping)                        60

5 – 1 ) انجام شبیه سازی و بررسی نتایج       .           .           .                                   60

5 – 1 – الف ) شبیه سازی واحد به شکل طراحی اولیه ( قبل از انجام                                                         تغییرات – با ظرفیت 130000  بشکه در روز )                          63

5 – 1 – ب ) شبیه سازی واحد به شکل بعد از انجام تغییرات                              75

مطالعه 1  (شناسایی تنگناها)           .           .           .                                   75

فصل ششم                     اِعمال روش تقطیر پیشرفته جهت افزایش ظرفیت

6 – 1 )  مقدمه                                        .           .           .                                   90

6 – 2 )  بررسی امکان بکارگیری روش تقطیر پیشرفته

در واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان              .           .                                   92

مطالعه 2                                     .           .           .                                   93

فصل هفتم                                  محاسبات اقتصادی

7 – 1 )  هزینه های سرمایه گذاری               .           .           .                                106

7-1-1 ) قیمت خرید و نصب برج پیش تفکیک            .                                 106

7-1-2 ) قیمت خرید و نصب پمپ                .           .                                 107 7-1-3 ) کل هزینه های سرمایه گذاری      .           .                                 107

7 – 2 )  درآمدهای  ناشی از انجام طرح                      .           .                                 108

7-2-1 ) درآمد ناشی از افزایش ظرفیّت           .           .                                 108

7-2-2 ) درآمد حاصل از کاهش مصرف سوخت.            .                                 109

7 – 3 )  سود ناشی از انجام طرح                              .           .                                 109

فصل هشتم                                 نتیجه گیری 

8 – 1 ) نتایج ضمنی                                 .           .           .                                 111

8 – 2 ) نتایج اصلی                                   .           .           .                                111

 

فهرست منابع  فارسی                                             .           .           .                                 113

فهرست منابع  غیر فارسی                                       .           .           .                                 114

چکیده انگلیسی                                                    .           .           .                                 115

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید