پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع معرفی یک نرم افزار به صورت کامل

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مشخصات و ويژگي هاي كلي نرم افزار

اين نرم افزار همان طور كه در فرم تاييديه پروژه تعيين شده داراي دو بخش اصلي مي باشد. بخش اول كه شامل آزمون راهنمايي و رانندگي است و بخش دوم كه شامل تشخيص حق تقدم مي باشد.

اين نرم افزار با Visual Basic نوشته شده كه بانك آن نيز Access 2000 طراحي و پياده سازي شده است.

اين نرم افزار در چندين فرم و يك Moudule طراحي شده است. كه در فصل هاي بعدي به طول كامل در مورد فرم هاي برنامه توضيحاتي داده شده است كه در فصل هاي بعدي به طور كامل در مورد فرم هاي برنامه توضيحاتي داده شده است. اين برنامه علائم راهنمايي و رانندگي را به طور كامل شامل مي شود. به اين ترتيب كه از كاربر در قسمت آزمون از علائم و تابلوها آزمون گرفته مي شود. و آزمون به صورت تستي و سه جوابي مي باشد و اين امكان به كاربر داده شده كه گزينه را با كليك كردن ماوس انتخاب كند بعضي از اين سوالات شامل عكس و بعضي از سوالات طبق دفترچه آزمون آئين نامه شامل عكس و تصوير نمي باشند.

از ويژگي هاي مهم اين نرم افزار هوشمند بودن آن است.

به اين معني كه كاربر در قسمت دوم پروژه (تشخيص حق تقدم)، حالات مختلف را به كمك Mouse و شكل هاي موجود (ماشين- سه راه- چهارراه- ميدان- تابلو حق تقدم) را به انتخاب خود طراحي مي كند و كامپيوتر با الگوريتمي كه براي آن پياده سازي شده همان زمان حق تقدم را نشان مي دهد.

 نحوه استفاده و كار با نرم افزار

نحوه نصب و راه اندازي

براي نصب اين نرم افزار كاربر مي بايست روي فايل Setup.exe كليك كند و بعد از كليك كردن فايل، فايل اجرا مي شود و برنامه از كاربر مسيري را براي نصب اين نرم افزار دريافت مي كند بعد از دادن مسير و تاييد آن نرم افزار شروع به نصب شدن مي كند. بعد از نصب، كاربر كافيست روي فايل Project.exe كليك كند.

شروع منوها

پس از نصب و اجراي برنامه فرم زير را مشاهده مي كنيد:

اين فرم از كاربر مي خواهد كه تاريخ آزمون را وارد كند كاربر بايستي تاريخ را به طور دقيق وارد نمايد. به عنوان مثال اگر امروز بيست و نهم آبان ماه سال 1381 باشد كاربر بايستي آن را به صورت 29/08/1381 وارد نمايد تا بتواند وارد برنامه شود در غير اين صورت سيستم منتظر مي ماند تا كاربر تاريخ صحيح را با فرمتي كه در سطح بالا توضيح داده شد وارد كند. بعد از اينكه كاربر تاريخ را به طور كامل وارد كرد فرم اصلي نرم افزار بر روي صفحه مونيتور نمايان مي شود. اين فرم به صورت زير مي باشد:

نام اين فرم fotm1 مي باشد اين فرم از دو ListBox به نام هاي list كه حاوي سه پارامتر ثبت مشخصات، شروع آزمون و نتيجه آزمون است وليست بعدي فرم List2 نام دارد كه حاوي سه پارامتر آموزش، گزارش فردي و گزارش كلي مي باشد. براي انتخاب گزينه ها به انديس هاي ليست كار شده است. براي زمينه اين فرمعكسي انتخاب شده است، اين فرم شامل سه كليد به نام هاي حفاظت سيستم (lock-btn)، آموزش حق تقدم (Taghadom-btn) و خروج (Exit) مي باشد.

در اين فرم براي زيبائي و كنترل دقيق آن خاصيت BroderStyle به Fixed Tool Window ست شده تا كاربر فقط قادر به بستن فرم باشد و اختياراتي نظير بزرگ و يا كوچك كردن آن و يا انتقال آن به جاي ديگري از صفحه از او سلب شده است. Caption اين فرم براي زيبائي و خوانايي بيشتر به سيستم هوشمند اداره راهنمايي و رانندگي ست شده است. ارتفاع اين فرم را به 8970 و عرض آن را به 11970 ست شده است. ناگفته نماند كه خاصيت WindowState آن نيز به 0-Normal آن نيز به 0-Normal تغيير داده شده. مدير سيستم با كليك (انتخاب) كردن روي گزينه ها مي تواند نرم افزار را كنترل و هدايت كند. در زير به شرح كامل گزينه ها مي پردازيم:

ثبت مشخصات: نام اين Form2 مي باشد كه ارتفاع آن به 7050 و عرض آن به 10950 ست شده است، براي زيبايي و خوانايي فرم Caption فرم را به ثبت مشخصات تغيير داده ايم. براي كنترل دقيق آن خاصيت Moveable را False كرده ايم و خاصيت BroderStyle آن را نيز به Fixed Tool Window تغيير داده ايم تا كاربر قادر به انتقال و بزرگ و كوچك كردن فرم نباشد. در اين فرم از يازده برچسب كه به ترتيب زير مي باشد استفاده شده است.

Title- lbl: اين برچسب براي عنوان فرم گذاشته شده است كه Caption آنرا به «لطفاً مشخصات داوطلب را وارد كنيد» ست شده است.

Orging-cd: اين برچسب كه براي نگهداري كد داوطلب طراحي شده يك كپي از كد داوطلب بر مي دارد. البته ناگفته نماند كه خاصيت Visiable آن را براي پنهان شدن به Flase ست كرده‌ايم.

Name-lbl: اين برچسب، نام پرچسب نام داوطلب است كه در خاصيت Caption آن «نام:» نوشته شده است.

Lanme-lbl: اين برچسب، برچسب نام خانوادگي داوطلب است كه در خاصيت Caption آن «نام خانوادگي:» نوشته شده است.

Father- lbl: اين برچسب، برچسب نام پدر داوطلب است كه در خاصيت Caption «نام پدر» نوشته شده است.

Number- lbl: اين برچسب، برچسب شماره شناسنامه داوطلب مي باشد كه در خاصيت Captopn آن ‌«شماره شناسنامه:» نوشته شده است.

Year-lbl: اين برچسب، برچسب سال تولد داوطلب مي باشد كه خاصيت Caption آن را به سال تولد تغيير داده ايم.

Locatopn-lbl: اين برچسب، برچسب محل تولد داوطلب مي باشد كه در خاصيت Caption آن «محل تولد:» نوشته شده است.

Address-lbl: اين برچسب، برچسب آدرس داوطلب مي باشد كه خاصيت Caption آن «آدرس آزمون:» نوشته شده است.

Date-lbl: اين كليد كليدي است كه با زدن آن ليست افراد نمايش داده مي شود به همين جهت Caption آن را به «تاريخ آزمون:» نوشته شده است.

اين فرم حاوي پنج كليد است اين كليدها عبارتند از:

List-btn: اين كليد، كليدي است كه با زدن آن ليست افراد نمايش داده مي شود. به همين جهت Caption آن را به «ليست افراد» ست كرده ايم.

Ok-btn: اين كليد، كليدي است كه كاربر پس از انتخاب فرد از ليست داوطلبان و يا ورود اطلاعات جديد براي تاييد ور فتن به فرم اصلي از آن استفاده مي شود براي خوانايي خاصيت Caption آن به «تاييد» ست كرده ايم.

Save- btn: اين كليد براي ذخيره كردن اطلاعات وارد شده توسط كاربر به كار مي رود. به همين منظور خاصيت Caption آن را به «ذخيره» ست كرده ايم.

New-btn: اين كليد، براي اين است كه اگر كاربر تمايل داشت اطلاعات مربوط به داوطلب ديگري را وارد سيستم نمايد از ان استفاده كند. به همين منظور خاصيت Caption آن را به «جديد» ست كرده ايم.

Del- btn: اين كليد، براي اين است كه اگر كاربر تمايل داشت اطلاعات داوطلبي رابه طور كامل از بانك حذف نمايد از آن استفاده كند به همين جهت خاصيت Caption آن را به «حذف» ست كرده ايم.

همچنين اين فرم از نه TexBox تشكيل شده كه عبارتند از:

Codes: اين TexBox براي دريافت كد داوطلب طراحي شده است. براي اينكه بتوانيم مانند زبان فارسي از راست به چپ بنويسيم خاصيت RightLeft اين TexBox را به True ست كرده ايم. ارتفاع و پنهاي اين TexBox به ترتيب 285 و 855 تغيير داده شده است. براي كد فقط 8 رقم تعريف شده كه براي كنترل آن خاصيت MaxLenght آن را به 8 ست شده است.

Names: اين TexBox براي دريافت نام داوطلب طراحي شده است براي اينكه بتوانيم مانند زبان فارسي از راست به چپ بنويسيم خاصيت RighttoLeft اين TexBox را به True تغيير داده ايم. ارتفاع و پهناي اين TexBox به ترتيب 285 و 935 است. براي نام فقط 50 كاراكتر تعريف شده است. براي كنترل آن خاصيت MaxLenght آن را به 50 ست كرده ايم.

Familly: اين TexBox براي دريافت نام خانوادگي داوطلب طراحي شده است. براي اينكه بتوانيم مانند زبان فراسي از راست به چپ بنويسيم خاصيت RighttoLeft اين TexBox را به True ست كرده ايم. ارتفاع و پنهاي اين TexBox به ترتيب به 285 و 1935 تغيير داده شده. براي نام خانوادگي فقط 50 كاراكتر تعريف شده است. براي كنترل آن خاصيت Max Length آن را به 50 تغيير داده ايم.

Serial: اين TexBox براي دريافت شماره شناسنامه داوطلب طراحي شده است. براي اينكه بتوانيم مانند زبان فارسي از راست به چپ بنويسيم خاصيت RighttoLeft اين TexBox را به True ست كرده ايم. ارتفاع و پهناي اين TexBox به ترتيب به 285 و 1095 ست كرده ايم براي شماره شناسنامه فقط 10 رقم تعريف شده است. براي كنترل آن خاصيت MaxLenght آن را به 10 تغيير داده ايم.

Year- Bron: اين TexBox براي دريافت تاريخ تولد داوطلب طراحي شده است. براي اينكه بتوانيم مانند زبان فارسي از راست به چپ بنويسيم خاصيت RighttoLeft اين TexBox آن را به True ست كرده ايم. ارتفاع و پهناي اين TexBox به ترتيب به 285 و 975 تغيير داده ايم، براي سال تولد فقط 4 رقم تعريف شده است براي كنترل آن خاصيت MaxLenght آن را به 4 ست شده است.

Location: اين TexBox براي دريافت محل تولد داوطلب طراحي شده است براي اينكه بتوانيم زبان فارسي را از راست به چپ بنويسيم خاصيت RighttoLeft اين TexBox را به True ست كرده ايم. ارتفاع و پهناي اين TexBox به ترتيب به 285 و 1935 تغيير داده ايم. براي محل تولد فقط 50 كاراكتر تعريف شده است براي كنترل آن خاصيت MaxLenght آ‎ن را به 50 تغيير داده شده است.

Address: اين TexBox براي دريافت آدرس داوطلب طراحي شده، براي اينكه بتوانيم مانند زبان فارسي از راست به چپ بنويسيم خاصيت RightoLeft اين TexBox را به True ست كرده ايم. ارتفاع و پهناي اين TexBox به ترتيب به 285 و 4095 تغيير داده شده، براي آدرس فقط 200 كاراكتر تعريف شده است. براي كنترل آن خاصيت MaxLenght آن را به 200 تغيير داده ايم.

Exam: اين TexBox براي دريافت و ثبت تاريخ آزمون داوطلب طراحي شده است. براي اينكه بتوانيم مانند زبان فارسي از راست به چپ بنويسيم خاصيت RightoLeft اين TexBox را به True تغيير داده ايم. ارتفاع و پهناي اين TexBox به ترتيب به 285 و 1335 ست شده است. براي تاريخ آزمون فقط 10 رقم تعريف شده است كه براي كنترل آن خاصيت MaxLenght آن را به 10 تغيير داده ايم.

همانطور كه گفته شد اين صفحه (فرم) فقط مخصوص مدير سيستم است، حال سوالي پيش مي آيد كه چرا مدير سيستم؟

براي پاسخ به اين سوال بايد گفت كه چون در هنگام آزمون افرادي هستند كه قادر به تايپ نيستند به همين جهت چون در هنگام آزمون وقت براي مدير سيستم و اداره راهنمايي و رانندگي داراي ارزش زيادي است و تعداد داوطلبين زياد است بنابراين تمامي اين قسمت ها تحت كنترل مدير سيستم مي باشد. به اين ترتيب كه با كليك كردن روي ثبت مشخصات فرم زير در صفحه مونيتور نمايان مي شود:

فرم فوق همانطور كه در بالا توضيح داده شد توسط مدير سيستم پر مي شود در فرم فوق فيلد كد داوطلب به عنوان كليد اصلي پروژه در نظر گرفته مي شود. به اين ترتيب كه اين فرم كد منحصر به فرد بوده و هر داوطلب يك كد دارد در اين پروژه تكراري بودن مشخصات داوطلب براساس همين كه داوطلبي مشخص شده است. در فيلدهاي بعد مدير سيستم به ترتيب، نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، محل تولد و آدرس داوطلب را وارد مي كند.

آخرين فيلد، فيلد تاريخ آزمون است محتوي اين فيلد از تاريخي كه در اول اجراي برنامه از مدير سيستم گرفته مي شود پر مي شود البته مدير سيستم مي تواند در فرم ثبت مشخصات نيز تاريخ را ويرايش كند. ولي براي ورود اطلاعات نيازي به پر كردن اين فيلد نيست. بعد از اينكه مدير سيستم اطلاعات را وارد كرد كليد ذخيره را فشار مي دهد. بعد از زدن اين كليد اطلاعات در بانك پروژه ثبت مي شود براي درج مشخصات داوطلب ديگر كافي است كه مدير روي كليد جديد يكبار كليك كند . بعد از زدن كليد فرم آماده گرفتن اطلاعات جديد مي شود.

به همين ترتيب مدير سيستم قادر خواهد بود اطلاعات مربوط به داوطلب ديگر را وارد كند. در همين جا لازم به ذكر مي دانم كه تمامي اين فيلدها كنترل دشه است به اين معني كه در فيلد هاي نام، نام خانوادگي، نام پدر و محل تولد از مدير فقط حروف مي گرد و از گرفتن اعداد و علائم ديگر خودداري مي كند در فيلدهاي كد داوطلب، شماره شناسنامه، تاريخ توليد، تاريخ آزمون مدير فقط مي تواند عدد وارد كند و در فيلد آدرس مي توان رشته اي از كاراكترها را وارد نمايد.

ليست اطلاعات فردي از قبل وارد شده باشد (قبلاص در آزمون شركت كرده) ديگر نيازي نيست اطلاعات داوطلب را وارد كرد. كافي است كليد ليست افراد را فشار دهيم.

با فشار اين كليد فرمي به شكل صفحه بعد نمايش داده مي شود.

اين فرم Person- List نام دارد. ارتفاع و پهنا اين فرم به ترتيب: 6255 و 4200 تعيين شده است، براي خوانايي و زيبايي فرم خاصيت Caption فرم را به ليست داوطلبان ست كرده‌ايم. كه حاوي يك ListBox به نام LST براي نمايش ليست افراد گذاشته شده است. ارتفاع و پهنا اين ليست به ترتيب: 5520 و 4095 مي باشد ناگفته نماند براي اينكه كاراكترها از راست به چپ نوشت شوند خاصيت RighttoLeft آن را به True ست كرده ايم.

اين فرم همچنين شامل يك كليد به نام OK-btn مي باشد وظيفه اين كليد بستن اين فرم مي باشد كه Caption آن براي خوانايي بيشتر به تاييد ست شده است.

بعد از كليك روي اين كليد ليستي از داوطلباني كه در بانك موجودند نمايش داده مي شود كه مي توان با دو بار كليك روي اسامي آنها و يا كليك بر روي كليد تاييد يكي از آنها را انتخاب كرد با انجام اين كار اطلاعات كامل داوطلب مورد نظر بر روي فرم ثبت مشخصات نمايان مي شود و مدير اين توانايي را دارد كه بتواند اطلاعات موجود را ويرايش كند و يا اينكه با كليك كردن روي كليد حذف اطلاعات مربوط به آن شخص را از بانك نرم افزار حذف كند. (توجه: با زدن كليد حذف اطلاعات به طور كامل از بانك حذف مي شود).

ويرايش مشخصات به اين ترتيب است كه بعد از انتخاب يكي از داوطلبين از ليست افراد و تاييد آن اطلاعات آن شخص در فرم ثبت مشخصات نشان داده مي شود و مدير مي تواند هر فيلدي كه خود صلاح بداند تغيير داده و براي ضبط آن كليد ذخيره را فشار دهد.

بعد از اينكه اطلاعات داوطلب وارد شد (به صورت دستي و يا از ليست افراد) مدير مي تواند با كليك كردن روي كليد تاييد از فرم ثبت مشخصات خارج شود اين به اين معنا است كه شخص انتخاب شده و آماده شروع آزمون ميباشد.

بعد از زدن كليد تاييد كنترل برنامه به فرم اصلي (Form1) بر مي گردد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه معرفی یک نرم افزار به صورت کامل

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید