پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک – ارتباط تصویری – پایان نامه درباره طراحی پوستر


عنوان کامل :  تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)

 پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درباره طراحی پوستر پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درباره طراحی پوستر پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درباره طراحی پوستر پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درباره طراحی پوستر

داريوش شايگان از نويسندگاني است كه بدون تكيه بر نگرش مذهبي به طرح مسئله غرب زدگي و هويت ملي پرداخته است. شايگان معتقد است كه تمدن‌هاي آسيايي در برخورد با تمدن غربي، فضاي پيشينه و ديرینه معنوي خود را از دست داده و به جاي راه يافتن به درون مايه‌هاي تفكرات به تقليد از ظواهر آن پرداختند، او معتقد است «برخورد ايران و ساير تمدن‌هاي آسيايي با غرب موجب بريدگي و گسيختگي تاريخي و نه احيا گرديده است.»

شايگان نتيجه‌ي اين برخورد را غرب زدگي مي‌داند و نشانه آن فلج ذهني و انفعال و تسليم و شيفتگي در برابر تمدن غربي، او يكي از نتايج رويارويي تمدن ايراني و تمدن‌هاي ساير ملت‌هاي آسيايي را با تمدن غرب از دست رفتن جايگاه هنرشان مي‌داند. (افشارمهاجر، 1384: 187)

هنر ايران و آسيا مبتني بر ديد و تفكر آنان نسبت به حقيقت و مبدأ است. تفكر و معنويت آسيايي، تجربه حالاتي است كه از ارتباط بشر با مبداء وجود ناشي مي‌شود و هنر اين جوامع، باز نماياندن همين حالات است، (شايگان، 1356: 117)

 

4-2-5- نقش هويت در گرافيك ايران

شرايط ويژه پس از انقلاب ايران، بخصوص اهميت مسائل سياسي و اجتماعي، تحميل فشارهاي ناشي از جنگ تحميلي، محدود شدن ارتباطات يا بخشي از جهان كه در اين موضوع حرفي براي گفتن دارند و خود سانسوري همگي موجب عقب افتادگي و دوري زياد طراحي گرافيك ايران از آنچه در جهان مي‌گذرد شده بود. اما در عين حال اين مسئله مزايايي هم داشته كه از جمله آنها مي‌توان به بازگشت به اصالت هاي هنر ايراني اشاره كرد.

گرافيك ايران بعد از انقلاب از لحاظ كمي به مراتب بيشتر از افزايش جمعيت جامعه رشد كرد. طبيعتاً وقتي جمعيت جوان بيشتر مي‌شود. گرايش آنها به علوم گوناگون و به خصوص طراحي گرافيك كه ابزار ارتباط جهاني در جامعه امروز است بيشتر مي‌شود. به دليل پيشرفت تكنولوژي طراحان گرافيك ما بهتر عمل مي‌كنند و از لحاظ كيفي آثارشان در سطح بالايي قرار گرفته است يكي از ابزارهاي طراحي گرافيك تكنولوژي است. بحث ليتوگرافي، چاپخانه‌ها، كيفيت كاغذها و مواردي ديگر كه همه باعث رشد كيفي گرافيك بعد از انقلاب شده است. از طرف ديگر اين تكنولوژي باعث شد كه طراحان ما كمتر تفكر كرده و گرافيك ايران از لحاظ مؤلف هنرمندانه، خلاقه و انديشمندانه دور شود.

از سوي ديگر در ايران همواره به دو اصطلاح گرافيك فرهنگي و گرافيك تبليغاتي بر مي‌خوريم. گرافيك به اصطلاح فرهنگي به ظاهر سلطان توليدات فرهنگي است و گرافيك به اصطلاح تبليغاتي تحقير شده و سايه‌ي پرارزش گرافيك فرهنگي است. گرافيست‌هاي درجه يك ما وقتي كه كار تجاري مي‌كنند از خجالت آنها را مخفي مي‌كنند علت تفكيك این دو كار گرافيكي در كشور ما عدم درك معناي گرافيك ديزاين است بنياد گرافيك ديزاين حل مسائل ارتباطي در حيطه ارتباط تصويري است. (مثقالي، 1388: 15) «مملكتي گرافيك خوب دارد كه سفارش هنده خوبي دارد اما در ايران بر عكس است، به همين دليل هم، گرافيك تك نسخه‌اي رواج پيدا كرده است، يعني گرافيك بدون ارتباط با مردم و صرفا براي نمايش در نمايشگاه‌ها و بدون مصرف»، اگر طراح ماهر باشد، موضوع سفارش خواه فرهنگي باشد و خواه تجاري براي طراح هيچ تفاوتي نمي‌كند و هنرش در آن تجلي مي‌شود. (شيوا، 1383: 15)

در جريان ظهور و بلوغ گرافيك ديزاين معاصر نظر پابه‌پاي عمل نيامده و به جاي تفكر عميق و نقادانه ويژگي‌هاي بعضاً خودخواهانه شخص و سليقه‌هاي گروهي نشسته است مهمتر اين كه روح گرافيك ديزاين معاصر ايران وارداتي است و هر از چند گاهي به مثابه نوآوري‌هاي شخصي به تن اين موجود تزريق كرده است. (غريب‌پور، 1387: 24)

آن طوري كه ويترين طراحي گرافيك نمايشگاهي در ايران زيباست در جايگاه واقعي آن اين طور نيست در خيابان‌ها و فضاهاي شهري ايران اثر كم رنگي از طراحي گرافيك ايراني را مي‌بينيد. بيلبوردها و تبليغات شهري در تصرف نگاه بازاري و غربي است و كمتر چيزي از فرهنگ و هويت ايراني پيدا مي‌شود. اگر چه طراحان خوب در ايران كم نيستند، ولي سيستمي نيست كه كارهاي آنها را در جامعه توسعه دهند. (صيفوري، 1387: 5) مردم زدگي و شيوه‌گرايي دو عاملي است كه طراح امروز ما را با يك سري دغدغه‌هاي نابجا و فعاليت‌هاي بيهوده روبرو کرده و او را بكلي خارج از روند توليد اثر هنري اصيل در يك سطح كيفي و حرفه‌اي قابل قبول و اثرگذار قرار داده، و موجب نوعي در سطح ماندن، دست و پا زدن در لايه‌هاي سطحي و دور افتادن از مفهوم و محتوا شده است.

گرافيك به عنوان يك هنر گسترده رسانه‌اي مي‌تواند در بيان اصالت فرهنگي يك كشور بسيار نقش‌آفرين باشد. هويت و اصالت در هنر وظيفه‌اي است بسيار سنگين و پرمسئوليت. و تنها از عهده كساني بر مي‌آيد كه به حقيقت آن را دريافته و براي انتقال آن يك ضرورت باطني احساس كنند. (تولستوي، 1373: 54)

«شرط اساسي هویت رشد و بلوغ در انديشه و احساس است. در اين راه اولين گام خودآگاهي و رسيدن به اصالت فردي است، هويت يعني خود بودن و ديگري نبودن و در عين پيوند و آميختگي با ديگران تفاوت داشتن و تنها اين گونه فرد مولد، هدفدار و شخص مي‌شود. و در بحث گرافيك موجب پديد آمدن سبكي مجزا و منحصر به فرد مي‌گردد. (مكسوب، 1373: 29)

هر اثري كه هويت دارد ارتباط قوي و ماندگاري با مردم خود برقرار مي‌كند و از آنجايي كه ريشه در فرهنگ دارد موجب قوام و دوام يك ملت مي‌شود و از سوي ديگر براي جهانيان از درجه و اعتبار شايسته برخوردار است. (رجايي 1385: 14)

 

4-2-6- ارتباط میان هویت و زیبایی

ساده‌ترين تعريف كه ارتباط ميان هويت و زيبايي را توجيه مي‌كند اين بيان زيباي افلاطون است. «ما وقتي متعلق به خويشتن هستيم زيباييم، ولي همين كه گام در هستي بيگانه مي‌گذاريم زشت مي‌شويم هنگامي كه خود را مي‌شناسيم زيباييم و اگر خود را نشناسيم زیبا نیستیم (احمدي، 1375: 71)

هنر يكي از وسايل ارتباطي ميان انسان هاست. انسان به ياري كلام افكار خويش و به وسيله‌ي هنر، احساسات خود را به ديگري انتقال مي‌دهد. هنر آنگاه آغاز مي‌گردد كه انساني با قصد انتقال احساسي كه خود آن را تجربه كرده است آن احساس را در خويشتن برانگيزد و به ياري علائم معروف و شناخته شده و ظاهري بيانش كند. هنر ملي فقط آنگاه بوجود مي‌آيد كه انساني از زجر و توده حريم ضرورت انتقال احساس نيرومندي را كه خود تجربه كرده است دريابد.

بنابراين هويت بخشيدن به يك اثر به غير آنكه لازم و ضروري است بسيار پر مسئوليت و مشكل است، پر مسئوليت است چون اگر بدرستي شناخته نشود مخرب هنر مي‌شود و مشكل است چون نياز به رياضت و ممارست و تلاش بسيار دارد، و ممكن است خيلي از توليدات به نتيجه مطلوب نرسد. هنرمندان امروز جزء عده محدودي هرگز آن احساس ساده اي كه ناشي از سرايت احساس انسان ديگر است و براي ساده‌ترين فرد مأنوس است تجربه نكرده‌اند همين احساس است. كه باعث مي‌شود كه انسان از شادي ديگري شاد شود و از اندوه ديگري بگريد، روح شخص را با جان انسان ديگر، همين احساس پيوند مي‌دهد وجوهر هنر همين احساس است از اين رو افراد نه تنها قدرت تشخيص محصول هنر واقعي را از فرآورده هنر تقلبي ندارد بلكه هميشه بدترين هنر را به عنوان هنر حقيقي و زيبا مي‌پندارد در حالي كه به هنر واقعي نظر هم نمي‌كنند.(مکسوب، 1373: 37)

هر اندازه منبع و منشائي كه هنرمند احساس خود را از آنجا كسب مي‌كند بديع‌تر و عميق‌تر باشد آن احساس نيز مأنوس‌تر و بي‌رياتر خواهد بود اين اخلاص وبي‌ريايي سبب مي‌شود كه هنرمند براي انتقال آن شيوه،  بيان روشني بيابد و «صميميت» در ميان شرايط، مهمترين است. اين شرط هميشه در هنر ملي وجود دارد، و به همين دليل است كه هنر ملي اثري چنان نيرومند دارد.

ارزيابي احساسات يعني آگاهي از خود به معناي اينكه تا چه حدي براي سعادت انسان ها مورد نياز باشد. كاري است كه بر عهده شعور ديني هر عصر معين است هر قدر هنر از لحاظ محتوا بهتر باشد به همان نسبت رسالت هنر كه از ميان برداشتن بدي‌ها و پستي‌هاي غير لازم در زندگي انسان ها است بهتر انجام مي‌پذيرد (تولستوي، 1373: 18)

پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درباره طراحی پوستر

4-2-7- نقطه نظرات اساتيد صاحب نام پيرامون موضوع هويت ايراني

هر كشوري سعي دارد گرافيك خود را با شخصيت ملي، فرهنگي ويژه خود به جهانيان عرضه دارد. و هنر گرافيك در سرزمين ما ريشه‌هاي بسيار عميق دارد كه مي‌تواند گرافيك معاصر را سيرآب سازد. من معتقدم اگر ما مي‌خواهيم در زمينه گرافيك حضور جهاني داشته باشيم حتماً بايد با تكيه‌مان بر فرهنگ سرزمين مان باشد. (شيوا، 1383: 15)

مهم نيست كه هنر ما الزماً با فرانسه يا هنر ديگري تقابل داشته باشد همه‌ي اينها مي‌تواند با هم باشند و فرهنگ گسترده‌تري بوجود آيد. من بايد هويت ايراني داشته باشم و با اين توشه در حركت جهاني شركت كنم. هر چه اين حركت غني‌تر باشد فرهنگ بومي نيز مصون‌تر مي‌ماند. (مميز 1375: 7)

يكي از بخشهاي مهم گرافيك ايران به نظر من لحاظ كردن هويت ايراني است. اگر قبول داشته باشيم كه خط نستعليق يك خط ملي هويتي است، هيچ گاه از بين نمي‌رود چون يك تعصب از آن حمايت مي‌كند. (احصاني، 1385: 6)

گرافيك ما موقعي مي‌تواند هويت داشته باشد كه بتواند محتواي عصر ما را در همه ابعاد منعكس كند و ما در بحرانيم و جامعه ما هم در بحران است و چون گرافيك مشخصه كامل جامعه و وضعيت كنوني آن است در بحران بي‌قانوني به سر مي‌برد. اين بحران طبيعي است و هويت سالم يك بستر سالم مي‌خواهد كه مستلزم زمان است. نگاه به گذشته يك بخشي از كار است و در نظر گرفتن شرايط و امكانات و ضروريات الان هم بخش ديگر است. ساعتقاد به هويت، هويت را نمي‌سازد بلكه كار خالصانه كردن به وجود هويت كمك مي‌كند، اشتباه است اگر فكر كنيم هويت يعني از گذشته استفاده كردن. (مثقالي، 1382: 8).

هنرمند نبايد مانند آنچه بسياري از هنرمندان كشور در دهه اخير كرده‌اند، ساده انگاري كند و براي رسيدن به معنويت به تكرار بي‌معني از نگارگري ايراني همراه با نظامي شعار پردازانه با نمادهاي مذهبي و ملي بپردازد.

بديهي است رجوع به نقش‌هاي دوران هخامنشي يا هر دوره افتخارآميز در گذشته يا استفاده مستقيم و يا غيرمستقيم از نمادهاي مذهبي، كاربرد شكل حروف در اثر با هدف القاي نوع حس معنوي، بهره‌گيري از ارزشهايي چون عاشورا يا انقلاب اسلامي يا جنگ تحميلي استفاده از نقوش اسليمي يا هر نقش ديگري كه روحانيت و معنويت را تداعي كند، هيچ كدام به معناي حفظ هويت و رسيدن به اصالت نيست.     (افشارمهاجر، 1384: 272-271)

 

پایان نامه گرافیک -پایان نامه ارتباط تصویری - پایان نامه طراحی پوستر

متن کامل پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آندر گرافیک ایران(طراحی پوستر)

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید