پایان نامه رشته : هنر – نقاشی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

رشته: نمایش گرایش: کارگردانی

عنوان:

تبلیغات در تئاتر ایران

استاد راهنما:

ناصر باباشاهی

استاد مشاور:

دکتر شهاب الدین عادل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

کلیات طرح.. 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

پیشینه تحقیق در ایران.. 4

اهمیت تحقیق.. 5

اهداف تحقیق.. 6

سوال تحقیق.. 6

تعریف واژگان و مفاهیم. 7

روش تحقیق.. 8

چارچوب نظری.. 9

محدودیت ها 9

فصل اول: 10

مطالعات نظری تئاتر. 10

بخش اول-تئاتر. 11

1-1 تعریف تئاتر. 11

1-2 تاریخچه تئاتر. 16

1-2-1 تاریخچه تئاتر جهان.. 16

1-2-2 تئاتر ایران. 23

1-2-3 تاریخچه تئاتر دولتی در ایران. 28

1-2-4 تاریخچه تئاتر خصوصی در ایران. 30

بخش دوم-آسیب شناسی تئاتر. 31

1-3 آسیب شناسی تئاتر. 31

1-3-1 آسیب شناسی تئاتر دولتی.. 38

1-3-2 آسیب شناسی تئاتر خصوصی.. 39

1-4 مخاطب تئاتر. 44

1-4-1 طبقه مرفه. 49

1-4-2 طبقه متوسط.. 50

1-4-3 طبقه ضعیف… 50

فصل دوم: 51

شیوه‌های اطلاع‌رسانی… 51

و تبلیغات در تئاتر. 51

2-1 شیوه های اطلاع رسانی.. 52

2-1-1 قبل از انقلاب در ایران. 53

2-1-2 بعد از انقلاب در ایران. 54

بخش دوم-تبلیغات.. 55

2-2 تبلیغات چیست؟. 55

2-3 تاریخچه تبلیغات تئاتر در ایران.. 59

2-4 اهداف تبلیغات.. 60

2-5 کاربرد تبلیغات.. 63

2-6 اصول کار تبلیغات.. 66

2-6-1 اصول کیفیت… 70

2-6-2 اصل کیفیت… 71

2-6-3 اصل شیوه بیان. 72

2-6-4 اصل مناسبت… 72

2-7 اهمیت تبلیغات.. 73

2-8 انواع تبلیغات.. 74

2-8-1 تبلیغات فرهنگی.. 76

2-8-2 تبلیغات تجاری.. 77

2-9 اَشکال تبلیغات.. 79

2-9-1 جمعی.. 79

2-9-2 فردی.. 80

2-10 شیوه های ابتکاری.. 80

2-11 تجربیات تماشاچیان.. 81

2-12 جذب حامی مالی.. 84

2-13-پیشینه تحقیق.. 85

2-13-1 تحقیقات داخلی.. 85

2-13-2 تحقیقات خارجی.. 87

فصل سوم: 88

روش‌شناسی تحقیق.. 88

3-1- مقدمه. 89

3-2- روش تحقیق.. 90

3-3- جامعه آماری.. 91

3-4- نمونه آماری.. 91

3-5- ابزار تحقیق.. 92

3-6- روش های آماری مورد استفاده. 93

3-7- جمع بندی فصل سوم. 93

فصل چهارم: 94

یافته‌های تحقیق در تبلیغات تئاتر ایران 94

4-1- مقدّمه. 95

4-2- آمار توصیفی.. 96

4-2-1-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت… 96

4-2-2-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ تاهل.. 97

4-2-3-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت سطح تحصیلات… 99

4-2-4-بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت سن.. 101

4-2-5-بررسی درصدی توزیع پاسخ ها به تفکیک هر عامل.. 103

4-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی و بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 106

4-3-1- بررسی وضعیت سوالات… 106

فصل پنجم: 111

تحلیل تبلیغات تئاتر در ایران با نمونه پژوهشی نمایش بیوه‌های غمگین سالار جنگ… 111

5-1- تحلیل. 112

5-2- نمایش بیوه های غمگین سالار جنگ در سالن چهارسوی تئاتر شهر. 123

نتیجه‌گیری.. 126

منابع.. 130

پیوست.. 137

بخش اول: مشخصات جمعیت شناختی: 137

بخش دوم: سوالات تخصصی.. 137

مقدمه

تبلیغات یکی از راه های رایج جلب نظر مخاطب به سوی یک کالا است. حال ممکن است این کالا محصولی صنعتی و تجاری و یا محصولی هنری باشد. مسلماَ تبلیغات در عرصۀ هنر تا حدودی با تبلیغات یک محصول تجاری متفاوت است. تبلیغات در هنر ابتدا فرهنگ سازی و بسترسازی لازم برای رشد و گسترش نوعی از تفکر در جامعه است. این تعبیر که تبلیغات هنری مانند پیام های بهداشتی است، بیراه نیست. چراکه پیام ها و دستورالعمل های بهداشتی و پزشکی برای سلامتی جسم و جان و تبلیغات هنری به قصد پرورش و تیمار روح و روان است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیر طرح برنامه ریزی درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع مت...
پایان نامه شکل گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی
دانلود پایان نامه روانشناسی تعيين نقش مولفه‏ های هوش هيجاني در پيش بيني رفتار شهروندي
پایان نامه سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان يزد
پایان نامه ارتباط ورشکستگی شرکت های تجاری در ورشکستگی شرکا