پایان نامه رشته هنرهای سنتی و صنایع دستی


   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

پيرامون تحقيق :

صنايع دستي يكي از با ارزش و با اهميت ترين حوزة فعاليت‌هاي هنري و فني مردم و يكي از بارزترين تجليات روح فرهنگي است تاريخ ـ فرهنگ هنر ـ صناعت ـ فنون ـ حرف و معتقدات ـ سليقه‌ها و ذوقها و وضعيت اقليمي و جغرافيايي ـ خصوصيات شهري و روستايي ـ ايلي روحيات اقوام و طوايف و جنبه‌هاي بسيار زيادي از حيات مادي و معنوي فرهنگ در صنايع دستي متجلي مي‌باشد . بنابراين معرفي درست صنايع دستي ارسباران مي‌تواند بخش عمده اي از فرهنگ آن منطقه باشد چرا كه صنايع دستي همراه با مردم حضور داشته و يكي از شيوه‌هاي درآمد اهالي بوده و با تار و پود زندگي و فرهنگ مردم در آميخته است . همچون مخزني انباشته از باورها ـ خاطرات ـ آداب و رسوم علائق است مي‌توان ادعا نمود مطالعه صنايع دستي مي‌تواند دريچه اي گسترده و روشن را به سوي شناخت فرهنگ و رسوم مردم بگشايد و همين طور گامي موثر در ثبت و سپس حفظ سنت صنايع دستي مي‌باشد كه خطراتي چون تسلط بازار و سليقه‌هاي متفاوت خريدارانش ـ زندگي شهر نشيني و توليدات ماشيني اش تمايل به مشاغل شهري در ميان جوانان … آنرا تهديد مي‌كند .

 

تعريف موضوع تحقيق :

صنايع‌دستي كه مترادف كلمه انگليسي ( HANDICRAFTS   ORGANIZATION) مي‌باشد گذارشگر صنعت و هنر نياكان و بيانگر هنر و ذوق مردم هر كشور است به ويژه صنايع دستي در كليه كشورهايي كه از اين هنر صنعت برخودارند از نظر مواد اوليه و نيروهاي انساني امكان توليد دارند نوعي فعاليت اقتصادي است كه منجر به توليد كالاهاي جديد مي‌شود . آميختگي شديد اين فعاليتها با سختيها . عادت و بينش سازندگان و همچنين تاثير محسوس محيط جغرافيايي در اين صنعت از جمله مسائلي است كه باعث تمايز ان از فراورده‌هاي كارخانه اي مي‌شود زيرا بر خلاف مصنوعات كاخانه اي كه در مقياس زياد توليد مي‌شود توليدات هر صنعت گر از نظر طرح و شكل و اندازه از اشيا مشابه خود كاملا متمايز است و در اكثر موارد مايه اي از فرهنگ سازندگان خود را به همراه دارد . اصطلاح صنايع دستي از نظر لغوي مفهوم و واحد ثابتي نيست و هنوز تعريفي كه جامع و كامل و مورد پذيرش همه كارشناسان و سازمانهاي مسئول در كشورهاي مختلف باشد وضع نشده به عبارت ديگر صنايع دستي چه در بيان عادي و چه در اصطلاح فني داراي مفاهيم متعدد است به اين معني كه گاهي اوقات حاكي از نحوه ساخت كالاست . مثلاًدست ساز گاهي بازگو كننده ويژگي يك محصول دستي هنري و در مواردي نيز حكايت از منطقه جغرافيايي توليد دارد . نظير صنايع دستي روستا .

در اين قسمت به چند تعريف از بزرگان اهل فن در مورد صنايع دستي مي‌پردازيم . علي اكبر دهخدا در لغت نامه دهخدا در تعريف صنايع دستي مي‌نويسد آنچه با دست ساخته مي‌شود از پارچه ـ قالي ـ ساخته‌هاي فلزي و غيره ـ مقابل صنايع دستي ماشيني .

و در لغت نامه استاد محمد معين نيز تعريفي شبيه به تعريف بالا ذكر شده است : صنايع دستي شامل صنعتهايي است كه دست در آن دخيل است . مانند پارچه بافي و قالي بافي . حسن ياوري در كتاب كلياتي درباره صنايع دستي ايران صفحه 12 مي‌نويسد صنايع دستي به آن رشته از صنايع اطلاق مي‌شود كه تمام يا قسمتي از مراحل ساخت فراورده‌هاي آن با دست انجام گرفته و در چهار چوب فرهنگ و بينش‌هاي فلسفي و ذوقي انسانهاي هر منطقه با توجه به ميراث‌هاي قومي آنان ساخته و پرداخته مي‌شود اگر هنر را عينيت بخشيدن به يك احساس دروني كه معمولا متاثر لز عوامل و پديده محيطي نيز باشد تعبير كنيم شايد نه تمام بلكه قسمتي از واقعيت را بيان داشته ايم در حقيقت هنر چيزي جز واسطه يا وسيله القاء احساسات باورها و خواسته‌هاي هنرمند در رابطه با محيط او نمي باشد كه عموما در قالب شعر ـ ترانه و اهنگ . تابلو نقاشي تنديس و اشياء گوناگون تجلي پيدا مي‌كند .

صنايع دستي نيز تجسم همان احساسات باورها و خواسته‌ها در قالب يك كالاي دست ساخته مي‌باشد به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه منبع تغذيه كننده هنر و صنايع دستي يكي بود كه همانا خلاقيت و قوه ابتكار هنرمند و سازنده آن است . و از آنجا كه صنايع دستي خود يك هنر است، هنر و صنايع دستي مكمل هم هستند كه بدون هم معني ندارند

 

اهداف تحقيق :

1ـ هدف در مرحله اول ثبت و ضبط فرهنگ سنتي و اباء و اجداد و تعهدي است كه در اين مورد احساس مي‌كنم .

2ـ شناخت جامعه اي است كه با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي كم كم صنايع دستي را كنار مي‌گذارد و اتوماسيون جاي صنايع دستي را گرفته .

3ـ شناخت جامعه اي كه با وجود غني بودن از نظر صنايع در حاليكه مي‌تواند خودكفايي را به دنبال داشته باشد . با وجود ارزشمند بودن اين صنايع مردم به ديده تحقير به آن مي‌نگرند .

4ـ تحليل و شناخت و بررسي تاثير فرهنگي صنايع دستي نزد جامعه مورد بررسي .

5 ـ باز شدن روزنه اي براي تحقيقات ديگر مردم شناسي در مورد ايلات و عشاير و نيز صنايع دستي مردم منطقه ارسباران .

6 ـ شناسايي و توجه بيشتر به نقش صنايع دستي و شيوه زندگي .

7 ـ شناسايي تاثير متقابل معيشت و فرهنگ و محيط زيست و صنايع دستي .

8 ـ فقدان اطلاعات و پژوهشهاي مدون در مورد صنايع دستي ارسباران .

اهميت موضوع :

در سالهاي اخير به دليل افزايش مسافرتها و تبادل اطلاعات بين فرهنگها افراد بسياري در سراسر جهان به اين نكته واقف شده اند كه تا چه حد شناخت فرهنگهاي ديگر ضروري است . بسياري از مردم بر اين باورند كه اگر قرار است انسانها در صلح و صفا با هم زندگي كنند بايد از ماهيت تفاوتهاي فرهنگي كه بر پايه تفاوتهاي ژنتيكي و محيطي و نژادي قرار دارد و نيز از ريشه‌هاي تاريخي برخوردهاي ايدئولوژيكي امروزي شناخت بهتري داشته باشند اگر شناخت بين فرهنگها بتواند موجب پيدائي تساهل و مدارا در بين مردم گردد. مردم شناسي قادر خواهد بود بيشترين كمك را به ايجاد صلح در جهان بنمايد . ( محمود رنجبر ـ مردم شناسي ـ 1380 ص 17 ) . و به قول ( لوي استراوس ) مردم شناسي نامي فرانسه اهميت مطالعه اقوام ابتداي اشنا كردن ما است با ديارهاي متفاوت با سرزمين‌هاي خودمان كه در ما شك انسان شناسي بوجود مي‌اورد . بطوريكه با مشاهده زندگي و اشناي با طرز فكر ساير ملل ديد وسيع تري و جهاني تري نسبت به همه فرهنگها حتي تحول يافته ترين انها پيدا مي‌كنيم . و بدين سان بيم مطلق انگاشتن مسائل نسبي از ميان خواهد رفت . ( طبيعي، حشمت اله، 1374 – 13 ) .

ضرورت تحقيق :

امروزه صنايع دستي ارسباران دگرگون شده و رنگ باخته است ماشين وارد زندگي مردم روستائيان و عشاير منطقه شده و حمل و نقل ساده تر شده و شترها جاي خود را به كاميونها و وانت‌ها داده اند و آلاچيق جاي خود را با چادر برزنتي عوض كرده و خيلي از صنايع كه در حين كوچ استفاده ميشود .

مثل : خورجين ـ مفرش ـ نمكدان و … به ورطه فراموشي سپرده است گرايش به تجملات باعث روي اوردن به فراوردها و كالاهاي ماشيني شده و مصرف گرايي را در بين مردم ارسباران افزايش داده و انها را از خودكفايي درآورده است و از يك طرف نيازهاي مادي باعث شده است بافته هايشان فقط براي امرار معاش باشد . در ارسباران ورني ـ فرش ابريشمي خيلي زياد بافته مي‌شود ولي انها براي صادرات است و از طريق تركيه به بازارهاي اروپا راه مي‌يابند و زينت بخش خانه‌هاي لوكس اروپائيان گردد . در حالي كه در خود ارسباران فرشهاي ابريشمي گرانقيمت مثل فرش ابريشمي نقش تخت جمشيد به قيمت 15 ميليون تومان بافته مي‌شود و به چند برابر قيمت در اروپا به فروش ميرود و يا ورني‌هاي چند صد هزار توماني بافته مي‌شود در هيچ خانه ارسباراني به هيچ عنوان اين محصول به عنوان زير انداز پيدا نمي شود . علاوه بر مطالعه، جمع آوري هنرها و صنايع دستي قديمي كه روز به روز به ورطه اي فراموشي سپرده مي‌شود فوق العاده اهميت دارد .

مطالب و حقايق زيادي كه امروز بر ما مجهول است وقتي روشن خواهد شد كه عموم يا عده زيادي از مردم اين سرزمين به تاريخ صنعت گذشته اين كشور علاقه يافته در ان مطالعه و تحقيق علمي كنند موزه دولتي در تهران وقتي يكي از بزرگترين گنجينه‌هاي دنيا خواهد شد كه ايرانيان اشياء نفيس صنعتي خود را از نظر تجاري و مادي ننگرند و انها را تكه‌هاي كوچكي بدانند كه وقتي بر روي هم گذارده بهم يپوندند پرده با عظمتي از تاريخ صنعت و تمدن قديم ايران پديدار گردد (. ويلسن – كريستي ـ بي تا ـ 7 ) با شناخت صنايع دستي ارسباران مي‌توان برنامه ريزي در جهت حفظ و تداوم صنايع دستي نمود و انرا در جهت توسعه اقتصادي و خودكفايي هدايت كرد . پس مطالعه صنايع دستي حتي بصورت محدود و منطقه اي ضرورت دارد .

 

پرسشهاي تحقيق :

از انجاي كه اين پژوهش جنبه توصيفي دارد و محقق بايد عينيّت و واقعيات را ثبت نمايد و با توجه به ويژگيهاي تحقيق در مردم شناسي حدس گمان معني ندارد لذا پاسخ به سوالات زير انگيزههاي اصلي اين پژوهش است.

1 ـ شيوه زندگي، مسكن و تغذيه چه تأثيري در صنايع دستي مردم ارسباران دارد ؟

2 ـ در سالهاي اخير چه تغييرات اساسي در صنايع دستي مردم ارسباران رخ داده است ؟

3 ـ صنايع دستي در اقتصاد مردم ارسباران چه تاثيري دارد ؟

4 ـ عشاير منطقه بر صنايع دستي ارسباران چه تاثير دارد ؟

5 ـ تاثير نوسانات قيمت بازار بر توليدات صنايع دستي چيست ؟

6 ـ آموزش و پرورش در صنايع دستي چه تاثيري دارد ؟

7 ـ تفاوت صنايع دستي قديم و فعلي در ارسباران چيست ؟

 

تعريف واژه‌ها :

ارسباران : همان شهرستان اهر است و قبلا اسم ان قره داغ بود در هر كجاي اين پايان نامه كه ارسباران ـ شهرستان اهر ـ قره داغ امده يك معني دارد .

ييلاق : محل سكونت موقت در اواخر بهار و تابستان عشاير .

قشلاق : محل سكونت اصلي عشاير .

دار : چهارچوب اصلي بافت گليم ـ فرش ـ ورني كه به ان هاناآغاجي[1] ـ دستگاه كارگاه هم مي‌گويند .

گليم : زير اندازي است كه در دار عمودي بافته شده از تار و پود تشكيل مي‌شود و از طريق پود نقش و طرح مي‌اندازند و تار ديده نمي شود .

فرش : زير اندازي است كه با دار عمودي بافته مي‌شود علاوه بر تار و پود پرزي از نخ پشمي دارد كه به آن گره مي‌گويند و بعد از اتمام بافت تار و پود ديده نمي شود و طرح و نقش از طريق گره‌ها و پرزها ميسر مي‌گردد .

ورني يا سوماك : زير اندازي است كه از دار عمودي استفاده ميكند و علاوه بر تار و پود يك پود ديگري نيز دارد كه به ان پود اصلي مي‌گويند كه نخ به دور تارها مي‌پيچد و نقش و طرح از طريق پود اصلي ميسر مي‌گردد .

جاجيم : زير اندازي است كه از دار افقي استفاده ميكنند و تارهاي ان رنگي است و طرح و نقش از طريق تار صورت مي‌گيرد .

تارها : نخهاي عمودي در قالي ـ گليم و پود نخي كه از وسط نخهاي تار رد مي‌شود « بويولوغ » همان تار است و « ارقاج » همان نخ پود است .

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه رشته هنرهای سنتی و صنایع دستی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید