پایان نامه رشته مواد طراحی نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی و روش سخت مواد فلزی

عنوان :

طراحی نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری با توجه به وزن ومشخصات متالوژیکی قطعه

استاد راهنما :

دکتر ناصر ورهرام

نگارش :

رهام رسولی

چکیده :

برای بررسی خواص مکانیکی قطعات بهترین روش انجام آزمایشات DT بوده که

متاسفانه باعث تخریب می گردد از اینرو میبایست برای انجام تست های DT از

نمونه های همبار استفاده کرد که کاربردی ترین انها Y-Block مباشد . از طرفی

این نمونه ها بایستی شرایط انجمادی مشابه ای با قطعه داشته باشد تا ساختار

یکسانی با قطعه در آنها ایجاد شود که این موضوع برای تعمیم نمونه نتایج از نمونه

به قطعه الزامی است . برای مشابهت می توان از نمونه ای با مدول یکسان استفاده

کرد که تا حدودی در استاندارد ها ابعاد این نمونه های استاندارد داده شده است . البته

این ابعاد با توجه به ضخامت قطعه ارائه شده اند وبه این صورت که برای محدوده ای از

ضخامت یک اندازه Y-Block پیشنهاد شده است . با توجه به ارتباط مدول قطعه و نمونه

برای حصول نتایج بهتر می توان رابطه ای بین مدول ها بدست آورد که گویای ابعاد نمونه

استاندارد باشد . بدین ترتیب با استفاده از معادلات وابستگی خطی بین مدول قطعه و

ابعاد Y-Block می توان Y-Block را طراحی کرد . باید در نظر داشت که با انجام محاسبات

این نتیجه حاصل شد که برای استفاده از این روابط بایستی حداقلی برای مدول قطعه قائل

باشیم که این حداقل مدول قطعه تقریبا 8 MM می باشد . در صورتیکه مدول کمتر از این

مقدار باشد بهتر است از روش سعی و خطا برای محاسبه ابعاد Y-Block استفاده شود

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید