پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهي و جرم انگاري در حوزة جرائم


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهي و جرم انگاري در حوزة جرائم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

گفتمان فقهي و جرم انگاري در حوزة جرائم عليه امنيت ملت و دولت

چکيده

اقتضاي جامع بودن دين اسلام، داشتن برنامه براي زندگي اجتماعي بشر است. فقيهان اسلام عهدهدار بيان برنامه و روش اسلام در تمام جنبههاي زندگي بشر بودهاند. ايجاد و استقرار نظم و امنيت از مقولههاي مهمي است که علماي اسلام به بيان برنامة شريعت براي تأمين آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهي و نحوة بازتوليد مستندات شرعي در جرم انگاري و شيوه پاسخ دهي به جرائم عليه امنيت تأثير گذار بوده است. در اين نوشتار کارکرد گفتمان فقهي و بحثهاي دانشمندان مسلمان در جرم انگاري در حوزة جرائم عليه دولت و ملت بررسي شده است.

واژگان كليدي: جرم ‌انگاري، فقه سياسي، جرائم عليه امنيت ملت، جرائم عليه امنيت دولت، محاربه و افساد في‌الارض، بغي.

مقدمه

جرم انگاري را مي‌توان فرايندي ناميد که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهاي اساسي جامعه و با تکيه بر مباني نظري مورد قبول خود، فعل يا ترک فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي کيفري وضع مي‌کند. (آقابابائي، 1384: 12) بر اين اساس، جرم انگاري امري پسيني و مبتني بر علوم زير ساختي همچون فلسفة حقوق، فلسفة سياسي و علوم اجتماعي است. به عبارت ديگر، جرم انگاري مبتني بر مباني نظري مورد قبول حکومت يا قدرت سياسي است (نجفي ابرندآبادي، 1373: 156) و با توجه به نگرش ايدئولوژي حاکم به انسان و سرشت او و مفاهيمي همچون آزادي، عدالت، قدرت و امنيت، رفتاري گزينش مي‌شود و براي آن ضمانت اجراي کيفري مقرر مي‌گردد. در نظامهاي سياسي ديني که حقوق کيفري آنها متأثر از آموزههاي مذهبي و وحي الهي است، جرم انگاري در حوزة ارزشهاي اساسي دين، به معناي بيان، اعلام و قانون‌گذاري کيفري در بارة جرائم و مجازاتهاي شرعي خواهد بود.

در ميان علوم پيشيني مؤثر در جرم انگاري و به ويژه در جرم انگاري جرائم عليه دولت و حکومت، نقش فلسفة سياسي از ساير علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاري در اين حوزه‌ها متأثر از فلسفة سياسي غالب بوده است. ((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزة تمدن و شريعت اسلام، فلسفة سياسي حضور قابل اعتنايي نداشته و به عقيدة برخي صاحب‌نظران (Rosenthal به نقل از فيرحي، 1382 :27) بيشترين آثاري که در دوره اسلامي در باب سياست و حکومت تدوين شده، در قالب سياست نامه‌ها و شريعت نامه‌ها (فقه سياسي) است که از زاوية نصوص ديني و شرعي به امر سياست و حکومت مي‌پردازند. با اين توضيح، بديهي و روشن است كه حقوق اسلام با نظريات فقهي توسعه و گسترش يافته است و فقيهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگويي به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خويش به گسترش و تعميق آن پرداخته‏اند. نظريات فقهي و مباحث فقيهان مسلمان، ضمن اينكه براساس اصول راهنماي اسلام يعني كتاب و سنت ‏طرح‏ريزي شده، تاريخي و متأثر از شرايط زمان و مكان بوده است.

مسئلة سياست و حكومت و نظم و امنيت جامعة اسلامي از موضوعاتي است كه مورد توجه فقيهان و علماي مسلمان بوده است و علما در ‏تعامل مستمر با حاكمان، به گسترش فرهنگ، زبان و گفتمان خاص خويش مبادرت كرده‏اند. اگر امر حكومت وسلطنت در اكثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون هميشه خود را به عنوان نمايندگان ‏دين و مذهب، صاحب صلاحيت مي‏دانسته‏اند و معمولاً حاكمان و سلاطين با اين نقش و كاركرد علما تا زماني‏كه به حكومت آنها آسيبي نرساند و به خصوص اگر مشروعيت‏ دهنده به حكومت آنها باشد كنار آمده‏اند و به جز در موارد نادري همانند دوران مأمون عباسي كه مي‏خواست اين نقش را هم از علما بگيرد و با تشكيل «محنه» و رياست ‏بر آن حاكمِ فقيه باشد (ابن کثير، 1408 :298)، جنبه‏هاي شرعي و قانوني و مقام قضاوت و امور حسبي معمولاً در دست ‏فقيهان قرار داشته است.

با توجه به اينکه خلفا و سلاطين حاکم در سرزمينهاي اسلامي تلاش مي‌کردند مشروعيت حکومت و اقداماتي را که در مسير حفظ نظم و امنيت جامعه و حکومت انجام مي‌دهند با مستندات شرعي قوام بخشند، گفتمان فقهي در اين حوزه‌ها، هم نقش فقه و فقيهان در حکومت را پوشش مي‌داد و هم شهروندان سرزمينهاي اسلامي را به اطاعت و انقياد از دستورها و قوانين مورد نظر حاکمان متقاعد مي‌کرد.

با اذعان به اينکه آموزه‌هاي فقهي در مسير امنيت اقتصادي، اجتماعي, رواني، فرهنگي و سياسي جامعة اسلامي کارکردهاي ويژة خويش را داشته و جرائم و مجازاتهاي اسلامي به منظور حمايت از دين، عقل، نسل، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شريعت تبيين شده است (غزالي، 1417 :174)، موضوع بحث در اينجا بررسي اجمالي جرم محاربه و بغي به عنوان شاخص‌ترين جرائم عليه امنيت ملت و دولت است. «محاربه و افساد في‌الارض» و مقررات راجع به «بغي» در اسلام از مباحث مهمي است که اولي در حوزة جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي شهروندان کشور اسلامي و دومي در حوزة جرائم عليه موجوديت دولت اسلامي، در منابع فقهي مورد بحث قرار گرفته است. علي رغم وجود دلايل و مستندات شرعي مستقل در خصوص محاربه و بغي در منابع معتبر اسلامي، در برهه‌هايي از تاريخ نوعي امتزاج و آميختگي در مباحث راجع به محاربه و بغي و برداشت و بازتوليد ادلة شرعي راجع به آنها در گفتمان فقيهان اسلامي مشاهده مي‌گردد که از قضا اين ابهام و اختلاط بحثها با توجه به آثار و تبعات خاص خود، مورد اقبال حکومتهايي قرار گرفته که تمايل داشته‌اند با توسل به ظاهر شرع، بيشترين سرکوب و ارعاب را در مورد شهروندان کشورهاي اسلامي و به طور خاص در مورد مخالفان سياسي خويش معمول دارند. در عين حال، گفتمان فقهي غالبي که از قرن دوم هجري و مقارن با حاکميت خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس در ميان فقيهان مسلمان قابل مطالعه و ارزيابي است، حاکي از تفکيک و جداسازي مقررات راجع به محاربه و افساد في‌الارض به عنوان جرمي عليه «امنيت و آسايش عمومي شهروندان» از مقررات راجع به بغي به عنوان جرمي عليه «امنيت حکومت و دولت» است. در اين مقال، شواهد تاريخي و پيوستگي اين گفتمان در آثار و ادبيات فقهي شيعه و اهل سنت بررسي شده و رويکرد حقوقدانان اسلامي در دوران معاصر و برخي قوانين موضوعه در کشورهاي اسلامي از جمله مقررات موضوعة ايران مورد مطالعه و نقد قرار گرفته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهي و جرم انگاري در حوزة جرائم عليه امنيت ملت و دولت