پایان نامه رتبه بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱


۲-۱-۴- مدل­های سنجش بهره­وری علمی

لیسونی و همکاران (۲۰۱۱) ، سابقه تلاش براي سنجش بهره‌وري علمي را به سال ١٩٠٣ باز مي‌گردانند. در اين سال، کاتل[۱] در پژوهشي برای نخستین بار، با مطالعه مجموعه­ای از داده­های نظام­مند برگرفته از مقالات علمی به تفکیک پژوهشگران انفرادی نشان داد که تفاوت آشکاری میان بهره‌وري علمي نویسندگان وجود دارد. پس از وی، کسانی چون پرایس[۲] (۱۹۶۳) و فرانسیس کالتون[۳] (۱۹۲۶) مطالعات پراکنده­ای در این باره داشتند. اما آلفرد جیمز لوتکا[۴] (۱۸۸۰-۱۹۴۹) نخستین کسی بود که به طور جدی و مستقیم به تحقیق پیرامون بهره­وری علمی پرداخت (نوروزی چاکلی، ۱۳۹۰) .

۲-۱-۴-۱- مدل لوتکا

لوتکا (۱۹۲۶) در پژوهش خود به بررسي “توزیع فراوانی بهره­وری علمی” پرداخت که بعدها «قانون لوتکا»، «قانون مربع معکوس» یا «قانون بازدهی پدیدآوران» نامیده شد (احمد و رحمان[۵]، ۲۰۰۹) .

وی برای دستيابي به الگوي پديدآوري در اين دو حوزه، به شناسايي نويسندگان و فراواني آثار آنان در حوزه فیزیک و شیمی پرداخت. لوتكا مرز‌هاي پژوهش خود را به دو اثر مرجع جامع[۶] محدود كرد. در عين حال، وي تنها به بررسي نويسندگان نخستي كه نام خانوادگي آن­ها با حروف A و B آغاز مي‌شد بسنده كرد. بدين ترتيب، لوتکا ديگر همکاران را در نظر نگرفت و از هیچ آزمون آماری برای تعیین سطح معنی­داری استفاده نکرد (عصاره و مصطفوی،۱۳۹۰) .

[۱]. Cattel

[۲]. Price

[۳]. Francis Galton

[۴]. Alfred J. Lotka

[۵]. Ahmed & Rahman

  1. ۴٫ “Chemical Abstracts”, “Auerbach’s Geschichtstafeln der Physik”

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید