پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم

عنوان:

راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل

استاد راهنما:

دکتر نصرا…مولایی هشجین

تابستان

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                             فهرست مطالب                                       صفحه

چکیده   …………………………………………………………………………………………………………………..   ص

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….  1

فصل اول: کلیات تحقیق                                                 11-3

1-1- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………  6

1-3 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………    7

1-3-1- هدف کلی …………………………………………………………………………………….     7

1-3-2 – اهداف ویژه و کاربردی …………………………………………………………………     7

1-4- سوالات و فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………..  8

1-4-1-سوالات تحقیق  ………………………………………………………………………………..   8

1-4-2- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………..    8

1-5 – تعریف واژه ها و مفاهیم ……………………………………………………………………………..    8

1-6- محدودیت ها و تنگناها تحقیق ………………………………………………………………………… 10

1-7- منابع فصل اول………………………………………………………………………………………………..11.

فصل دوم :ادبیات تحقیق                                              36-12           

2 -1- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………    13

2-2- مفاهیم و تعاریف ………………………………………………………………………………………     14

 • مفهوم وتعریف توریسم …………………………………………………………………………….. 14

عنوان                                             فهرست مطالب                                          صفحه

 • مفهوم وتعریف اکوتوریسم …………………………………………………………………………………. 20
 • اکوتوریسم درجهان و ایران………………………………………………………………………………….. 21
 • محیط های گوناگون اکوتوریسم در ایران………………………………………………………………. 23
 • انواع اکوتوریست………………………………………………………………………………………………. 26
 • اکوتوریسم پایدار………………………………………………………………………………………………… 28
  • مکاتب و نظریه ها …………………………………………………………………………………… 30
  • منابع فصل دوم……………………………………………………………………………………….. 35

فصل سوم :روش اجرای تحقیق                                           90-37                               3-1 معرفی محدوده مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………  38

3-1-1موقعیت جغرافیایی  …………………………………………………………………………………………   38

3-1-2مشخصات محیط طبیعی…………………………………………………………………………………….. 38

3-1-3مشخصات اجتماعی و جمعیتی …………………………………………………………………………….64

 • ویژگی های اقتصادی شهرستان سیاهکل………………………………………………………………. 70
 • مشخصات کالبدی – فضایی……………………………………………………………………………….. 74

3-2 – روش تحقیق و مراحل آن ……………………………………………………………………………………..    80

3-2-1- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………    80

3-2-2- مراحل تحقیق………………………………………………………………………………………….   81

3-2-2-1- گردآوری داده ها و اطلاعات …………………………………………………………………. 81

3-2-2-2- سازماندهی داده ها و اطلاعات ………………………………………………………..       81

3-2-2-3- تحلیل اطلاعات ………………… ………………………………………………………….       82

3-2-2-4- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….      82

عنوان                                               فهرست مطالب                                       صفحه

3-3- جامعه آماری ، نمونه و حجم آن ……………………………………………………………………………       83

3-3-1 – جامعه آماری …………………………………………………………………………………………….  83

3-3-2- جامعه نمونه …………………………………………………………………………………………..      83

3-3-3- حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………     83

3-4- متغیرها و شاخص های تحقیق ……………………………………………………………………………….      83

3-4-1 متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………..       83

3-4-2- شاخص های تحقیق ……………………………………………………………………………..     84

3-5 مقطع زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………    86

3-6- مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..    86

3-7- تکنیک های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..  88

3-8 منابع فصل سوم  ……………………………………………………………………………………………………….  89

فصل چهارم : یافته های تحقیق                                                132-91

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی
پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروریس و نگرش مذهبی با تاب آوری دانش آموزان دختر و پسر مدارس د...
پایان نامه ارزیابی اثرات زیست¬محیطی EIAانتقال آب بین حوزه‌ای
پایان نامه مولفه انعطاف پذیری در دانش آموزان تیزهوش و عادی
دانلود پایان نامه ارشد ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تهران