پایان نامه راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد مقدس


  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان:

راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد مقدس

استاد راهنما:

 دکتر بدری فر

نیمسال تحصیلی:

اول 94-1393

 

فصل اول                                                                                                                                   صفحه

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مساله. 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 فرضیات تحقیق.. 7

1-6 کاربرد نتایج تحقیق.. ……………….8

1-7 پیشینه تحقیق.. 8

1-8 روش شناسی تحقیق.. 9

1-8-1 روش تحقیق.. 9

1-8-2 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات… 9

1-8-3  جامعه آماری تحقیق.. 9

1-8-4 روش انتخاب جامعه نمونه آماری.. 10

1-8-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 10

1-9 محدودیت های تحقیق.. 10

 

فصل دوم

2-1 مقدمه. 12

2-2 گردشگری.. 12

2-2-1 مفاهیم و تعاریف گردشگری.. 12

2-2-2 تعاریف فنی صنعت گردشگری.. 14

2-2-3 انواع گردشگری.. 15

2-3 توریسم درمانی.. 18

2-3-1 مفاهیم و تعاریف توریسم درمانی.. 18

2-3-2 انواع فعالیتهای گردشگری با هدف بهبود جسمی و درمان امراض…. 19

2-3-3 تاریخچه توریسم درمانی.. 22

2-4 بررسی توریسم درمانی در جهان. 25

2-4-1 عوامل موثر در توریسم درمانی.. 27

2-4-2 آثار رشد و توسعه توریسم درمانی بر کشورها 31

2-4-3 موانع گسترش توریسم درمانی.. 31

2-4-4 پیش بینی آینده توریسم درمانی در جهان. 33

2-4-5 مروری بر توریسم درمانی در برخی کشورها 37

2-5 توریسم درمانی در ایران. 39

2-5-1 جایگاه و ساختار برنامه ریزی برای توریسم درمانی.. 42

2-5-2 نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و چالش های توریسم درمانی در ایران. 44

2-5-2-1 نقاط قوت و فرصت ها 44

2-5-2-2 نقاط ضعف و تهدیدها 45

2-5-2-3 چالش ها و موانع پیش روی صنعت گردشگری درمانی در ایران. 46

 

فصل سوم

3-1 مقدمه. 48

3-2 جغرافیای طبیعی منطقه. 48

3-3 پیشینه تاریخی شهر مشهد. 48

3-4 موقعیت شهر مشهد. 49

3-5 مشخصات اقلیمی.. 50

3-6 جغرافیای انسانی.. 50

3-6-1 تعداد جمعیت… 50

3-6-2 سواد و تحصیلات… 51

3-7 مروری بر وضعیت کشاورزی، صنعتی، تجاری و فرهنگی مشهد. 51

3-7-1 وضعیت کشاورزی.. 51

3-7-2  وضعیت صنعتی.. 51

3-7-3 وضعیت تجاری.. 52

3-7-4  وضعیت فرهنگی.. 53

3-8 ظرفیت های گردشگری.. 54

3-8-1 جاذبه های تاریخی، فرهنگی.. 54

3-8-1-1 مجموعه آستان مقدس رضوی.. 54

3-8-1-2 مجموعه فرهنگی- تاریخی توس… 56

3-8-1-3 مجموعه فرهنگی- تاریخی آرامگاه نادری.. 59

3-8-1-4 دیگر آثار. 60

3-8-2 جاذبه های طبیعی.. 60

3-8-2-1 تفرجگاه ها و باغ ها 60

3-8-2-2 ییلاقات… 61

3-9  بررسی وضعیت گردشگری شهر مشهد. 62

3-9-1 تاسیسات گردشگری موجود. 62

3-9-2 ورود مسافر. 64

3-10 زیرساختهای درمانی موجود شهر مشهد. 67

3-10-1 بیمارستان امام رضا(ع) 67

3-10-2 بیمارستان رضوی.. 68

3-10-3 بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء. 69

3-10-4 بیمارستان امید. 70

3-10-5 بیمارستان دکتر شیخ.. 70

3-10-6 بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه. 71

3-10-7 بیمارستان قائم. 72

3-11 وضعیت موجود توریسم درمانی در مشهد مقدس… 72

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید